Потпишите апел на: www.5gspaceappeal.org

УН-у, СЗО-у, ЕУ-у, Већу Европе и владама свих држава,

Ми, Доле потписани научници, лекари, организације за заштиту животне
средине и Других лица из земаља 204, хитно позивамо на заустављање имплементације бежичне технологије 5G (пeтe гeнeрaцијe), укључујући 5G из свeмирских сaтeлитa. 5G
ће масовно повећати изложеност радио фреквентном зрачењу (РФ), поврх зрачења које
емитују већ инсталиране 2G, 3G и 4G телекомуникационе мреже. РФ зрачење је
доказано штетно за људе и животну средину. Увођење система 5G представља
експеримент над човечанством и животном средином који се, према међународном
праву, дефинише као злочин.

Сажетак

Телекомуникациона предузећа широм света, уз подршку влада, спремна су да у
наредне двe гoдинe имплeмeнтирaју бeжичну мрeжу пeтe генерације (5G). Io сe прeдстaвљa
као испорука, на глобалном нивоу препознате, друштвене промене, без преседана.
Имаћемо „паметне“ домове, „паметна“ предузећа-фирме, „паметне“ аутопутеве, „паметне“
градове и аутобусе. Дословно све што поседујемо и купујемо, од фрижидера и веш(судо)-
машина до кутија за млеко, четки за косу и дечијих пелена, садржава ће антене и
микрочипове и биће бежично повезано на Интернет. Свака особа на Земљи има ће тренутни
приступ супер брзој, латентној, бежичној комуникацији с било које тачке на планети, чак и из
прашума, са средине океана и Антарктика.

Оно што се шире не признаје, је да ће то такође, на глобалном нивоу, резултовати
променама животне среДине, без преседана. Планирану густину радио фреквенцијских
одашиљача-репетитора немогуће је предвидети. Уз милионе нових 5G базних станица на
Земљи те 20.000 нових сателита у свемиру, и 200 милијарди преносних објеката, биће,
према проценама, део Интернетских ствари до 2020. године, а трилион објеката, неколико
година касније. Комерцијалне 5G мреже на нижим фреквенцијама и споријим брзинама,
имплементиране су средином 2018. године у Катару, Финској и Естонији (Qatar, Finlend и
Estonia). Почетак увођења 5G на изузетно високим фреквенцијама (милиметарским
таласима), планира се крајем 2018. године.

Упркос широком порицању, докази да је радио фреквенцијско зрачење (РФ) штетно
за живот већ су непобитни. Акумулирани клинички докази оболелих људи,
експериментални докази о оштећењу ДНА (ДНК) ћелије и органских система разних биљака
и животиња, те епидемиолошки докази да су главне болести модерне цивилизације – рак,
срчане болести и дијабетес у великој мери узроковане и електромагнетским онечишћењем-
загађењем, чине документациону базу са знатно више од 10.000 стручно прегледаних
научних радова.

Ако се планови телекомуникационе индустрије за 5G остваре, нико, нити једна
животиња, птица, инсект ни биљка на Земљи, неће моћи избећи изложеност, 24 сата дневно,
365 дана годишње, на нивоима РФ зрачења, десетина до стотина пута већих од данас
постојећих, без икакве могућности бега, било где на планети. Ови, 5G планови, прете
изазивањем oзбиљних, нeпoпрaвљивих утицаја на људе те трајним oштeћeњeм свих
екосистема Земље.

Морају се предузети одлучне и неодложне мере заштите човечанства и животне
средине, у складу с етичким императивима и међународним уговорима.
(Примедба: Референце су наведене као хипервезе првезнице и фуснoтe.)
5G ће резултовати масовним повећањем неизбежног, присилног, излагања бежичном зрачењу.

5G базиран на земљи

Да би се пренеле огромне количине података потребне за Интернет ствари (IoT), 5G
технологија ће, када буде у потпуности имплементирана, користити милиметарске таласе,
који се слабо преносе кроз чврсте материјале. То ће од сваког пружаоца услуга захтевати
инсталирање базних станица сваких 100 метара1 у сваком урбаном подручју на свету. За
разлику од претходних генерација бежичне технологије, у којима једна антена емитује преко широког подручја, 5G базне станице и 5G уређаји ће имати вишеструке антене распоређене
у “фазне низове”2,3 које заједно емитују, усмере, управљиве снопове, налик ласерским, који
следе једни друге.

Сваки 5G телефон ће садржати десетке ситних антена, које ће заједно радити на
праћењу и усмеравању уско фокусираних зрака на најближем ћелијском торњу (базној
станици). Америчка федерална комисија за комуникације (US Federal cоmmunicatiоns
Commission- FCC) усвојила је правила4, која допуштају ефективну снагу тих снопова до 20 вата
(W-W8tt), што је десет пута снажније од ниова-граничних вредности, дозвољених за
садашње телефоне.

Свака ће 5G базна станица садржати стотине или хиљаде антена које ће истовремено
усмеравати вишеструке снопове, налик ласерским зрацима, према свим мобилним
телефонима и корисничким уређајима у свом подручју покривања. Ова технологија назива
се „вишеструки улаз вишеструки излаз“ или MIMO. FCC правила допуштају да ефективна
израчена снага снопа 5G базне станице буде до 30,000 W по 100 MHz спектра2 или
еквивалентно 300.000 W по GHz (W/GHz) спектру, што је десетине до стотина пута јаче од
нивоа дозвољених за садашње базне станице.

5G базиран (размештен) у свемиру

Најмање пет предузећа 5 предлаже пружање-подршку 5G из свемира, са
комбинованих 20.000 сателита у ниској или средњој Земљиној орбити, који ће покрити 
Земљу са снажним, фокусираним, управљаним сноповима. Сваки сателит емитује
милиметарске таласе с ефективном израченом снагом go 5 милиона вати6, а све то од
хиљаде антена распоређених у фазним низовима. Иако ће енергија, која досеже Земљу са
сателита, бити мања од оне с антена на тлу, она ће озрачити подручја Земље која нису
дошла под утицај других одашиљача и биће додата 5G преносу милијарди објеката на тлу.

Још важније, сателити ће се налазити у Земљиној магнетосфери, која има значајан утицај на
електрична својства атмосфере. Промена Земљиног електромагнетског окружења може
бити још већа претња животу од самог зрачења. Промена Земљиног електромагнетског
окружења може бити још већа претња животу од зрачења антена на земљи (види доле).
Штетни ефекти радио фреквенцијског зрачења већ су доказани и пре него је систем 5G развијен, више десетина петиција и апела7 међународних
научника, укључујући и ФРАЈБУРШКИ АПЕЛ ^freiburger appeal) који је потписало више од 3,000 лекара, позвало је на заустављање ширења бежичне технологије и доношење мораторијума на подизање нових базних станица.8
2015-те године, 215 нау;ника из 41 земље упутило је алармантно упозорење
Уједињеним Нацијама (UN) и Светској здравственој организацији (СЗО).9 Истакнули су како
„бројна нова научна истраживања показују да EМФ (електромагнетска поља) утичу на живе
организме и на нивоима далеко нижим од већине међународних и националних смерница“.

Више од 10.000 прегледаних научних истраживања доказало је штетне утицаје-ефекте РФ
зрачења на људско здравље.10,11 Утицаји-ефекти укључују:
• Промена срчаног ритма12
• Промена експресије гена13
• Промена метаболизма14
• Промена матичних ћелија15
• Рак16
• Кардиоваскуларне болести17
• Конгитивна оштећења18
• Oштeћeњa ДНA (ДНК) 19

Утицаји код деце укључују: аутизам,28
(ADHD) 29,30 те астму.31
• Утицаји на опште стање20
• Пораст слободних радикала21
• Потешкоће у учењу И памћењу22
• Погоршана квалитета сперме23
• Побачај24
• Неуролошко оштећење25
• Претилост и дијабетесс26
• Оксидативни стрес27

Штетни утицаји далеко надилазе људску расу јер постоји и обиље доказа о штети за
разнолике биљне и животињске врсте32,33 те лабораторијске животиње, укључујући :
Мраве34
Птице35,36
Шуме37
Жабе38
Мушице39
Пчеле40
Инсекте41
Сисаре42
Мишеве43,44
Биљке45
Пацове46
Дрвеће47 

Забележени су такође и негативни микробиолошки утицаји48.
Међународна агенција за истраживање рака (IARC) Светске здравствене организације
(СЗО) (World Health organization-WHO) закључила je 2011.г да je РФ зрачење фреквенција 30
kHz – 300 GHz кaрцинoгeнa зa људe (Група 2Б).49 Мeђутим, нoви дoкaзи, укључујући
пoслeдњe студије упoтрeбe мoбилних тeлeфoнa и ризика зa рaк мoзгa, пoкaзуjу дa је РФ
зрачење_ДОКАЗДНИ_карциногензаЉУде50 и да би се требало класификовати као карциноген
„Група 1” , заједно с дуванским димом и азбестом.

Већина савремених бежичних сигнала је пулсно модулисана. Штетни ефекти
узроковани су и високом фреквенцијом носећег таласа и ниском фреквенцијом пулсације.51

ПОСТАВЉАЊЕ 5G САТЕЛИТА МОРА БИТИ ЗАБРАЊЕНО

Земља, јоносфера и нижи слојеви атмосфере творе електрични круг52 у којем
живимо. Добро је познато да, природно, електромагнетско окружење Земље управља
биолошким ритмовима људи, 53,54 птица,55 хрчака,56 и паукова57,58, као и да добробит свих
организама зависи од стабилности тог окружења, укључујући и електрична својства
атмосфере.59,60,61,62. Нил Чери (Neill Cherry), је у свом револуционарном раду63 објаснио
важност Шуманових (Schumanns) резонанци64, као и зашто поремећаји у јоносфери могу
мењати крвни притисак и мелатонин, те изазвати :“ рак, репродуктивне, срчане и
неуролошке болести и смрт.”

Ти елементи нашег електромагнетског окружења већ су промењени због зрачења
далековода. Хармонијско зрачење далековода65 досеже Земљину јоносферу и магнетосферу
и тамо се појачава интеракцијом талас-честице66,67. Др. Роберт О. Бекер (Dr. Robert О.
Вескег) је 1985.г. упозорио да је хармонијско зрачење далековода већ променило структуру
магнетосфере и да непрестани пораст тог утицаја “угрожава опсатанак целокупног живота на
Земљи”.68 Постављање десетине хиљада сателита директно у јоносферу и магнетосферу,
који емитују модулисане сигнале у милионима вати (w8tt) и милионима фреквенција,
вероватно ће променити наше електромагнетско окружење изван наше могућности
прилагођавања.69
Неформални надзор већ је показао озбиљне учинке (ефекте) на људе и животиње,
изазване утицајем око 100 сателита који од 1998. год. пружају 2G и 3G телекомуникационе
услуге из ниске орбите. Такви се ефекти не могу разумети ако се разматрају само ниски
нивои зрачења на тлу Земље. Треба узети у обзир и остале релевантне научне дисциплине,
укључујући физику атмосфере и електрофизиологију људског тела70,71,72,73. Додавање 20.000
5G сателита додатно ће “загадити” глобални електрични круг74,75, а може и променити
Шуманове (Schum^nnd резонанције76, с којима се развио сав живот на Земљи. Ефекти ће
бити универзални и могу бити разарајући. 

5G je квалитативно и квантитативно различит од 4G

Идеја да ћемо толерисати десетине до стотине пута више радијације на
милиметарским таласним дужинама заснива се на погрешном моделовању људског тела
као шкољке испуњене хомогеном течношћу.77,78 Претпоставка да милиметарски таласи не
продиру преко коже потпуно занемарује нерве,79 крвне судове80,81 и друге електро
проводљиве структуре које могу преносити зрачењем индуковане струје дубоко у тело.82,83,84
Друга, потенцијално пуно озбиљнија грешка је да фазни низови нису обичне антене. Кад
уобичајено електромагнетско поље уђе у тело, оно узрокује да се наелектрисане честице
гибају (да вибрирају) и да потеку струје. Aли кад екстремно кратки електромагнетски
пулсеви уђу у тело, дешава се нешто друго: наелектрисане честице које се гибају ( које
вибрирају) постају мале антене које ре- емитују зрачење електромагнетског поља и шаљу га
дубље у тело. Ти ре-емитовани таласи зову се Бриљонови (Brillouinovi) прекурсори. 85 Oни
постају значајни када се или снага или фаза таласа мења довољно брзо.86 5G ће вероватно
задовољити оба критеријума.

Осим тога, плитко продирање само за себе представља посебну опасност за очи и
највећи орган тела- кожу, као и за друге врло ситне организме. Недавно су објављене
критички оцењене студије које предвиђају термалне кожне опекотине87 код људи, од 5G
зрачења те резонантну апсорпцију код инсеката,88 који апсорбују до 100 пута више зрачења
на милиметарским таласним дужинама у односу на таласне дужине које се сада користе.

Будући да се популација летећих инсеката смањила 75-80 посто од 1989 чак и у заштићеним
подручјима природе,89 5G зрачење могло би имати катастрофалне учинке на популације
инсеката широм света. У Студији из 1986.г. Ом Ганди (OM P. Gandhi) упозорава да
милиметарске таласе снажно апсорбује рожњача ока као и да обична одећа, дебљине
милиметра, повећава апсорбцију енергије кожом, ефектом резонанције.90 Расел (Russell
2018) преиспитује познате ефекте милиметарских таласа на кожу, очи (укључујући
катаракту), брзину откуцаја срца, имунолошки систем и ДНК (DNA).91

Регулатори су намерно искључили научне доказе о штетности

До сада су учесници у развоју 5G били индустрија и владе, док су познати
међународни ЕМФ научници, који документују биолошке утицаје на људе, животиње,
инсекте и биљке, те алармантни ефекти на здравље и животну средину из хиљаде критички
оцењених студија, искључени. Разлози за садашње неадекватне сигурносне смернице су
сукоби интереса, тела за стандардизацију који “због њихових односа с телекомуникационим
или електропривредним предузећима поткопавају непристраност која би требала управљати
регулацијом Стандарда јавне изложености нејонизујућим зрачењима”.92 Професор Емеритус
Мартин Л. Пал (Mertin L. Ра11)детаљно описује сукобе интереса и у свом прегледу литератуге
literature review93 наводи попис важних студија које су биле искључене. 

Топлотна хипотеза je застарела – Потребни
су нови сигурносни стандарди
Тренутне сигурносне смернице заснивају се на застарелој хипотези ga je загревање
једини штетни учинак ЕМФ-а. Као што су Марков и Григоријев (Markov M, Grigoriev Y)
изјавили, “Данашњи стандарди не узимају у обзир стварно загађење животне средине
нејонизујућим зрачењем”.94 Стотине научника, укључујући и многе потписнике овог апела,
доказало је да је много различитих врста актуелних хроничних болести и повреда
узроковано без загревања, (“нетермални ефекти”), нивоима зрачења далеко испод
међународних смерница.9 Биолошки ефекти јављају се чак и на најнижим нивоима
израчене снаге. Ефекти који су нађени на 0.02 пиковат-a (pikowatt-pW) (трилионти-
билионити дeo вата-W) пo квaдрaтнoм центиметру-ст2 (pW/cm2) или ниже, укључују
прoмeну генетске структуре код Eшeрихиje Коли (E. coli)95, гад пaцoвa,96 1прoмeнe на
eлeктрoeнцeфaлoгрaфиjи (EEG) гад људи,97 стимулацију раста гад биљааи пасуља,98 и
стимулацију oвулaциje1 гад пилића.99
Да би се осигурала заштита од нетермалних ефеката, мора се узети у обзир трајање
изложености. 5G ће сву популацију изложити истовременом и континуираном деловању све
већег броја одашиљача, дању и ноћу, без престанка. Потребни су нови сигурносни
стандарди гаји би се требали темељити на: кумулативној изложености, не сaмo на
нивоима снаге него и на фреквенцији, прoпустљивoсти, мoдулaциjи, тaлaснoм oблику,
ширини пулса и другим свojствимa гаја су биoлoшки важна. Aнтeнe мoрajу бити oгрaничeнe
на одређене, јавно идентификоване локације. Како би заштитили људе, антене морају бити
смештене далеко од места где људи живе и раде и искључене с јавних површина по којима
људи ходају. Да би се заштитиле дивље животиње, антене морају бити искључене из
подручја заштићене природе у дивљини и строго минимизиране у издвојеним подручјима
на Земљи. Како би заштитили сав живот, морао би се ограничити број комерцијалних
комуникационих сателита те забранити њихово позиционирање у ниској и средњој орбити
Земље. Фазни се низови морају забранити на Земљи и у свемиру.

РФ зрачење има и акутне (тренутне) и дуготрајне (хроничне) утицаје

РФ зрачење има и тренутне и дуготрајне учинке. Рак и срчана обољења примери су
пoслeдицa дуготрајних учинака. Прoмeнe срчaнoг ритма 100 и прoмeнe у мoждaним
функцијама (EEG)101 примери су тренутних утицаја. Синдрoм, гаји се назива брлест_радио
таласа102, а у пређашњем Совјетском Савезу називао се електромагнетска преосетљивост –
електромагнетска хиперсензитивност (EHS-Electromagnetic-Нурег Sensitivity), данас широм
света103 може бити или акутни или хронични. Професор Др. Карл Хеч (Каг1 Нес^) објавио је
детаљну историју тих синдрома, састављену из сажетака више од 1.500 руских научних
радова и клиничких историја преко 1.000 својих властитих пацијената у Немачкој.
Објективни налази укључују поремећаје: спавања, абнормални крвни притисак и број
откуцаја срца, пробавне поремећаје, губитак косе, зујање у ушима и кожни осип.
Субјективни симптоми укључују: вртоглавицу, мучнину, главобољу, потешкоће с памћењем,
немогућност концентрације, умор, симптоме сличне грипу и бол у срцу.104 

У смерницама ЕУРОПАЕМ ЕМФ водич 2016 (EUROPAEM EMF Guideline) наведено je да
се ЕХС развија када су људи “непрекидно изложени, у свакодневном животу” повећаним
нивоима елктромагнетских поља (ЕМФ-а) и да је нужно “смањење и спречавање EМФ
изложености” како би ти пацијенти вратили здравље.105 EХС више неби требало сматрати
обољењем него повредом токсичног окружења које утиче на све већи део популације,
према процени, већ на 100 милиона људи широм света,106,107 и ускоро може утицати на
сваког108, ако се допусти глобално постављање 5G.
Међун^зр^н^_Научна_декл^з^циј^_о_ЕХС_и_виш^струкој_хеми.ј^<ој_осе^Љиврс^ (International Scientific Declaration on EHS and multiple chemical sensititvity)(MCS), из Брисела, објављена 2015 г. наводи да “[не Деловање] je неактивност трошак за Друштво и више није опција ... [Мора се] једногласно признати ова озбиљна опасност за јавно здравље ... [хитно захтевати] усвајање и наглашавање приоритетног Доношења примарних превентивних мeрarne суoчaвaњe с пaндeмиjoм у цeлoм свeту'' (нагласак додат).109 Владе у свету заказале су у својој дужности бриге за становништво којим управљају. У својој журби за увођењем система 5G технологије и подстицању неограничене употребе свемирског простора, Европска Унија, Сједињене Америчке Државе и националне владе широм света, предузимају кораке како би осигурале регулаторно окружење “без препрека”.110 Они забрањују локалним властима спровођење закона о заштити животне средине,111 “у интересу брзог и исплативог развоја”, уклањају “непотребна оптерећења ... као што су поступци локалног планирања [и] те разне специфичне границе зрачења електромагнетских поља (ЕМФ) и методе, потребне за њихово прикупљање”.112 Владе такође доносе законе којима се дозвољава употреба бежичних објеката свима, као јавно право.113 Данас се већина бежичних објеката налази на приватној својини, на одређеној удаљености од домова и пословних зграда. Како би ови објекти могли бити усклађени са захтевима система 5G на сваких 100 м и мање, мораће бити постављани на плочницима директно испред кућа и пословних зграда, близу глава пешака, укључујићи и мајке с малом децом. Укинуће се обавеза обавештавања јавности и јавних расправа. Чак и упркос јавној расправи у којој је 100-тина научника изнела доказе против 5G, доношени су закони који одузимају право локалним властима да узимају у обзир те доказе. У САД, на пример, закон забрањује локалним властима доношење регулативе у вези бежичних техологија “на темељу утицаја радио фреквентног зрачења на животну средину”,114 и судови су преокренули регулаторне одлуке о положају репетитора једноставно зато што је већина јавних исказа била о здрављу.115 Осигуравајућа друштва, осигуравачи, неће пружити покривање против електромагнетских ризика,116 па није јасно ко ће бити правно одговоран за оштећење здравља, живота и имовине, који произлазе из излагања 5G мрежи, било на тлу или у свемиру.117  У одсуству договореног, свеобухватног, правног режима којим се уређују активности у свемиру, правна одговорност за те активности не постоји, упркос вероватноћи да ће сви континенти, атмосфера и океани бити томе изложени. Међународни се уговори не поштују

Деца и Дужност бриге за Децу
Конвенција УН-а о правима детета: Државе ће се „обавезати да ће осигурати заштиту
и бригу каква је преко потребна за његово или њено благостање” (чл. 3),
„осигурати.опстанак и развој детета” (чл. 6) и „предузети одговарајуће мере за сузбијање
болести … имајући на уму опасности и ризике од загађености животне средине” (чл. 24(ц)).
Нирнбершки ^игетЬегд) кодекс (1947) примењује се на све експерименте на
људима, а то укључује имплементацију 5G с новом, вишом изложеношћу РФ зрачењу, која
није тестирана попитању безбедности пре стављања на тржиште. „Добровољни пристанак
људи, субјеката испитивања, апсолутно је неопходан. ” (чл. 1). Изложеност 5G биће
присилна. „Ниједан се експеримент не би смео обавити, ако а приори постоји разлог
веровању да ће се догодити смрт или инвалидитет” (чл. 5). Открића у више од 10.000
научних студија и гласови стотина међународних организација представника стотина хиљада
чланова који су претрпели инвалидитет и били расељени из својих домова, због већ
постојећих бежичних телекомуникационих постројења су „а приори разлози за веровање да
ће се смрт или инвалидитет заиста догодити”.
Дужност информисања и Електромагнетска(ЕМ) поља
Светска Скупштина за стандардизацију телекомуникација (2012) (WQrld
Telecommunication Standardization Assembly) Међународне уније за телекомуникације
(International Telecommunication Union – ITU) наводи „[постоји] потреба обавештавања
јавности о могућим ефектима изложености електромагетнским пољима ((EMF)’^ позвала је
државе чланице „да усвоје прикладне мере како би се осигурала усклађеност с
одговарајућим међународним препорукама за заштиту здравља од штетних ефеката ЕМ
поља”.

Средњорочни преглед Европског акционог плана за животну средину

2010) (2008): „Европски Парламент … [напомиње] да су границе изложености
електромагнетским пољима које су постављене за општуу популацију застареле . очигледно
не узимају у обзир развој информационих и комуникационих технологија, препоруке
Европске агенције за заштиту животне средине као ни строже стандарде емисија, које су, на
пример, усвојиле: Белгија, Италија и Аустрија, а не узимају у обзир ни угрожене групе, као
што су труднице, новорођенчад и деца.”

Резолуција 1815 (Веће Европе, 2011): “Предузмите све разумне мере како би
смањили изложеност електромагнетским пољима, посебно радио фреквенцијама са мобилних уређаја, а посебно изложеност деце и младих.” Животна среДина

Декларација Конференције Уједињених нација o човековој животној средини (1972):
“испуштање токсичних супстанци… у таквим количинама или концентрацијама које
превазилазе капацитет и способност животне средине да их учини безопаснима, мора бити
заустављено како би се осигурало да се озбиљне или непоправљиве штете не нанесу
екосистему” (нач. 6).

Светска Повеља за природу (1982): “Активности које могу проузроковати
непоправљиве штете природи требају се избегавати [Ако] могући штетни утицаји нису у
потпуности разумљиви, активности се не би требале настављати” (чл. 11).

Рио Декларација о животној средини и развоју-УН декларација из Рио Де Жанеира
(1992): “Државе имају… одговорност да обезбеде да активности које се обављају у оквиру
њихове правне надлежности и контроле, не проузрокују штету на животну средину других
држава или подручја изван граница националне надлежности” (Принцип. 2 Државни
суверенитет).

Светски самит Уједињених Нација о одрживом развоју (2002): “Постоји хитна потреба
за. стварање ефикаснијих реакција националних и регионалних политика на еколошке
претње по здравље људи“ (став 54 (к)).

Афричка Повеља о очувању природе и природних богатстава (2017): “Стране ће …
предузети све одговарајусће мере како би спречиле, ублажиле и елиминисале у највећој
могућој мери, штетне ефекте на животну средину, нарочито од радиоактивних, токсичних и
других опасних материја и отпада” (чл. 13).

Здравље и људска права

Општа декларација о људским правима (1948): “Свака особа има право на живот,
слободу и сигурност” (чл. 3).
УН-ова Гло б ална стратегија за здравље жена, деце и адолесцената (2016-2030) има
циљеве и намену “преобразити”, ширење окружења које омогућава; “преживети”,
смањивањем смртности мајки и новорођенчади; “напредовати,” осигуравајући здравље и
добробит те смањењем смртности и болести узрокованих загађењем.

Свемир

Договор о свемиру (1967) захтева да се употреба свемира спроводи “тако да се
избегава штетно загађење као и штетне промене у животној средини Земље” (чл. 9).
УН-ове Смернице за дугорочну одрживост свемирских активности (2018): “Државе и
међународне – међудржавне организације требју се бавити .. ризицима за људе, имовину,
јавно здравље и животну средину, повезаним с покретањем операција у орбити те
поновним уласцима свемирских објеката” (смерница 2.2(ц)). 

Светске владе коцкају се са животом на Земљи

Алберт Ајнштајн (Albert Einstein) изрекао je познату тврдњу да се “Бог се не коцка”.118
Али спрoвoдeћи eмитoвaњe 5G нa Зeмљи и из свeмирa, још бeспримeрнoм технологијом
милимeтaрских тaлaсa, прeтхoднo кoришћeнoм као eнeргeтскo oружјe у војним_операцијама
и за контролу маса,119 светске се владе немарно, неодговорно, односе и коцкају с
будућношћу живота на Земљи.

Одбијање да се прихвате и примене битне и ваљане научне спознаје, етички је
неприхватљиво. Постојеће истраживање показује да је 5G, посебно 5G базиран у свемиру, у
супротности с начелима садржаним у многим међународним споразумима.
ПОЗИВАМО УН , СЗО, ЕУ, ВЕЋЕ ЕВРОПЕ И
ВЛАДЕ СВИХ ЗEМAЉA, да предузму хитне мере како би се зауставила имплементација 5G на Земљи и
у свемиру, како би се благовремено заштитило целокупно човечанство, посебно нерођене бебе, новорођенчад, деца, адолесценти и труднице, с намером да очувају то исто целокупно човечанство, посебно нерођене бебе, новорођенчад, деца, адолесценти и труднице, као и животна средина;

(a) Да слеДе Конвенцију УН-а о правима детета и Резолуцију 1815 Већа Европе
обавештавањем грађана, укључујући учитеље и лекаре, о ризицима за здравље (одраслих и
деце) од РФ зрачења, те зашто би требали и како могу избећи бежичну комуникацију и
базне станице, посебно у близини центара за дневну негу, школа, болница, домова и радних
места;
(b) Да Дају преДност инсталацији и коришћењу жичаних телекомуникација уместо бежичних;
(c) Да забране бежичној/телекомуникационој индустрији да кроз своје
организације за лобирање врше уверавања функционера и службених лица да доносе
одлуке којима се допушта даље ширење РФ зрачења, укључујући 5G на тлу и у свемиру;
(d) Да именују одмах — без утицаја индустрије —међународне групе независних,
заиста непристраних научника с подручја ЕМФ (ЕМР) и здравља, који нису у сукобу
интереса120, са сврхом успостављања нових међународних сигурносних стандарда за РФ
зрачење који се не темеље само на нивоима снаге, него узимају у обзир и кумулативну
изложеност, који штите од свих утицаја на здравље и животну средину, а не само од
термалних утицаја и не само од утицаја на људе;
(e) Да именују одмах —без утицаја индустрије —међународне групе научника са
стручним знањем из ЕМ поља, здравља, биологије и атмосферске физике, са сврхом
развијања опсежног регулаторног оквира који ће осигурати да употреба свемира буде
сигурна за људе и животну средину на земљи, узимајући у обзир РФ зрачење, издувне гасове ракета, црну чађ и свемирски отпад те њихов утицај на озон,121 глобално
загревање,122 атмосферу и очување живота на Земљи. И на тлу Земље и у свемиру,
технологија мора бити одржива123, за одрасле и децу, за животиње и биљке.

Ваш одговор треба бити послат доле наведеном администратору Апела, са појединостима o мерама које намеравате предузети како би заштитили глобално
становништво од изложености РФ зрачењу, посебне 5G зрачења.
Овај Aпeл и ваш одговор биће јавно Доступан на www.5GspaceAppeal.org.

С поштовањем,
Arthur Firstenberg, Appeal Administrator, info@5gSpaceAppeal.org

Иницијални потписници

АФРИКА
Lauraine Margaret Helen Vivian, PhD, Anthropology and Psychiatry; Honorary Research
Associate, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark.
Signatory for South Africa
АЗИЈА
Girish Kumar, PhD, Professor, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology
Bombay, Powai, Mumbai, India
АУСТРАЛИЈА
Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of „The Procrustean Approach”, Lindisfarne,
Tasmania, Australia
EВРOПA
Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Valladolid, Spain
Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament,
Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München,
Germany
Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, A.R.A. (Association Romande Alerte aux Ondes
Electromagnžtiques), Switzerland
Annie Sasco, MD, DrPH, SM, HDR, former Chief of Research Unit of Epidemiology for Cancer
Prevention at the International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon; former Acting
Chief, Programme for Cancer Control of the World Health Organization (WHO); former
Director of Research at the Institut National de la Santž et de la Recherche Mždicale
(INSERM); France 
СЕВЕРНА АМЕРИКА
Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State
University, residing in Portland, Oregon, USA
Kate B. Showers, PhD, Soil Science, Senior Research Fellow, Centre for World Environmental
History, University of Sussex, Falmer, Brighton, UK, residing in Bolton-Est, Qužbec, Canada
ЈУЖНА АМЕРИКА
Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, MedelKn, Colombia
РЕФЕРЕНЦЕ
1 De Grasse M. AT&T outlines 5G network architecture. RCR Wireless News, Oct. 20, 2016.
https://www.rcrwireless.com/20161020/network-infrastructure/att-outlines-5g-network-architecture-
tag4. Accessed July 9, 2018.
2 Hong W, Jiang ZH, Yu C, et al. Multibeam antenna technologies for 5G wireless communications. IEEE Tr
Ant Prop. 2017;65(12):6231-6249. doi: 10.1109/TAP.2017.2712819.
3 Chou H-T. Design Methodology for the Multi-Beam Phased Array of Antennas with Relatively Arbitrary
Coverage Sector. Conference paper: 2017 11th European Conference on Antennas and Propagation; Paris,
France. doi: 10.23919/EuCAP.2017.7928095.
4 47 CFR § 30.202 – Power limits.
5 SpaceX, WorldVu, Boeing, Telesat Canada and Iridium.
6 Federal Communications Commission. Pending Application for Satellite Space and Earth Station
Authorization. Schedule S, Technical Report. Dated April 2016, filed March 1, 2017.
http://licensing.fcc.gov/myibfs/download.do?attachment key=1200245. Accessed June 17, 2018.
7 Governments and organizations that ban or warn against wireless technology. Cellular Phone Task Force
website. www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-
technology/. Accessed June 10, 2018. Continually updated.
8 The International Doctors’ Appeal (Freiburger Appeal). http://freiburger-appell-2012.info/en/home.
php?lang=EN. Published in 2012. Accessed June 10, 2018.
9 International appeal: scientists call for protection from non-ionizing electromagnetic field exposure.
International EMF Scientist Appeal website. https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal.
Published May 11, 2015. Accessed June 10, 2018. As of March 2018, 237 EMF scientists from 41 nations
had signed the Appeal.
10 Glaser Z. Cumulated index to the bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical
manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation: report, supplements (no. 1-9).
BEMS newsletter (B-1 through B-464), 1971-1981. http://www.cellphonetaskforce.org/wp-
content/uploads/2018/06/Zory-Glasers-index.pdf. Accessed June 26, 2018. Report and 9 supplements
issued by Naval Medical Research Institute, Bethesda, MD; Research Division, Bureau of Medicine &
Surgery, Dept. of the Navy, Washington, DC; Electromagnetic Radiation Project Office, Naval Medical
Research & Development Command, Bethesda, MD; Naval Surface Weapons Center, Dahlgren, VA; and
National Institute for Occupational Safety and Health, Rockville, MD. Index by Julie Moore and Associates,
Riverside, CA, 1984. Lt. Zorach Glaser, PhD, catalogued 5,083 studies, books and conference reports for the
US Navy through 1981.
11 Sage C, Carpenter D., eds. Biolnitiative Report: A Rationale for a Biologically-Based Public Exposure
Standardfor Electromagnetic Radiation. Sage Associates; 2012. www.bioinitiative.org. Accessed June 10,
2018. The 1,470-page BioInitiative Report, authored by an international group of 29 experts, has reviewed
more than 1,800 new studies and is continually updated.
12 Grigoriev Y. Bioeffects of modulated electromagnetic fields in the acute experiments (results of Russian
researches). Annu Russ Natl Comm Non-Ionising Radiat Protect. 2004:16-73.
http://bemri.org/publications/biological-effects-of-non-ionizing-radiation/78-grigoriev-
bioeffects07/file.html. Accessed June 17, 2018.
13 Obajuluwa AO, Akinyemi AJ, Afolabi OB, et al. Exposure to radio-frequency electromagnetic waves alters
acetylcholinesterase gene expression, exploratory and motor coordination-linked behaviour in male rats.
Toxicol Rep. 2017;4:530-534.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475001730063X/pdfft?md5=0af5af76124b1f89f6d
23c90c5c7764f&pid=1-s2.0-S221475001730063X-main.pdf. Accessed June 17, 2018.
14 Volkow ND, Tomasi D, Wang G-J, et al. Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain
glucose metabolism. JAMA. 2012;305(8):808-813.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3184892. Accessed June 17, 2018. 
15 Eghlidospour M, Ghanbari A, Mortazavi S, Azari H. Effects of radiofrequency exposure emitted from a
GSM mobile phone on proliferation, differentiation, and apoptosis of neural stem cells. Anat Cell Biol.
2017;50(2):115-123. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5509895. Accessed June 17, 2018.
16 Hardell L, Carlberg C. Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumors. Int J Oncol.
2009;35(1):5-17. https://www.spandidos-publications.cOm/ijo/35/1/5/download. Accessed June 17, 2018.
17 Bandara P, Weller S. Cardiovascular disease: Time to identify emerging environmental risk factors. Eur J
Prev Cardiol. 2017;24(17):1819-1823. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487317734898.
Accessed June 17, 2018.
18 Deshmukh P et al. Cognitive impairment and neurogenotoxic effects in rats exposed to low-intensity
microwave radiation. Int J Toxicol. 2015;34(3):284-290. doi: 10.1177/1091581815574348.
19 Zothansiama, Zosangzuali M, Lalramdinpuii M, Jagetia GC. Impact of radiofrequency radiation on DNA
damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile
phone base stations. Electromag Biol Med. 2017;36(3):295-305. doi: 10.1080/15368378.2017.1350584.
20 Zwamborn A, Vossen S, van Leersum B, Ouwens M, Mäkel W. Effects of Global Communication system
radio-frequency fields on Well Being and Cognitive Functions of human subjects with and without
subjective complaints. TNO Report FEL-03-C148. The Hague: TNO Physics and Electronics Laboratory; 2003.
http://www.milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO rapport Nederland sept 2003.pdf. Accessed June
16, 2018.
21 Havas M. When theory and observation collide: Can non-ionizing radiation cause cancer? Environ Pollut.
2017;221:501-505. doi: 10.1016/j.envpol.2016.10.018.
22 Narayanan SN, Kumar RS, Potu BK, Nayak S, Mailankot M. Spatial memory performance of Wistar rats
exposed to mobile phone. Clinics. 2009;64(3):231-234.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2666459. Accessed June 17, 2018.
23 Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. The effects of radiofrequency electromagnetic
radiation on sperm function. Reproduction. 2016;152(6):R263-R266. http://www.reproduction-
online.org/content/152/6/R263.long. Accessed June 17, 2018.
24 Han J, Cao Z, Liu X, Zhang W, Zhang S. Effect of early pregnancy electromagnetic field exposure on
embryo growth ceasing. Wei Sheng Yan Jiu. 2010;39(3):349-52 (in Chinese).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20568468.
25 Salford LG, Brun AE, Eberhardt JL, Malmgren L, Persson BRR. Nerve cell damage in mammalian brain after
exposure to microwaves from GSM mobile phones. Environ Health Perspect. 2003;111(7):881-883.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/ehp0111-000881.pdf. Accessed June 17,
2018.
26 Milham S. Evidence that dirty electricity is causing the worldwide epidemics of obesity and diabetes.
Electromagn Biol Med. 2014;33(1):75-78. doi: 10.3109/15368378.2013.783853.
27 Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kyrylenko S. Oxidative mechanisms of
biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med. 2016;35(2):186-202.
doi: 10.3109/15368378.2015.1043557.
28 Herbert M, Sage C. Findings in autism (ASD) consistent with electromagnetic fields (EMF) and
radiofrequency radiation (RFR). In: Sage C, Carpenter D., eds. Biolnitiative Report: A Rationale for a
Biologically-Based Public Exposure Standard for Electromagnetic Radiation. Sec. 20. Sage Associates; 2012.
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec20 2012 Findings in Autism.pdf.
Accessed June 29, 2018.
29 Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral
problems in children. Epidemiology 2008;19: 523-529.
http://www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/divan 08 prenatal postnatal cell phone use.p
df. Accessed June 29, 2018.
30 Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. Cell phone use and behavioural problems in young children. J
Epidemiol Community Health. 2010;66(6):524-529. doi: 10.1136/jech.2010.115402. Accessed July 16, 2018. 
31 Li D-K, Chen H, Odouli R. Maternal exposure to magnetic fields during pregnancy in relation to the risk of
asthma in offspring. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011;165(10):945-950.
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1107612. Accessed June 29, 2018.
32 Warnke U. Bees, Birds and Mankind: Destroying Nature by ‘Electrosmog.’ Competence Initiative for the
Protection of Humanity, Environment and Democracy; 2009. www.naturalscience.org/wp-
content/uploads/2015/01/kompetenzinitiative-ev study bees-birds-and-mankind 04-08 english.pdf.
Accessed June 10, 2018.
33 Balmori A. Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife. Pathophysiology.
2009;16:191-199. doi:10.1016/j.pathophys.2009.01.007. Accessed June 10, 2018.
34 Cammaerts MC, Johansson O. Ants can be used as bio-indicators to reveal biological effects of
electromagnetic waves from some wireless apparatus. Electromagn Biol Med. 2014;33(4):282-288. doi:
10.3109/15368378.2013.817336.
35 Broomhall M. Report detailing the exodus of species from the Mt. Nardi area of the Nightcap National
Park World Heritage Area during a 15-year period (2000-2015). Report for the United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization (UNESCO). https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-
Report-to-UNESCO-FINAL.pdf. Accessed June 17, 2018.
36 Kordas D. Birds and Trees of Northern Greece: Changes since the Advent of 4G Wireless. 2017.
https://einarflydal.files.wordpress.com/2017/08/kordas-birds-and-trees-of-northern-greece-2017-final.pdf.
Accessed June 29, 2018.
37 Waldmann-Selsam C, Balmori-de la Puente A, Breunig H, Balmori A. Radiofrequency radiation injures
trees around mobile phone base stations. Sci Total Environ. 2016;572:554-569. doi:
10.1016/j.scitotenv.2016.08.045.
38 Balmori A. Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: The city turned into
a laboratory. Electromagn Biol Med. 2010(1-2):31-35. doi: 10.3109/15368371003685363.
39 Margaritis LH, Manta AK, Kokkaliaris KD, et al. Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF
sources. Electromagn Biol Med. 2014;33(3):165-189. doi: 10.3109/15368378.2013.800102.
40 Kumar NR, Sangwan S, Badotra P. Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in
worker honey bees. Toxicol Int. 2011;18(1):70-72.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052591. Accessed June 17, 2018.
41 Balmori A. Efectos de las radiaciones electromagneticas de la telefoma movil sobre los insectos.
Ecosistemas. 2006; 15(1):87-95. https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/
download/520/495. Accessed June 17, 2018.
42 Balmori A. The incidence of electromagnetic pollution on wild mammals: A new “poison” with a slow
effect on nature? Environmentalist. 2010;30(1):90-97. doi: 10.1007/s10669-009-9248-y
43 Magras IN, Xenos TD. RF radiation-induced changes in the prenatal development of mice.
Bioelectromagnetics 1997;18(6):455-461.
http://collectiveactionquebec.com/uploads/8/0/9/7/80976394/exhibit r-62 magras mice study.pdf.
Accessed June 17, 2018.
44 Otitoloju AA, Osunkalu VO, Oduware R, et al. Haematological effects of radiofrequency radiation from
GSM base stations on four successive generations (F1 – F4) of albino mice, Mus Musculus. J Environ Occup
Sci. 2012;1(1):17-22. https://www.ejmanager.com/mnstemps/62/62-1332160631.pdf?t=1532966199.
Accessed July 30, 2018.
45 Magone I. The effect of electromagnetic radiation from the Skrunda Radio Location Station on Spirodela
polyrhiza (L.) Schleiden cultures. Sci Total Environ. 1996;180(1):75-80. doi: 0048-9697(95)04922-3.
46 Nittby H, Brun A, Strömblad S, et al. Nonthermal GSM RF and ELF EMF effects upon rat BBB permeability.
Environmentalist. 2011;31(2):140-148. doi: 10.1007/s10669-011-9307-z.
47 Haggerty K. Adverse influence of radio frequency background on trembling aspen seedlings: Preliminary
observations. International Journal of Forestry Research. 2010; Article ID 836278.
http://downloads.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278.pdf. Accessed June 17, 2018.
48 Taheri M, Mortazavi SM, Moradi M, et al. Evaluation of the effect of radiofrequency radiation emitted
from Wi-Fi router and mobile phone simulator on the antibacterial susceptibility of pathogenic bacteria
Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Dose Response. 2017;15(1):1559325816688527.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298474. Accessed June 18, 2018.
49 International Agency for Research on Cancer. Non-ionizing radiation, part 2: radiofrequency
electromagnetic fields. In: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol 102.
Lyon, France: WHO Press; 2013. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf.
Accessed July 2, 2018.
50 Carlberg M, Hardell L. Evaluation of mobile phone and cordless phone use and glioma risk using the
Bradford Hill viewpoints from 1965 on association and causation. Biomed Res Int. 2017:9218486.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454. Accessed June 17, 2018.
51 Blackman CF. Evidence for disruption by the modulating signal. In: Sage C, Carpenter D., eds. Biolnitiative
Report: A Rationale for a Biologically-Based Public Exposure Standard for Electromagnetic Radiation. Sec.
15. Sage Associates; 2012. http://www.bioinitiative.org/report/wp-
content/uploads/pdfs/sec15 2007 Modulation Blackman.pdf. Accessed June 19, 2018.
52 Williams ER. The global electrical circuit: a review. Atmos Res. 2009;91(2):140-152.
doi:10.1016/j.atmosres.2008.05.018.
53 Wever R. Human circadian rhythms under the influence of weak electric fields and the different aspects
of these studies. Int J Biometeorol. 1973;17(3):227-232. www.vitatec.com/docs/referenz-
umgebungsstrahlung/wever-1973.pdf. Accessed June 10, 2018.
54 Wever R. ELF-effects on human circadian rhythms. In: ELF and VLF Electromagnetic Field Effects.
(Persinger M, ed.) New York: Plenum; 1974:101-144.
55 Engels S, Schneider N-L, Lefeldt N, et al. Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic
compass orientation in a migratory bird. Nature. 2014;509:353-356. doi:10.1038/nature13290.
56 Ludwig W, Mecke R. Wirkung künstlicher Atmospherics auf Säuger. Archiv für Meteorologie, Geophysik
und Bioklimatologie Serie B (Archives for Meteorology Geophysics and Bioclimatology Series B Theoretical
and Applied Climatology). 1968;16(2-3):251-261. doi:10.1007/BF02243273.
57 Morley EL, Robert D. Electric fields elicit ballooning in spiders. Current Biology. 2018;28:1-7.
https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(18)30693-6.pdf. Accessed July 14, 2018.
58 Weber J. Die Spinnen sind Deuter des kommenden Wetters (Spiders Are Predictors of the Coming
Weather). 1800; Landshut, Germany. “The electrical material works always in the atmosphere; no season
can retard its action. Its effects on the weather are almost undisputed; spiders sense it, and alter their
behaviour accordingly.”
59 König H. Biological effects of extremely low frequency electrical phenomena in the atmosphere. J
Interdiscipl Cycle Res. 2(3):317-323. www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291017109359276.
Accessed June 10, 2018.
60 Sulman F. The Effect of Air Ionization, Electric Fields, Atmospherics, and Other Electric Phenomena On
Man and Animal. American lecture series. Vol 1029. Springfield, Ill: Thomas; 1980.
61 König HL, Krüger, AP, Lang S, Sönning, W. Biologic Effects of Environmental Electromagnetism. New York:
Springer-Verlag; 1981. doi: 10.1007/978-1-4612-5859-9.
62 Sazanova E, Sazanov A, Sergeenko N, Ionova V, Varakin Y. Influence of near earth electromagnetic
resonances on human cerebrovascular system in time of heliogeophysical disturbances. Progress in
Electromagnetics Research Symposium. August 2013:1661-1665.
63 Cherry N. Schumann resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects of
solar/geomagnetic activity. Natural Hazards. 2002;26(3):279-331. doi:10.1023/A:1015637127504.
64 Polk C. Schumann resonances. In Volland H, ed. CRC Handbook of Atmospherics. Vol. 1. Boca Raton, Fla:
CRC Press; 1982:111-178. https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.132044/2015.132044.Crc-
Handbook-Of-Atmospherics-Vol-1#page/n115/mode/2up/search/polk. Accessed June 18, 2018.
65 Park C, Helliwell R. Magnetospheric effects of power line radiation. Science. 1978;200(4343):727-730.
doi:10.1126/science.200.4343.727.
66 Bullough K, Kaiser TR, Strangeways HJ. Unintentional man-made modification effects in the
magnetosphere. J Atm Terr Phys. 1985;47(12):1211-1223. 
67 Luette JP, Park CG, Helliwell RA. The control of the magnetosphere by power line radiation. J Geophys
Res. 1979;84:2657-2660.
68 Becker RO, Selden G. The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life. New York: Morrow;
1985:325-326.
69 Firstenberg A. Planetary Emergency. Cellular Phone Task Force website.
www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency. Published 2018. Accessed June 10, 2018.
70 Becker RO. The basic biological data transmission and control system influenced by electrical forces. Ann
NY Acad Sci. 1974;238:236-241. doi: 10.1111/j.1749-6632.1974.tb26793.x.
71 Maxey ES, Beal JB. The electrophysiology of acupuncture; How terrestrial electric and magnetic fields
influence air ion energy exchanges through acupuncture points. International Journal of Biometeorology.
1975;19(Supp. 1):124. doi:10.1007/BF01737335.
72 Ćosić I, Cvetković D, Fang Q, Jovanov E, Lazoura H. Human electrophysiological signal responses to ELF
Schumann resonance and artificial electromagnetic fields. FME Transactions. 2006;34:93-103.
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-8230/2006/1450-82300602093C.pdf. Accessed July 18, 2018.
73 Cohen M, Behrenbruch C, Ćosić I. Is there a link between acupuncture meridians, earth-ionosphere
resonances and cerebral activity? Proceedings of the 2nd International Conference on
Bioelectromagnetism, Melbourne, Australia. 1998:173-174. doi: 10.1109/ICBEM.1998.666451.
74 Chevalier G, Mori K, Oschman JL. The effect of earthing (grounding) on human physiology. European
Biology and Bioelectromagnetics. January 2006:600-621. http://162.214.7.219/~earthio0/wp-
content/uploads/2016/07/Effects-of-Earthing-on-Human-Physiology-Part-1.pdf. Accessed June 10, 2018.
“Highly significant EEG, EMG and BVP results demonstrate that restoring the natural electrical potential of
the earth to the human body (earthing) rapidly affects human electrophysiological and physiological
parameters. The extreme rapidity of these changes indicates a physical/bioelectrical mechanism rather
than a biochemical change.”
75 Firstenberg A. Earth’s Electric Envelope. In: The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life. Santa
Fe, NM: AGB Press; 2017: 113-131.
76 Cannon PS, Rycroft MJ. Schumann resonance frequency variations during sudden ionospheric
disturbances. J Atmos Sol Terr Phys. 1982;44(2):201-206. doi:10.1016/0021-9169(82)90124-6.
77 Technical Report. European Telecommunications Standards Institute; 2007:7.
www.etsi.org/deliver/etsi tr/125900 125999/125914/07.00.00 60/tr 125914v070000p.pdf. Accessed
June 10, 2018. “The Specific Anthropomorphic Mannequin (SAM) is used for radiated performance
measurements [and is] filled with tissue simulating liquid.”
78 Research on technology to evaluate compliance with RF protection guidelines. Electromagnetic
Compatibility Laboratory, Tokyo. http://emc.nict.go.jp/bio/phantom/index e.html. Accessed July 18, 2018.
“SAR is measured by filling phantom liquid that has the same electrical properties as those of the human
body in a container made in the shape of the human body, and scanning the inside using an SAR probe.”
79 Becker RO, Marino AA. Electromagnetism and Life. Albany: State University of New York Press; 1982:39.
“The evidence seems to be quite conclusive that there are steady DC electric currents flowing outside of
the neurones proper in the entire nervous system.”
80Nordenström B. Biologically Closed Electric Circuits. Stockholm: Nordic Medical Publications; 1983.
81 Nordenström B. Impact of biologically closed electric circuits (BCEC) on structure and function. Integr
Physiol Behav Sci. 1992;27(4):285-303. doi:10.1007/BF02691165.
82 Devyatkov ND, ed. Non-Thermal Effects of Millimeter Radiation. Moscow: USSR Acad. Sci.; 1981
(Russian).
83 Devyatkov ND, Golant MB, Betskiy OV. Millimeter Waves and Their Role in the Processes of Life.
(Millimetrovye volny i ikh rol’ v protsessakh zhiznedeyatel’nosti). Moscow: Radio i svyaz’ (Radio and
Communication); 1991 (Russian).
84 Betskii OV. Biological effects of low-intensity millimetre waves (Review). Journal of Biomedical
Electronics. 2015(1):31-47. http://www.radiotec.ru/article/15678. Accessed July 31, 2018. 
85 Albanese R, Blaschak J, Medina R, Penn J. Ultrashort electromagnetic signals: Biophysical questions,
safety issues and medical opportunities,” Aviat Space Environ Med. 1994;65(5 Supp):A116-A120.
www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a282990.pdf. Accessed June 18, 2018.
86 Pepe D, Aluigi L, Zito D. Sub-100 ps monocycle pulses for 5G UWB communications. 10th European
Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). 2016,1-4. doi: 10.1109/EuCAP.2016.7481123.
87 Nasim I, Kim S. Human exposure to RF fields in 5G downlink. arXiv:1711.03683v1.
https://arxiv.org/pdf/1711.03683. Accessed June 17, 2018.
88 Thielens A, Bell D, Mortimore DB. Exposure of insects to radio-frequency electromagnetic fields from 2 to
120 GHz. Nature/Scientific Reports. 2018,’8:3924. https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-
3.pdf. Accessed June 17, 2018.
89 Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect
biomass in protected areas. PLOS One. 2017,12(10):e0185809.
http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0185809&type=printable. Accessed
June 17, 2018.
90 Gandhi O, Riazi A. Absorption of millimeter waves by human beings and its biological implications. IEEE
Trans Microw Theory Tech. 1986,34(2):228-235. doi:10.1109/TMTT.1986.1133316.
91 Russell CL. 5G wireless telecommunications expansion: Public health and
environmental implications. Environ Res 2018;165:484-495. https://zero5g.com/wp-
content/uploads/2018/07/5-G-wireless-telecommunications-expansion-Public-health-and-environmental-
implications-Cindy-L.-russell.pdf. Accessed November 1, 2018.
92 Hardell L. World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (review).
Int J Oncol. 2017;51:405-413. doi:10.3892/ijo.2017.4046.
93 Pall M. 5G: Great risk for EU, U.S. and international health: Compelling evidence for eight distinct types of
great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures and the mechanism that causes them.
European Academy for Environmental Medicine. http://www.5gappeal.eu/wp-
content/uploads/2018/06/pall 2018.pdf. Published May 2018. Accessed June 22, 2018.
94 Markov M, Grigoriev Y. Wi-Fi technology: An uncontrolled global experiment on the health of mankind,
Electromagn Biol Med. 2013;32(2):200-208. http://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi Technology –
An Uncontrolled Global Experiment on the Health of Mankind –
Marko Markov Yuri G. Grigoriev.pdf. Accessed June 23, 2018.
95 Belyaev I, Alipov Y, Shcheglov V, Polunin V, Aizenberg O. Cooperative response of Escherichia coli cells to
the resonance effect of millimeter waves at super low intensity. Electromagn Biol Med. 1994;13(1):53-66.
doi:10.3109/15368379409030698.
96 Belyaev I. Nonthermal biological effects of microwaves: Current knowledge, further perspective, and
urgent needs. Electromagn Biol Med. 2005;24(3):375-403. doi:10.1080/15368370500381844.
97 Bise W. Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and
behavior. Physiol Chem Phys. 1978;10(5):387-398.
98 Brauer I. Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von Meterwellen verschiedener Feldstärke
auf das Teilungswachstum der Pflanzen. Chromosoma. 1950;3(1):483-509. doi:10.1007/BF00319492.
99 Kondra P, Smith W, Hodgson G, Bragg D, Gavora J, Hamid M. Growth and reproduction of chickens
subjected to microwave radiation. Can J Anim Sci. 1970;50(3):639-644. doi:10.4141/cjas70-087.
100 Frey AH, Seifert E. Pulse modulated UHF energy illumination of the heart associated with change in heart
rate. Life Sciences. 1968;7(10 Part 2):505-512. doi: 10.1016/0024-3205(68)90068-4.
101 Mann K, Röschke J. Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fields on human sleep.
Neuropsychobiology. 1996;33(1):41-47. doi: 10.1159/000119247.
102 Tiagin NV. Clinical aspects of exposure to microwave radiation. Moscow: Meditsina; 1971 (Russian).
103 Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. Reliable disease biomarkers characterizing and identifying
electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique
pathological disorder. Rev Environ Health 2015;30(4):251-271. https://www.jrseco.com/wp-
content/uploads/Belpomme-Environmental-health-2015.pdf. Accessed June 18, 2018. 
104 Hecht K. Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog. Competence Initiative for the
Protection of Humanity, the Environment and Democracy. 2016: 16, 42-46.
http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI Brochure-6 K Hecht web.pdf.
Accessed June 20, 2018.
105 Belyaev I, Dean A, Eger H, et al. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and
treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health. 2016;31(3):363-397.
doi:10.1515/reveh-2016-0011.
106 Schreier N, Huss A, Röösli M. The prevalence of symptoms attributed to electromagnetic field exposure:
A cross-sectional representative survey in Switzerland. Soz Praventivmed. 2006;51(4):202-209.
doi:10.1007/s00038-006-5061-2. Accessed July 16, 2018.
107 Schroeder E. Stakeholder-Perspektiven zur Novellierung der 26. BImSchV: Ergebnisse der bundesweiten
Telefonumfrage im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz (Report on stakeholder perspectives on
amending the 26th Federal Emission Control Ordinance: Results of the nationwide telephone survey
ordered by the Federal Office for Radiation Protection). Schr/bba 04.02.26536.020. Munich, Germany.
2002 (German). https://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/
berichte/emf/befuerchtungen.pdf? blob=publicationFile&v=3. Accessed July 19, 2018.
108 Hallberg Ö, Oberfeld G. Letter to the editor: Will we all become electrosensitive? Electromagn Biol Med.
2006;25:189-191. https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2006/03/ehs2006 hallbergoberfeld.pdf.
Accessed June 22, 2018.
109 Brussels International Scientific Declaration on Electromagnetic Hypersensitivity and Multiple Chemical
Sensitivity. ECRI Institute. http://eceri-institute.org/fichiers/ 1441982765 Statement EN DEFINITIF.pdf.
Published 2015. Accessed June 10, 2018.
110 Removal of barriers to entry, 47 U.S.C. § 253. www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2015-title47/pdf/
USCODE-2015-title47-chap5-subchapII-partII-sec253.pdf; 5G For Europe: An Action Plan. European
Commission; 2016. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc id=17131. Accessed June 10,
2018.
111 Federal Register – Rules and Regulations. 47 CFR Part 1 [WT Docket No 17-79; FCC 18-30] Accelerating
Wireless Broadband Deployment by Removing Barriers to Infrastructure Investment. 2018;83(86). Accessed
June 10, 2018.
112 5G For Europe: An Action Plan. European Commission; 2016.
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc id=17131. Accessed June 10, 2018.
113 PCIA – The Wireless Infrastructure Association. Model wireless telecommunications facility siting
ordinance. 2012. https://wia.org/wp-
content/uploads/Advocacy Docs/PCIA Model Zoning Ordinance June 2012.pdf. Accessed June 29, 2018.
114 Mobile services, 47 U.S.C. § 332(c)(7)(B)(iv). www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-
title47/pdf/USCODE-2016-title47-chap5-subchapIII-partI-sec332.pdf: “No state or local government or
instrumentality thereof may regulate personal wireless service facilities on the basis of the environmental
effects of radio frequency emissions to the extent that such facilities comply with the [Federal
Communications] Commission’s regulations concerning such emissions.” Courts have reversed regulatory
decisions about cell tower placement simply because most of the public testimony was about health.
115 Cellular Telephone Company v. Town of Oyster Bay, 166 F.3d 490, 495 (2nd Cir. 1999).
https://openjurist.org/166/f3d/490/cellular-telephone-company-at-v-town-of-oyster-bay. Accessed June
10, 2018.; T-Mobile Northeast LLC v. Loudoun County Bd. of Sup’rs, 903 F.Supp.2d 385, 407 (E.D.Va. 2012).
https://caselaw.findlaw.com/us-4th-circuit/1662394.html. Accessed June 10, 2018.
116 Vogel G. A Coming Storm For Wireless? TalkMarkets. July 2017. www.talkmarkets.com/content/stocks–
equities/a-coming-storm-for-wireless?post=143501&page=2. Accessed September 13, 2018.
117 Swiss Re: SONAR – New emerging risk insights. July 2014:22. http://media.swissre.com/documents/
SONAR 2014.pdf. Accessed June 10, 2018. “[A]n increasing level of interconnectivity and the growing
prevalence of digital steering and feedback systems also give rise to new vulnerabilities. These could
involve cascading effects with multiple damages as well as long-lasting interruptions if the problems turned
out to be complex and/or difficult to repair. Interconnectivity and permanent data generation give rise to
concerns about data privacy, and exposure to electromagnetic fields may also increase.”
118 Albert Einstein, letter to Max Born, Dec. 4, 1926.
119 Active Denial Technology. Non-Lethal Weapons Program. https://jnlwp.defense.gov/Press-Room/Fact-
Sheets/Article-View-Fact-sheets/Article/577989/active-denial-technology/. Published May 11, 2016.
Accessed June 10, 2018.
120 Conflicts of interest have frequently arisen in the past. For example, the EU Commission (2008/721/EC)
appointed industry-supportive_members_for_SCENIHR who submitted to the EU a misleading SCENIHR
report on health risks, which gave the telecommunications industry carte blanche to irradiate EU citizens.
The report is now quoted by radiation safety agencies in the EU. Another example is the US National
Toxicology Program contracting with the IT’IS Foundation, which is funded by the entire telecommuni-
cations industry, to design, build and monitor the exposure facility for a two-year, 25-million-US-dollar
study of cell phones. It subsequently produced a misleading report that is now quoted by industry officials
in the US.
121 Ross M, Mills M, Toohey D. Potential climate impact of black carbon emitted by rockets. Geophys Res
Lett. 2010;37:L24810. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2010GL044548. Accessed
June 17, 2018.
122 Ross MN, Schaeffer PM. Radiative forcing caused by rocket engine emissions. Earth’s Future.
2014;2:177-196. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/2013EF000160. Accessed June
17, 2018.
123 Callicott JB, Mumford K. Ecological sustainability as a conservation concept. Conservation Biology.
1997;11(1):32-40. https://www.sierraforestlegacy.org/Resources/Community/Sustainability/
SY CallicottMumford1997.pdf. Accessed June 20, 2018.