Београд, 19. новембар 2020. године

МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СРБИЈЕ
Бирчанинова број 6, 11000 Београд, Србија
sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs +381 11 3620 146
Марији Обрадовић, министарки

ЖАЛБА НА ЋУТАЊЕ УПРАВЕ
(РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ) НА ЗАХТЕВ БОЖИДАРА МИТРОВИЋА ОД 28. августа 2020. ГОДИНЕ ДА СЕ У УПИТЕ ЗА ПОПИС УНЕСЕ ПОЈАМ «СРБИ» И ДА СЕ СРБИМА ОМОГУЋИ ДА КОРИСТЕ СВОЈ ДРЕВНИ НАЗИВ «РАс» и «КолоВени/СлоВени» ЈЕР СЕ У СУПРОТНОМ СПРЕМА «ПОПИСНИ ГЕНОЦИД НАД СРПСКИМ НАРОДОМ» И ОНЕМОГУЋАВА ОСТВАРИВАЊЕ «ПРАВА ВЕЋИНСКОГ НАРОДА – СРБА» МАКАР НА НИВОУ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На основу члана 28 «Закона о Министарствима Републике Србије» и на основу члана 10 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године („Службени гласник РС“, број 9 од 4. фебруара 2020.) обратио сам се 28. августа 2020. године Републичком заводу за статистику Србије дописом Изл. бр. БМ-7-1РЗС у коме сам захтевао од РЗС, од Мр. Љиљане Ђорђевић, начелника Оделења за попис становништва и др. Миладина Ковачевића директора РЗС да:
1. приликом утврђивања Пописних упитника (листа) за попис 2021. године становништва, домаћинстава и станова, на основу јасних научних одређења народа и других целина, у пописним упитницима обавезно користе:
 појам «Срби» и
 историјске називе српског народа: «РАс/КолоВени»

Доказ: у прилогу достављам допис – захтев предат 28. августа 2020. године Републичком заводу за статистику Србије под Излазним бројем БМ-7-1РЗС насловљен Мр. Љиљани Ђорђевић, начелнику Оделења за попис становништва и др. Миладину Ковачевићу директору РЗС.

Иако сам захтев предао 28. августа 2020. године, до данас нисам добио одговор. Због тога немам ни информацију од руковдоства РЗС ни на сајту РЗС у делу «документи РЗС» да ли је Републички завод за статистику извршио обавезе, из члана 10 «Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године»:
1. дефинисао методологију Пописа у складу са националним потребама и међународним обавезама, и да ли под «националним потребама» подразумевају потребе Српског народа и других становника Србије или су то потребе Социјалдемократске партије Србије Расима Љајића, чијој партији припада др Миладин Ковачевић, директор РЗС:
a. који је каријерни чиновник па му је све једно да ли је «Херцеговац», «Црногорац», или из «санџака» (иако је «санџак» административна јединица какав је био и Београд у време турске окупације) – важно му је да има пролаз по «идентитетском кључу/раније коришћен термин националном кључу», те су му страни моји захтеви да се у дефинисању тих потреба користе научни принципи и открића и назив Срби у упитницима за потпис,
b. који је један од најодговорнијих чланова Републичке изборне комисије који су одговорни за изборну крађу 21.06.2020. године, о којој Републичко јавно тужилаштво још није донело одлуку по мојој кривичној пријави,
c. који је најважнији «статистички сведок» којим највећим системима са највећим бројем радника су Ана Брнабић и Александар Вучић поделили 5,8 милијарди евра са обећањем «биће још» (ако гласају за СНС) због чега постоје основи сумње да су, несумњивим кршењем члана 3 Закона о контроли државне помоћи (недозвољена државна помоћ) и супротно тачки 2 става 1 члана 4 Закона о контроли државне помоћи, поделом 5,8 милијарди евра (за «стимуласање привреде») починили кривично дело давање мита бирачима из чл. 156 Кривичног законика Србије (Давање у примање мита у вези са гласањем), јер је давање искључиво по критеријуму броја радника – признао сам А. Вучић на прес конференцији 6. августа 2020. године,
2. израдио упитнике, упутства и друге методолошке и организационе инструменте Пописа, и посебно да ли је то урађено према научним принципима како би се обезбедиле потребе и интереси Српског народа и другин становника Србије и националних мањина у Србији, или ће превладати Расимова произвољност да би прогурао турске интересе на простору Србије и да би починили «пописни геноцид над Српским народом» тиме што у упитницима планирају да се Срби не спомињу,

На основу става 1 члана 11 Закона о управним споровима («Службени гласник РС» бр. 111/2009) и члана 15 Закона о управним споровима («Ћутање управе: Управни спор може се покренути и када надлежни орган о захтеву, односно жалби странке није донео управни акт, под условима предвиђеним овим законом») подносим тужбу, имајући у виду хитност поступка и привремене мере које се траже овом тужбом, због назначеног пописа у Србији од 1 до 30. априла 2021. године, којим се вређају моја лична права као Србина и права српског народа јер се брисањем појма Срби из пописних УПИТНИКА чини «пописни геноцид над српским народом» и крше права Срба да као већински народ има права не мања од права националних мањина те да и Срби имају национални савет за одбрану права Српског народа, која права Срба очигледно не брани ни Скупштина Србије, ни Српска православна црква (која штити своју имовину и светиње али на примеру Црне Горе није устала да спречи признање тзв. Косова и Метохије) нити то чини тзв. Српска академија наука и уметности.

Због тога сам припремио
ТУЖБУ О ПОНУЂЕЊУ
Републичког завода за статистику да:
1. одговори писаном захтеву проф. Божидара Митровића, доктора правних наука од 28. августа 2020. године и
2. да на основу научног одређења народа, и у складу са спецификом Српске цивилизације «дефинише методологију Пописа у складу са националним потребама и међународним обавезама» тако да се за попис од 1. до 30. априла 2021. године или каснији датум одреде потребе Српског народа те
3. да се у упите за попис унесе појам «Срби» ради избегавања «пописног геноцида над Српским народом» и унесе право да Срби користе и своје историјске називе «Рас/КолоВени»

ТУЖИЛАЦ: професор Божидар Митровић, доктор правних наука
11080 Београд, Земун, Тошин бунар, бр. 9, стан 25
мејл на који имам право према Закону о управном поступку да тражим да ми се достављају сви материјали: bozzidar@inbox.ru

ТУЖЕНИ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ СРБИЈЕ
који заступа др Миладин Ковачевић, директор 11000 Београд, Милана Ракића, бр. 5
доступан мејл stat@stat.gov.rs
тел: +381 11 2412 922 (centrala)

Судска такса: 390 динара плаћена на рачун 840-0000029762845-93

Обраћам и Вама као Министарки и Управном суду Србије пажњу и на следеће чињенице:
1) «Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године» је објављен у «Службеном гласнику РС», у броју 9 тек 4. фебруара 2020. године,
2) Уредбама Владе Србије Ане Брнабић и СНС, супротно законским могућностима и супротно Уставу Србије већ од марта 2020. године проглашено је ванредно стање у Србији због пандемије изазване «грипом типа КоВид 19»,
3) већина службеника Републичког завода за статистику од тог периода ради од куће, те не постоје нормални услови за припрему Пописа Срба других становника Србије, домаћинстава и станова у Србији,
4) према члану 3 тог Закона који је објављен тек 4 фебруара 2020. године «Пописивање се спроводи од 1. до 30. априла 2021. године»,
5) не одговорањем на моје основане захтеве да се не допусти «пописни геноцид над Србима» тиме што се Срби бришу из упитника за попис у условима пандемије и «рада од куће» се и остварује тај осмишљени «пописни геноцид над Србима»,
6) Влада Србије је коначно тек у октобру месецу 2020. године поднела Скупштини Србије нацрт «Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20)», (усвојен у Скупштини Србије тек 12. новембра 2020. а објављен у «Службеном гласнику Србије бр 136/20» али још није издат пречишћен текст да би се лакше манипулисало при одређивању казни над народом ) којим изменама је легализовала условно речено «задњим датумом» своје незаконите мере ограничавања кретања и све остале мере забрана и кажњавања становништва Србије, на шта нико није обраћао пажњу по принципу «рекао комесар» и «објавила је Влада и Председник преко телевизије», те је усвојила Уредбу о забрани окупљања становништва већем од пет «грађана»,
7) нови «Закон о министарствима Србије» донет је 26. октобар 2020. а објављен у «Службеном гласнику Србије бр. 128/20» али у члану 28 где су предвиђени посебне организације Владе Србије овог закона и посебно у члану 31 овог закона није предвиђено ко врши надзор над Републичким заводом за статистику, док је за све остале «посебне организације» то наведено,

Због свега изнетог јасно је да не постоје услови прописани «Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године», да Републички завод за статистику, према члану 10 «Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године» на време изврши све обавезе у вези пописа и посебно:
1. «дефинише методологију Пописа у складу са националним потребама и међународним обавезама» и посебно да одреди пема, научним принципима, шта су потребе Српског народа а посебно не на основу адекватних научних дискусија, које су забрањене од стране Владе Србије;
2. пропише научно утемељен «садржај пописних упитника у складу са овим законом»;
3. изради научно утемељене «упитнике, упутства и друге методолошке и организационе инструменте Пописа», како би се избегла нечија наредба да се Срби не спомињу у попису и да се избегне тиме неминован «пописни геноцид над Србима»;
4. «да сарађује са министарствима, посебним организацијама, јединицама локалне самоуправе и другим органима, организацијама и институцијама, координира заједничке активности у вези са припремом, организацијом и спровођењем Пописа и, у складу са овим законом»,
5. «да даје инструкције, пружа стручну помоћ и тражи извештаје о реализацији пописних активности»;
6. «обезбеђује потпуно, тачно и правовремено обавештавање становништва о значају и циљевима Пописа и начину и времену његовог спровођења»;
7. формира пописне комисије у општинама, градовима и Граду Београду и дефинише њихове обавезе»;
8. «доставља пописним комисијама методолошка и организациона упутства, као и опрему за теренско прикупљање података»;
9. «спроводи стручну обуку и организује и координира инструктаже непосредних учесника у Попису».
10. «у Републичком заводу за статистику формира посебно управљачко тело са задатком да организује и координира рад свих учесника у Попису», јер све то прелази окупљање више од пет физичких лица, што је Влада Србије забранила.

Због свега изнетог сматрам неопходним да Управни суд Републике Србије у овом спору донесе
ПРИВРЕМЕНУ МЕРУ
1) Прекидају се све мере припреме Пописа становништва, домаћинстава и станова 2021. године јер је, чланом 3 «Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године» (објављен у «Службеном гласнику РС», у броју 9 4. фебруара 2020. године,) одређено да се попис спроведе у периоду од 1. до 30 априла 2021. године, те је то нереално кратак рок у односу на датум усвајања тог Закона и мере свих пандемијских ограничења које су уведене од стран Владе Србије супротно важећем Уставу Србије и са мерама и казнама које нису биле предвиђене законом али су примењиване у погледу ограничења слободе кретања и окупљана непосредно после проглашења «Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године».

Проф. Божидар Митровић је изабран за председника – координатора Савета за статусна питања дијаспоре Србије на заједничкој седници сва три Савета Скупштине дијаспоре и Срба у региону 21. априла 2011. године, у Београду у Министарству вера и дијаспоре, Васе Чарапића 20. Београд којој је председавали председник Скупштине дијаспоре и Срба у региону, г-дин Славомир Гвозденовић и потпредседник Скупштине г-дин Милисав Алексић. Том приликом професор Митровић је констатовао «Статус Срба у дијаспори и у региону зависи од статуса Срба у Србији. А ево у Уставу Србије који су нам управо поделили појам Срби се спомиње само у члану 1 Устава и нигде више!».

Као члан Савета националности Владе града Москве и председавајући Регионалне друштвене организације «Обједињење Срба» и као члан Комисије за науку и образовање тог органа Владе Москве проф. Митровић је увек истицао да ће «Националне мањине које живе у граду Москви очувати свој идентит уколико Руски народ – очува своју културну традицију, које је све мање на телевизијским екранима!» Оваква јасна иступања једног странца приморала су одговорне у Влади Москве да формулишу «права већинског народа – Руског народа».

Таквих одредби «о правима већинског народа – Српског народа» још нема у прописима у Србији јер се у Србији још увек користе прописи комунистичких времена који се за основу имали Дрезденске закључке Комунистичке партије и Усташко-комунистичке споразуме које је потписао од стране комуниста Мојша Пијаде чији се споменик и данас налази у центру Београда. Због тога у Закону о националним мањинама («Службени гласник РС бр 72/2009, 20/2014 УС, 55/2014»), Закон о заштити права и слобода националних мањина («Службени лист СРЈ» бр. 11/2002, бр. 72/2009, 97&2013) нема ни помена о правима српског народа и органима на којима српски народ може формулисати своја права и стратегију.

Због тога су и дан-данас права српског народа у многим сегментима далеко испод права националних мањина.

Професор Божидар Митровић, доктор правних наука је:
i. утемељио мултидисциплинарна истраживања древне слоВенске историје и културе којима је прикључио:
a. неколико универзитета у Русији и Инситут Руске академије наука који су 19. децембра 2014. године потписали «Општи међународни споразум о организацији и учешћу у мултидисциплинарним научним истраживањима словенског права, културе и историје Словена» у коме је проф. Митровић назначен за председника Научног савета,
b. преко 66 доктора различитих наука, који су са позиције десет различитих наука размотрили историју СлоВена до петог века у оквиру Међународне научну конференцију «На изворишту културе и наука» 21., 22., и 23. септембра 2012. године са пратећим манифестацијама,
ii. открио првобитно значење речи СлоВени – КолоВени, које је за основу имало назив «Рас» како су се Срби звали све до 1848. године јер ако је «Рас» означавало «род ПраПочетка» а за њих «ПраПочетак» било «Коло» које ствара «венац» живота на Земљи, онда «Рас» и «КолоВени» и јесу синоними што се сваког 21. јуна види на супротној страни Лепенског Вира када Сунце у 6 сати Зоре формира слово «А/Аз» својим кругом и Сунчевим зрацима око брдашцета Трескавац,
iii. открио да је у епохи Лепенског Вира пре 12 200 година из српске речи «Коло» настао појам «КолоДар» који ми данас називамо «каленДар» и појам «култура»,
iv. открио и објавио прецизну анализу најстрашнијег рата који Римска империја и Ватикан хиљадама година воде против народа «Рас (Срба и Руса)» у форми ТЕРМИНОЛОШКОГ РАДА о чему је говорио на више научних конференција у Русији које су у зворницима објављивали рад и табеларне прегледе терминолошких промена, о чему достављам и књигу «АзБучна матЕматика» који садржи део о «Терминолошком рату против народа Рас» са табеларним приказом промена сакралних «рАсСенских/српских» назива.

Али и поред тога у школама се и даље учи да су се Словени наводно доселили на Балкан у V – VII веку иако у сваком уџбенику за историју за VI и X разред у Русији пише да су се Руси у том истом периоду V – VII века доселили на просторе реке Москве са Југа, Подунавља односно Балкана где су у том периоду «живели јаки савези словенских племена».

ПРВО ОБРАЋАЊЕ МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Из разлога што су права националних мањина прецизније и боље регулисана и са више погодности него права српског народа професор Митровић је 11. јула 2016. године упутио Министарству државне управе и локалне самоуправе захтев за давање мишљења да ли етничка целина «Рас (КолоВени)» испуњава законске критеријуме за признавање статуса националне мањине у Републици Србији, како би се у складу са чланом 44 Закона о националним саветима националних мањина («Служени гласник РС» бр 72/09, 20/14-УС, и 55/14) покренуо поступак образовања посебног бирачког списака националне мањине «Рас (КолоВени)».

Министарство државне управе и локалне самоуправе је овај мој захтев проследило Републичком заводу за статистику који је дописом 15 број 207-656/1 од 22.07.2016. годин обавестило Министарство да је према подацима «Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године установљено да је мање од 10 лица, на питање о националној припадности, дало један од следећих одговора: „Рас“, „Рашанин“, „Рашанка“, „Раси“, а да није забележен ниједан одговор „КолоВени“». На основу таквог очигледног кршењу права народа «Рас/КолоВена» Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом бр. 90-00-00050/2016-25 од 8. августа 2026. године грубо констатовало да «група држављана која се декларише као „РАс/КолоВени“ не испуњава законом прописане услове за признање статуса националне мањине» чиме је одбило мој захтев управо се позивајући на пописне податке Републичког завода за статистику.

ДРУГО ОБРАЋАЊЕ СПЕЦИЈАЛНОМ ОРГАНУ ВЛАДЕ СРБИЈЕ – РЗСу
Управо због тих кршења права не само мене него и свих оних који читају моја научна открића и знају за древну историју и да су се Срби звали Рас поднео сам захтев Републичком заводу за статистику од 28. августа 2020. године на који нисам добио одговор до данас (ћутање управе) због чега тражим да се размотри пред Управним судом захтев у целини и да се судском одлукум Републики завод примора да:
1. одговори писаном захтеву проф. Божидара Митровића, доктора правних наука од 28. августа 2020. године
2. на основу научног одређења народа, и у складу са спецификом Српске цивилизације «дефинише методологију Пописа у складу са националним потребама и међународним обавезама» тако да се за попис од 1. до 30. априла 2021. године или каснији датум одреде потребе Српског народа те
3. у упите за попис унесе појам «Срби» ради избегавања «пописног геноцида над Српским народом» и
4. у упите унесе право да Срби користе и своје историјске називе «Рас/КолоВени» и у вези са тим упути «јасне инструкције, пружи стручну помоћ и тражи извештаје о реализацији пописних активности», поштујући право Срба да користе своје древне називе;
5. «обезбеђује потпуно, тачно и правовремено обавештавање становништва о значају и циљевима Пописа и начину и времену његовог спровођења»

ЋУТАЊЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ – КАО ЗАБРАНА ВЕНДСКОГ ОДЕЉЕЊА
У Нацистичкој Немачкој је постојао чувено по злу «Вендско оделење» које је СлоВенима у Нацистичкој Немачкој забрањивало употребу термина «Венди – СорБен» које потиче од речи «КолоВен» које је у «Рату појмова» преко идеографског знака «S/КолоВрата» преименовано у «SорВен» а онда у «СорБен» одакле је настао и појам СерБи да би га Вук С. Караџић добивши паре од Ватикана преко њиховог агента Бартоломеа – Јенеја Копитара, скратио на СрБи.

Републички завод за статистику Републике Србије је гори од нацистичког «Вендског оделења» јер својим ћутањем и одбијањем крши права народа «Рас/КолоВена» и Срба да користе своје историјске називе који доказују непрекидно трајање Срба на Балкану од епоха Лепенског Вира. Републички завод за статистику делује као нацистичко Вендско оделење тиме што у поступак припреме пописа заказаног за април 2021. године одбија:
I. да пропише научно утемељен «садржај пописних упитника у складу са овим законом»;
II. изради научно утемељене «упитнике, упутства и друге методолошке и организационе инструменте Пописа», како би се избегла нечија наредба да се Срби не спомињу у попису и да се тиме избегне «пописни геноцид над Србима»;
III. «да сарађује са министарствима, посебним организацијама, јединицама локалне самоуправе и другим органима, организацијама и институцијама, координира заједничке активности у вези са припремом, организацијом и спровођењем Пописа и, у складу са овим законом», јер смо се ми Срби организовали у «УСТАВОБРАНИТЕЉЕ» бранећи и право Срба да користе своје ИСТОРИЈСКЕ НАЗИВЕ које су хорде Ватикана измениле и латинизовале како је то описао Гај Јулије Цезар у «Записима о Галском рату» када је КолоВене латинизовао у ХелВете и приморао их да ратују против других КолоАз-ских/Галских племена, како је у ХХ веку приморао ХрВате да ратују против Срба,
IV. «да даје инструкције, пружа стручну помоћ и тражи извештаје о реализацији пописних активности».

Због тога сматрам неопходним да Управни суд у целости размотри мој захтев упућен 28. августа 2020. године Републичком заводу за статистику у коме сам изнео и следеће:
«Радује ме да тако једна рАзУмна особа води ово важно оделење у Републичком заводу за статистику.

Надам се да људи који учествују у дефинисању садржаја пописних листа разумеју да се 2021. године не врши попис ИДЕНТИТЕТА (који многи схватају као кошуље те један човек данас може имати један идентитет/кошуљу а сутра други идентитет/кошуљу и данас припадати једном идентитету/народу а други дан другом идентитету, измишљеној нацији и народу) већ попис припадника српског народа и припадника других народности и других лица који су добили држављанство у Републици Србији.

Мислим да сте свесни да српски народ хиљадама година ПОТИСКУЈУ (што је хиљадугодишња стратегија Римске империје и његовог клерикалног наследника – Ватикана):
1. најстрашнијим геноцидом над Србима (једну трећину побити),
2. најстрашнијим етничким чишћењима (једну трећину протерати, што је започела НДХ а окончала Брозовско-Туђмановска Хрватска),
3. покрштавањем (једну трећину покрстити на различите перфидне начине:
a. осиромшењем (како је описано у приповедци Пилипенда и другим делима),
b. уценама да се не могу бавити поморством, занатом и другим пословима ако нису католици,
c. одвођењем деце из стравичних дечијих логора у НДХ У католичке породице што се сада и слави као «хуманитарни рад» па се извршитељки тих злочина подиже споменик у неоусташком Београду,
4. измишљањем новоНарода:
a. у суптилном Терминолошком рату против народа Рас, како су се Срби звали до 1848. године, или изменом једног или више слова као на пример:
i. Босанци у Бошњаци или
ii. КолоВени који су у Терминолошком рату преименовани ради потискивања у:
1. СлоВени
2. СорВен а онда у СорБен а онда у СерБи а онда у Срби
3. ХелВени а онда ХелЕни који су проглашени за Грке који су из дошљаци из Египта и немају никакве везе са КолоВенима/СлоВенима/Беластима/Пелазгима (што је све један, по данашњој терминологији народ: СлоВени)
b. отвореним стварањем измишљених нација односно сада новоНарода или најновије «идентитета»:
i. по религији (муслимани)
ii. или по територијалном имену Босанци, ЦрноГорци/МилоГорци, иако су све то Срби као и Крајишници, Личани (протерани у операцији «Олуја» из Републике Српска Крајина), Војвођани, Шумадинци, Сремци, Банаћани (од речи Венетија/Венети/КолоВени/Банат)
c. асимилацијом тихом, преко матерњег измишљеног језика новоНарода а онда и применом физичке принуде и уценама да у војски и државним службама могу радити само припадници новоНарода,
d. стварањем нових религија, а сада и нових цркава како хоће Мило Ђукановић, који је уцењен од Ватикана и његових језуитских редова, етничким прогонима најстрашнијим у ХХ веку).

Тако да начин пописивања један од начина за НЕСТАНАК СРБА и ПОТИСКИВАЊА СРБА.

Ви лично сте могуће беспомоћни јер државна безбедност на простору Србије ни једну државу коју је «обезбеђивала» није — сачувала. А није их сачувала из да разлога:
1, то је организација која штити идеологију а не државу а штити Дрезденску коминтерновску, антисрпску идеологију да Србе треба уништити,
2, УДБОм су одувек управљале језуите које је Франко убацио у КомИнтерну преко Грађанског рата у Шпанији а онда ликцидацијама српских «кадрова» и у Југославију.

А Ви и даље без ДеБе-а не можете и не смете ништа да урадите и да заштите српски народа од физичког нестајања — јер Српски народ нестаје и статистички и организоване снаге којем је потчињено и ваше руководство покушавају ДА СРБЕ СКРАТЕ И СМАЊЕ И ПУТЕМ ПОПИСА перфидним играма и празним пописним листама које је наредио могуће Расим Љајић, који на дужности министра трговине, туризма и телекомуникација лукаво уништава ИЗВОРЕ СРПСКЕ НЕПРЕКИДНОСТИ И КУЛТУРЕ у Лепенском Виру, Винчи, Старчеву и на свим другим археолошким местима по Србији јер ментално неће и не може да разликује археологију од археолошког туризма, док истовремено допушта да Републички завод за заштиту споменика.злочиначки представља БогуМилске стећке по Србији као «Грчка гробља», што је дебилна глупост јер су сви Срби били БогуМили. Љајић то лукаво ради да би се у Босни и Херцеговини и у некаквом Санџаку на тим српским БогуМилским стећцима стварала измишљена Босанска/Бошњачка нација. Директор Статистичког завода Србије припада странци Расима Љајишћа али не сме партијске пројекте Љајића преносити у рад завода (по бољшевичкој класификацији велика фабрика – овде статистичких лажи по партијским задацима)

Због тога Вас молим да ме примите док сам у Београду и да са Вашим руководством договоримо потребне мере да се спашава српски народ!

Министарство културе Србије и Влада Србије и не знају и неће да бране српски језик од присвајања новоНарода а то морају чинити претензијама, протестима УНЕСКО и другим организацијама Уједињених нација а онда и тужбама међународним судовима и судовима у Србији То не чине јер су то све деца и унуци дрезденских језуитско-бољшевичких агената КомИнтерне (Комунистичке Интернационале) којима је увек управљао Ватикан директно или преко академија наука јер је Француску академију наука основао Ришеље. Српски језик је уставна категорија одређена у члану 10 Устава Србије и мора се бранити свуда и увек – како се брани и територијални суверените Србије и граница Србије, неоружаном силом у цивилизованом свету.

Предлажем да се организују пре штампања пописних листа низ округлих столова у оквиру којих би и са докторима правних наука, филолозима, антрополозима и другим струкама договорили најбоље начине одбране слоВенског односно српског наРода.

Кад год Вам буде згодно молим Вас да ме примите да Вам предам још неке од мојих књига које су најтемељнија анализа опасности којима је изложен српски народ и кроз планирани ЛАЖНОМ ПОПИС.

Тај напор и дискусија треба да спрече да Срби гину. И никада није касно за тај напор иако сте при нашем последњем сусрету пре месец дана тврдили да је све решено.

Технологија која се примењује и коју језуите и исламисти хоће сада да примене у овом ЛАЖНОМ ПОПИСУ описана је од највећег зликовца Гаја Јулија Цезара у «Записима о Галском рату» и само се на Балкану понавља. Сви називи народа на Балкану су измишљени да би се технологија коју је он применио понављала и овде.

Тражим овим захтевом да Срби појединачно и Српски народ у целости добије:
i. право да користи своје древне називе:
1. Рас (Рашани), што је била божанска ознака «Род Аз/Род ПраПочетка» а наши су преци у епохи Лепенског Вира и Винче сматрали да је «Прапочетак» – «Коло» које ствара ГОДишње «венац» живота на Земљи, па су себе звали и
2. КолоВени и
3. ГОДи, те су лукавим играма и у Војводини и у Источној Немачкој преименовани у «Готе»,
те да наш (на)род у даљем поступку добије
ii. право да као већина буду изједначени са мањинама у погледу права да, на основу става 2 члана 75 Устава Србије, формирају Савет народа Рас/КолоВена/Срба у коме би јасно остваривали своја права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању, одбрани српског језика и азБучног писма, што се признаје свима осим Србима,

Министарству државне управе и локалне самоуправе Србије Наталији Павловић-Шиникови обратили смо се 11. јула 2016. године са Захтевом за давање претходног питање за формирање Националног савета односно посебног бирачког списка етничке целине Рас (КолоВени),

Не познајући најновија научна открића Биљана Марковић Министарству државне управе и локалне самоуправе је посебним писмом затражила да прецизирамо назив да ли је етничка целина назив «Рас» или «КолоВени» иако су то синоними што се види управо у називу како су се Срби звали до 1848. године и како је формиран назив СрБи који је изведен из појма КолоВени.

Миладин Ковачевић директор Републичког завода за статистику је дописом 15 број 207-656/1 од 22.07.2016 године доставио Ивану Бошњаку, државном секретару Министарства државне управе и локалне самоуправе, «податке о укупном броју становника који су се у Попису становништва, домаћинставаа и станова у Републици Србији 2011. годиен изјасникли као Рас (КолоВени) и податак о њиховом уделу у укупном броју становника Србије»:
1. «према увиду у бази података из Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године установили смо да је мање од 10 лица, на питање о националној припадности дало један од следећих одговора «Рас», «Рашанин», «Рашанка», «Раси»,
2. није забележен ниједан одговор „КолоВени“».

На основу такве статистичке евиденције из Пописа 2011. године господин Иван Бошњак нас је као државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Србије обавестио дописом број 90-00-00050/2016-25 од 8. августа 2016. године. У допису је на крају дат недвосмислен али и неправилан закључак «Полазећи од наведеног, као и узимајући у обзир податке Републичког завода за статистику, према мишљењу Министарства група држављана која се декларише као Рас (Коловени) не испуњава законом прописане услове за признање статуса националне мањине». Овај допис није садржао поуку о правном леку те се види да је то искључивост бирократије и незаобилазност неправилне образовне улоге и неправилно сачињених пописних листа Републиког завода за статистику.

Истичемо да је ово мишљење дато исцрпно и стручно у административном делу али потпуно нестручно са позиције историје српског народа и права српског народа да користи своје изворне историјске називе САМООПРЕДЕЉЕЊА од преХришћанских времена Лепенског Вира, Винче и Старчева до 1848. године, када је Беч убедио преваром српског патријарха Рајачића да је «Рас» погрдан угарски назив «Рац», што је апсолутно нетачно јер је тај назив имао сакрално/божанско значење а сада такозвани академици пропагирају глупости да је то митски српски град Рас али не знају да наведу где се родио ни свети Сава јер је познато да се родио у Рас-у али је то било одрђење цивилизације у којој се припадност целини одређује кроз род а не кроз територију као у Римској територијалној цивилизацији. .

Нас тим поводом нико није хтео да прими и да одржим стручно предавање, што је форма етногеноцида због чега ћемо бити принуђени да се обратимо Европској унији и Европском савету и да тражимо код њих заштиту својих историјских права иако су они главни кривци за потискивање и тих назива и потискивање самог српског народа.

То је последица чињенице да у време социјализма нико није смео спомињати припадност народу јер је у СССРу стварана нова над нација «совјетски грађани» а у Југославији нова наднација «југословени». То је копирање Римског територијалног модела да на једној територији мора постојати само једна нација, због чега Вам достављам у прилогу и чланак ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ.

И данас у Европи постоје две цивилизације:
 цивилизација рода (СлоВена/рАсСена/руских), која је најстарија у Европи , а коју данас називамо Россия/Русије (чије се извориште налази у Лепенском Виру и Винчи на простору данашње Србије која је и данас темељ те цивилизације), на просторима које се очувало 192 (на)рода, благодарећи томе што у Русији и српским земљама на Балкану не важи принцип «Једна територија – једна нација», пошто, слава Богу «Нису сви становници Русије – Руси», и «Нису сви становници Србије – Србијанци/Срби», што је цивилизацијска вредност од огромног значаја за цео свет, јер је то пут избегавања територијалних конфликата и етничких прогона,
 територијална цивилизација (Рима, Римске империје, која је зачета 509. године пре н.е.), тако да је Сенат Римски после неколико векова прогласио «Сви становници на територији Римске империје су – Римљани», који важи и данас у свим земљама на Западу: «Сви становници на територији Италије су – Италијани», «Сви становници на територији Француске су – Французи», «Сви становници на територији САД су – Американци».

Али трагедија српског народа не потиче само од времена социјализма и претходног пописа. Терминолошки рат који се води против Срба започет је далеко раније. Овде треба знати да име СтеВан или СтеФан Немања није лично име него гентилно име или српски речено име/ознака рода «Вена/СлоВена» јер је «С» или «S» био идеографски занк КолоВрата односно Кола, пошто је он означавао себе као КолоВена/СлоВена. О томе не сме да се пише иако савремени властодршци у Србији и Београду подижу СтеВану Немањи грандиозан споменик чиме претварају Србе и Србију у трећеразредну провинцију јер уништавају или су већ потпуно уништили српска древна археолошка налазиша Бањица, Карабурма, Винча и све артефакте које су тамо нашли, па и археолошке артефакте Римског периода док друге земље смеју да подижу споменике и из преХришћанске епохе.

Молим Вас да обавите разговор да се у «Статистичком календару» :
1, одвоје рубрика
1.1. култура
1.2 направи нова рубрика «Средства јавног информисања», јер је то у савременом друштву једна од полуга и облика власти (четврта власт) поред законодавне, судске и извршне, и често нема никакве везе са културом (већ деструкцијом уништава српску породицу и културу и посебно демонизује српски појам «Задруга» која је била темељ српске породице а то раде преко организовања типичних бољшевичких «Комуна» које представљају на тв као парове и задруге) али ова власт критике ничим није организована и регулисана у Србији јер се подчињава искључиво УДБИ (безбедности која не штити државу већ бољшевичку идеологију) а тиме и Ватикану,
2. да се и у том статистичком каледару објави:
2.1. да реч каленДар потиче од српске речи КолоДар, што је било тајно знање древних СлоВена/КолоВена — када сејати а када жњети и да је зачето у Лепенском Виру пре 12 200 година,
2.2. у рубрици како је настала реч КУЛТУРА из речи Коло, што је чак очувано и у латинском језику о чему достављам у облику јубиларних марака и визуелно и текстуелно научно објашњење,
2.3. како је настала реч СлоВени из речи КолоВени, што достављам на српском, руском, енглеском, француском, кинеском, јапанском и немачком језику.

Основ за округли сто може бити мој чланак ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ јер је то основ за разумевање суштинских орјентира српског народа. Ја ту не улазим у религијске расправе већ се искључиво управљам теоријом државе и права што су два водећа научника оценила крајње позитивно и као темељну одбрану права слоВена.

Знамо да је Вук Караџић примао паре од Ватикана преко Бартоломеа (Јернеја) Копитара, којем није било портрета јер је био агент Ватикана (док му се сада гле чуда знак и лик и стас па СлоВенци поклањају Београду цео споменик који неоусташка елита подиже у центру Београда) да би увођењем принципа древнолатинског језика (један знак/слово један звук) како би одвоји српски језик од РасСенског (древноСрпског језика/руског језика). У истом циљу Бартоломео је утицао да Вук промени и назив Срба. То је продужетак стратегије Ватикана да из појма КолоВени извели неколико одвојених појмова у циљу ПОТИСКИВАЊА СРБА:
I. појам КолоВени је преименован у SorVeni a одатле у СорБени и даље у СрБи а све у циљу
II. да од речи КолоВени створе Хел(В)ени који и јесу СлоВени да би се Хел(В)ени идентификовали са Грцима који су пореклом Египћани и немају ни генетске нити било какве сличности са КолоВенима/СлоВенима/Хел(В)енима,
III. Гај Јулије Цезар такође латинизовао назив КолоВени у непрепознатљиво ХелВети, што је детаљно описао у «Записима о Галском рату» сукобљавајући један род СлоВена/Гала (појам настао од «КолоАз», како га Французи и дан данас изговарају) са другим племеном/родом СлоВена/Гала, те су савремени агенти Ватикана измислили као недопустиве границе измишљене Велике Србије тако што су потиснули лукаво те границе на Исток до линије Карлобаг, Вировитица, Огулин, иако је српска Крајина била у покрајини Венето и у подручију реке По, која је имала древне српске/крајишничке називе:
a. Падуша, јер пада са Алпа, чији латинизовано написан назив као «Padusa» није могао да одгонетне ни генијални Милош Будимир примењујући 15 страних и древних језика у чувеној тексту-расправи,
b. ВОденко, јер су древни КолоВени (народ Рас/РасСени/СерБи) имали божанство СвеВида/Коло које је нађено потпопљено у реци Збруч па се зове «Збручки идол» које гледа на све стране света а схватано је као ЈЕДАН бог Коло односно ОДИН водени у овом случају, али исписано и латинизовано у форми «Bodincus» је била непрепознатљива пореклом ни генијалном слависти ХХ века Николају Трубачову који је примењивао пет језика да би одгонетнуо порекло те речи.

Исто тако српски непријатељи не опредељујући и не користећи научне појмове и принципе покушавају сада да у ПОПИСНИМ табелама/листама о изјашњавању не буде указано не само КолоВени и СлоВени већ да не буду ПОМЕНУТИ ни – Срби.

То је злочин и свако онај ко се залаже за празне рубрике је ЗЛОЧИНАЦ, посебно ако се има у виду период социјализма када се није смела истицати припадност народу јер су сви васпитавани као нова надНација по моделу ЈЕДНА ТЕРИТОРИЈА — ЈЕДНА НАЦИЈА, што примењује и Мило Ђукановић по својој бољшевичкој логици.

Сматрам да у попису и пописним листама за попис 2021. године због свега горе наведеног морају бити одштампане следеће групе

I. људи
II. животиње (чак су немци од првих дана окупације 1941. године пописали и стоку а пролетери системски уништавају и сељаке и стоку својим накарадним мерама против српског сељака који чува и гаји стоку)
III. ствари (станови и слично)
IV. материјално благо
V. нематеријално благо

У оквиру подгрупе I. људи треба да буде указано:

I. припадност раси
I.a. бела
I.б. жута
I.в. црна

Комунисти и други ће одмах напасти ово али обзиром да имамо на десетине хиљада Кинеза треба допустити и статистички евидентирати да ћемо ускоро имати и Србе — жуте расе,

I. припадност етносу
I.1. СлоВен (КолоВен):
овде се мора допустити да као етнос буде указан појам Рас са научним разјашњење да је то био назив за Србе до 1848. године, када је Беч убедио патријарха Рајачића да је то погрдан назив Угара за Србе «Рац», што је нетачно јер је «Рас» сакрални назив који значи «родАз» то јест «род Первоначала» а пошто је у епохи Лепенског Вира «Аз/Первоначало» било «Коло» које ствара «венац живота на Земљи» то су се наши преци поред назива «Рас» користили и назив «КолоВени» који су Латини прочитали као «СлоВени» јер никада на почетку речи нису писали слово «К» (била су два изузетка: на почетку речи «Календе» и речи «Картагина» писали су слово «К» како је писао и објављивао професор Римског права Обрад Станојевић у књизи «Латински за почетнике» који у средњој штоли нису учили латински језик)

УКОЛИКО СРБИМА У ПОПИСНИМ ЛИСТАМА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ НЕ ОМОГУЋИТЕ ДА КОРИСТЕ И СВОЈЕ ДРЕВНЕ НАЗИВЕ «Рас/КолоВени» бићу принуђен да поднесем ТУЖБУ О ПОНУЂЕЊУ ПРОТИВ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ СРБИЈЕ.

I.2. Арапа
I.3. Американаца,
I.4. Јужноамериканаца,
I.5, Монгола
I.6. Африканаца
I.8. Азијата
I.9. Индуса
I.10. Турском

I.1. припадност народу (према одлуци о уједињењу народа)
I.1.1. Србин/Српкиња (Рас/РасСенка/КолоВен/КолоВенка)
I.1.2. Хрват/Хрватица,
I.1.2. Словенац/СлоВенка,

I.1. припадност просторној целини и древном слоју
I.1.1.1. Србијанац/Србијанка
I.1.1.2. Војвођанин/Војвођанка
I.1.1.3. Сремац/Сремица,
I.1.1.4. Банаћанин/Банаћанка
I.1.1.6. Бачванин/Бачванка
I.1.1.7. Шумадинац/Шумадинка
I.1.1.8. Личанин/Личанка
I.1.1.9. Кордунаш/Кордунашица
I.1.1.10. Црногорац/Црногорка
I.1.1.11. Рашанин/Рашанка (из области Рашка/Рашки санџак)
I.1.1.12. Буњевац/Буњевка
I.1.1.12. Влах/Влајна (Власи)

I.припадност националној мањини
1. Русини
2, Словаци,
3, Руси
4, Белоруси
5, Босанац/Бошњак/Босанка,
6, ………………………….
7, …………………………..

I. припадност
Вероисповест
1, православна
2, католичка
3, јудаизам
4. ислам
5, рАзУм (назив вере древних КолоВена/СлоВена)

Ова информативна и образовна разјашњења морају бити дата и у пописним листама и у виду одвојених предавања, проспеката и књига.

МОЛИМ ЗА ПРИЈЕМ И ДА МИ САОПШТИТЕ КО ЈЕ И КАДА УТВРДИО МЕТОДОЛОГИЈУ и списак питања и начин одређивања статистичке евиденције.

Па неки ред ваљда макар статистички ред, базиран на најновијим научним открићима, који су у интересу српског народа – мора да се зна.

ЗАШТО ДА СРБИ ГИНУ када може све да се систематизује и да се заштититмо од даљег геноцида и потискивања Срба.

ЈОШ ЈЕДНОМ ВАС МОЛИМ ДА МЕ ПРИМИТЕ И ДА ЗАПОЧНЕМО НАУЧНА РАЗМАТРАЊА ОВОГ ПРОБЛЕМА (статистичког) нестајања срба који су ваши ментори лукаво припремили.

Усташе су имале идеологију: «Трећину Срба побити, требћину Срба покрстити, трећину Срба протерати»

Трећина Срба је протерана у ОЛУЈИ и операцији БЛЕСАК све у договору са социјалистима.

Ових дана Срби величају Дијану Будисављавић која је десетине хиљада Срба покрстила предајући их у католичке породице. Да ли мислите да има и једна породица Српска која није доживела ту трагедију. Срби су једини народ који слваи технологију сопственог уништавања: ТРЕЋИНУ Срба ПОКАТОЛИЧИТИ.

Јесте то драматична противречност и ускоро ћу направити МОНОДРАМУ односно једну од сцена већ написане МОНОДРАМЕ О НЕСТАЈАЊУ И ПОТИСКИВАЊУ КОЛОВЕНА (СлоВена).

Али Ви сте свесна, рАзУмна особа и немојте учествовати у статистичком уништавању Срба.

Мислим да ћу наћи и политичке присталице да се то не допусти и да се у попису не дозволи произвољност и уништавање Срба.

И моји пријатељи у тзв Санџаку које сам бранио у Русији пред судовима (иако је и Београд био Санџак за време Турске окупације) морају да се определе да ли су:
а. Турци или су
б. СлоВени/КолоВени, а онда ће се ваљда лакше сетити ко су им били преци јер су сви преци Срба и СлоВена на Балкану били — БогуМили односно крстјани (јер су као сељаци, пољопривредници делили небо на три крста да лакше прате кретање Сунца да знају када да сеју а када да жању) па су СТЕЋКЕ своје оностране куће за упокојене првили по узору КУЋЕ из културе Винча те су нам православни храмови због тога ЈЕДНОБРОДНИ. Али ипак зликовци су преварама у туристичким организацијам око свих православних храмова истакли табле да је то РОМАНИКА, што је невиђена јерес, лаж и злочин.

Ово се тиче ФИЗИЧКОГ И СТАТИСТИЧКОГ ОПСТАНКА СРПСКОГ НАРОДА и та правила не смеју одређивати НЕОинквизиција и лукави ЈАЗУИТИ који су се оденули у рухо атеиста и шињеле наводне државне безбедности иако су сваку државу коју су обезбеђивалаи УНИШТИЛИ па хоће накарадним пописом да униште и ову намучену Србију

О овим стварима се морају чути и стручњаци иако у овом тренутку и они немају појма нити размишљају КАКО СПРЕЧИТИ ДАЉЕ ПОТИСКИВАЊЕ СРБА ИЗ ЦРНЕ НАМ ГОРЕ где је Српска православна црква једини бранилац иако су у Бару и ПодГорици већ подигли храмове са ДВА ЗВОНИКА иако смо хиљадама година градили цркве са ЈЕДНИМ ЗВОНИКОМ!!!!!

За Србе није важна територија већ КО ЈЕ КОГА РОДИО јер Срби нису нација већ наРОД. И ту не сме да се оставља произвољност: Срби у-рАзУмите се!!

У прилогу Вам достављам следеће моје радове и научна открића и већ подношене захтеве, због чега Вам се обраћам и у овој форми сугестија и захтева које сам спреман да браним и тужбом о понуђену против Републичког завода за статистику:
1. јубиларне марке на којима је дато визуелно и текстуално научно разјашњење КАКО ЈЕ ИЗ СРПСКЕ РЕЧИ «КОЛО» У ЕПОХИ ЛЕПЕНСКОГ ВИРА НАСТАЛА РЕЧ «КУЛТУРА», које могу доставити и на енглеском и руском језику,
2. разгледницу на којој је дато графичко и текстуално научно разјашњење КАКО ЈЕ ИЗ СРПСКЕ РЕЧИ «КОЛО» У ЕПОХИ ЛЕПЕНСКОГ ВИРА НАСТАЛА РЕЧ «КолоВени» КОЈА ЈЕ НЕТАЧНО ПРОЧИТАНА КАО «СлоВени» због тога што Латини никада на почетку речи нису писали слово «К», која разјашњења могу доставити на енглеском, руском, француском, немачком, јапанском и кинеском језику,
3. чланак ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ, који могу доставити осим на српском и на енглеском и руском језику,
4. књигу «КолоВени (СлоВени) и континуитет културе и права», на 756 страница у боји у формату 300 х 300 мм, тежине 4,5 кг,
5. књигу «АзБучна математика Винче», у којој је објављен део ТЕРМИНОЛОШКИ РАТ КОЈИ СЕ ВОДИ ПРОТИВ НАРОДА РАС (Срба и Руса), са табеларним приказима промена којима се уништава српски народ — физички и статистички у књизи «АзБучна МАТеМАТИКА ВИНЧЕ» ,
6. копија захтева Министарству државне управе и локалне самоуправе Србије Наталији Павловић-Шиникови за претходно питање за формирање Националног савета односно посебног бирачког списка етничке целине Рас (КолоВени), што нам је одбијено на основу става Завода за статистику Републике Србије,
a. Одговор Републичког завода за статистику 15 број 207-656/1 од 22.07.2016 године упућен Ивану Бошњаку, државном секретару Министарства државне управе и локалне самоуправе,
b. копија дописа господина Ивана Бошњака, државног секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе Србије број 90-00-00050/2016-25 од 8. августа 2016. године

Управо због тих кршења права не само мене него и свих оних који читају моја научна открића и знају за древну историју и да су се Срби звали Рас до 1848. године, поднео сам захтев Републичком заводу за статистику од 28. августа 2020. године на који нисам добио одговор до данас (ћутање управе) због чега тражим да размотрите захтев у целини и да приморате Републики завод за статистику да не чини «пописни геноцид над српским народом».

«Закон о општем управном поступку» предвиђа у посебном, седмом делу у члану 175 да орган против чијег је решења благовремено покренут управни спор може до окончања управног спора, ако уважи све захтеве тужбе, да поништи или измени своја решења из разлога којих би суд могао да поништи то решење, ако се тиме вређа право странке у у правном поступку или трећег лица.

Тако ће Републички завод за статистику бити у могћности да одговори на мој захтев од 28. августа 2020. године

Уколико Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу члана 209 и члана 210 Закона о општем управном поступку не донесе одлуку да у складу са овим научним ставовима и открићима допуни УПИТЕ ЗА ПОПИС 1 до 30. априла 2020. године са јасно одређеном методологијом опредељења и називом «Срби» и древним називом «Рас» и «КолоВени/СлоВени» бићу принуђен да на основу члана 11 и члана 15 Закона о управним споровима поднесем Управном суду Србије Тужбу за понуђење да у складу са Законом о управним споровима Управни суд Србије донесе привремене мере, и донесе следећу

О Д Л У К У
Обавезује се Републички завод за статистику да:
1. одговори на писани захтев проф. Божидара Митровића, доктора правних наука од 28. августа 2020. године у коме тражи да се у УПИТНИКЕ за попис од 1. до 30. априла 2021. године унесе појам Срби, на основу научне методологије одређења народа и становништва и омогући у УПИТИНИЦИМА да Срби користе своје историјске називе «Рас» односно «КолоВени/СлоВени»,
2. на основу научног одређења народа, и у складу са спецификом Српске цивилизације «дефинише методологију Пописа у складу са националним потребама и међународним обавезама» тако да се за попис од 1. до 30. априла 2021. године или каснији датум одреде потребе Српског народа те
3. у упите за попис унесе појам «Срби» ради избегавања «пописног геноцида над Српским народом» и
4. у упите унесе право да Срби користе и своје историјске називе «Рас» «КолоВени/СлоВени» и у вези са тим да упути «јасне инструкције, пружи стручну помоћ и тражи извештаје о реализацији пописних активности», поштујући право Срба да користе своје древне називе;
5. «обезбеђује потпуно, тачно и правовремено обавештавање становништва о значају и циљевима Пописа и начину и времену његовог спровођења»

Надам се да ће ме позвати на разговор и отворити јавну научну дискусију на коме ћете расправити моју жалбу те је нећете одбити због тога што не знате оно што сам ја открио и објавио у мојим радовима.

Мене у том циљу као и у циљу доношења исправне коначне одлуке и свих могућих допуна можете контактирати
на електронску адресу bozzidar@inbox.ru
по skype: koloven1
у Београду на тел. +38161 322 0670

Прилог:
1. захтев проф. Божидара Митровића, Републичком заводу за статистику од 28.08.2020. године,
2. захтев проф. Б. Митровића од 11. јула 2016. године упућен Министарству државне управе и локалне самоуправе за давање мишљења да ли етничка целина «Рас (КолоВени)» испуњава законске критеријуме за признавање статуса националне мањине у Републици Србији,
3. допис Републичког завода за статистику 15 број 207-656/1 од 22.07.2016. годин којим је РЗС обавестило Министарство да је према подацима «Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године установљено да је мање од 10 лица, на питање о националној припадности, дало један од следећих одговора: „Рас“, „Рашанин“, „Рашанка“, „Раси“, а да није забележен ниједан одговор „КолоВени“».
4. допис Министарства државне управе и локалне самоуправе број 90-00-00050/2016-25 од 8. августа 2026. године ,
5. чланак проф. Божидара Митровића ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ, који могу доставити осим на српском и на енглеском и руском језику, јер су објављени у престижним журналима у Москви и Торонту,
6. јубиларне марке на којима је дато визуелно и текстуално научно разјашњење КАКО ЈЕ ИЗ СРПСКЕ РЕЧИ «КОЛО» У ЕПОХИ ЛЕПЕНСКОГ ВИРА НАСТАЛА РЕЧ «КУЛТУРА», које могу доставити и на енглеском и руском језику,
7. разгледницу на којој је дато графичко и текстуално научно разјашњење КАКО ЈЕ ИЗ СРПСКЕ РЕЧИ «КОЛО» У ЕПОХИ ЛЕПЕНСКОГ ВИРА НАСТАЛА РЕЧ «КолоВени» КОЈА ЈЕ НЕТАЧНО ПРОЧИТАНА КАО «СлоВени» због тога што Латини никада на почетку речи нису писали слово «К», која разјашњења могу доставити на енглеском, руском, француском, немачком, јапанском и кинеском језику,

СпасиБо(же) Ваша добра дела и разумевање

профессор Божидар Митровић, доктор правних наука

Копија
Републичком јавном тужиоцу Загорки Доловац

УПРАВНИ СУД
11 000 Београд, Немањина 9
централа: 00 381 (0) 11 360 46 06 00 381 (0) 11 363 46 07
председник Јелена Ивановић
кабинет председника:
телефон: 00 381 (0) 11 363 51 74
факс: 00 381 (0) 11 363 52 85
email: predsednik@up.sud.rs

секретар суда Данијела Дупор
телефон: 00 381 (0) 11 363 51 74
email: kabinet@up.sud.rs

портпарол суда Милка Бабић
телефон: 00 381 (0) 11 363 50 99
email: portparol@up.sud.rs

управитељ писарнице Дејан Ђурић
телефон: 00 381 (0) 11 363 52 48
ИНФОРМАЦИЈЕ О КРЕТАЊУ ПРЕДМЕТА МОЖЕТЕ ДОБИТИ ПУТЕМ
ТЕЛЕФОНА 011/363-5232 и 011/363-5237