ПРЕДСЕДНИКУ РУСИЈЕ
ул. Иљинка, бр. 23, 103132, Москва
Владимиру Владимировичу Путину, Председнику Русије

Поштовани Владимире Владимировичу,
Молим Вас да Вашим јавним обраћањем спасите живот Сузани Лазаревић, контролору референдума «О промени Устава Србије» (који је Албанократија, која је преузела власт у Србији, одржала 16.01.2022), а која ће гладовати – до ПОНИШТЕЊА фалсификованих резултата референдума «О промени Устава Србије»

Обавештавам и Вас да је Сузана Лазаревић, дипломирани инжењер рударства, почела у Београду штрајк глађу на неодређено време због невиђене крађе на референдуму 16. јануара 2022. године од стране албанаца Александра Вучића, Ивице Дачића и Хрватице Ане Брнабић и друге албанократије, који су учврстили и своју законодавну власт крађом парламентарних избора 21. јуна 2021. године, чиме је успостављен једнопартијски систем у Скупштини Србије – коалиције (анти) „Српске напредне странке (СНС)“ тиме што су за корупцију бирача незаконито поделили 5,7 милијарди евра државне помоћи (забрањене «Законом о контроли државне помоћи») системима са највећим бројем радника, обећавајући „Биће још» (ако гласају за СНС на изборима).

Али, овога пута, 16.01.2022, Албанократија је једноставно фалсификовала вољу српског народа, коме чак није учињен на лако доступан начин ни сам текст ИЗМЕНА УСТАВА СРБИЈЕ, о коме је народ требао да се изјасни «слободом воље» на референдуму.

Сузана Лазаревић се другог дана штрајка глађу 18. јануара 2022. придружила тужби «Управном суду» (од руске речи управа – препрека самовољи бирократије и извршне власти, иако их већ сада финансира USAID, коју контролише ЦИА) против Владе и ЦИК-а, коју сам поднео ja, Божидар Митровић, који тужбом такође тражим да Управни суд пресудом поништи резултате референдума и прогласе их – неважећим, што је циљ неограниченог штрајка глађу Сузане Лазаревић. – до поништења лажних «референдумских резултата».
Албанократија А.Вучић, Ивица Дачић (Албанац католик) и Ана Брнабић (католкиња) из Београда узвикују «Победа» вама и Русији, али не величају «Црвену армију» која је 1944. године ослободила Југославију од нациста, већ величају «Југословенску добровољачку армију» њихових рођака, која је формирана од ухапшених усташа код Стаљинграда, који су уз помоћ Црвене армије потом преузели власт у Србији и стрељали око 200.000 српских предузетника и оних са имовином која им је одузета.

Албанократија купује оружје од Русије, али у исто време:
1. продаје Западу и Албанији – Косово и Метохију,
2. продали су Сорошу правосудни систем и систем Тужилаштва Србије американизацијом целог тог система, јер су „ИЗМЕНЕ УСТАВА СРБИЈЕ“ спремане у САД и које, су управо због тога назвали АМАНДМАНИ према «америчкој уставно-правном традицијом», јер нису само допуне Устава, већ се тичу измена Устава, што америчка уставно-правна традиција допушта, што не одговара уставно-правној традици на Балкану, где се под АМАНДМАНИМА подразумевају искључиво — ДОПУНЕ УСТАВА.

МОЛИМ ВАС ДА ВАШИМ ЈАВНИМ ОБРАЋАЊЕМ СПАСИТЕ ЖИВОТ СУЗАНИ ЛАЗАРЕВИЋ И ТРАЖИТЕ ДА ВЛАСТ У СРБИЈИ ПОНИШТИ ЛАЖНЕ РЕЗУЛТАТЕ «Републичког референдума од 16.01.2022. године» који није одржан и на Косову и Метохији, чиме ова албанократија из Београда на посредан начин легализује одцепљење Косова и Метохије од Србије

Мене можете контактирати
на електронску адресу bozzidar@inbox.ru
по skype: koloven1
у Москви на тел. +79253808656
на WhatsApp +7929 9 32 23 72

СпасиБо(же) Ваша добра дела и разумевање

професор Божидар Митровић, доктор правних наука, адвокат
* * *

по русски
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва
Владимиру Владимировичу Путину, Президенту России
ПРОСЬБА ВАШИМ ПУБЛИЧНЫМ ГОЛОСОМ СПАСТИ СУЗАНУ ЛАЗАРЕВИЧ, КОНТРОЛЁРА НА РЕФЕРЕНДУМЕ «ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ СЕРБИИ» (КОТОРЫЙ АЛБАНОКРАТИЯ, ЗАХВАТИВШАЯ ВЛАСТЬ В СЕРБИИ, ПРОВЕЛА 16.01.2022 ГОДА), КОТОРАЯ БУДЕТ ГОЛОДОВАТЬ – ДО ОТМЕНЕ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА «ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ СЕРБИИ»

Уведомляем и Вас, что в Белграде начала бессрочную голодовку Сузана Лазаревич, дипломированный горний инженер из-за невиданной кражи на Референдуме 16 января 2022 года со стороны албанцев Александра Вучича, Ивице Дачича и хорватке Анне Брнабич и другой албанократии, которые укрепили и свою законодательную власть обокрав парламентские выборы 21 июня 2021 года, благодаря которым установили однопартийную систему в Парламенте Сербии – коалиции (анти) «Сербской Прогрессивной Партии (СНС)» раздав 5,7 миллиардов евро государственной помощи (запрещенной Законом) системам с наибольшим количеством рабочих, обещав «Будет еще» (если проголосуют за СНС на выборах).
Но, на этот раз 16.01.2022 года албанократия просто сфальсифицировала волеизъявление сербского народа, которому даже не предоставили текст ИЗМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ СЕРБИИ о которым голосовали «волеизъявлением» на Референдуме. Сузана Лазаревич на другой день голодовки 18. января 2022года присоединилась к иску «Управном суду» (от русского слова управа – препятствие произволу бюрократии и исполнительной власти, хотя их уже финансирует USAID, подконтрольная ЦРУ) против Правительства и ЦИК, который подал я, Божидар Митрович, которым иском также требую судебным решением признать результаты референдума – недействительными, что есть цель и бессрочной голодовки Сузаны Лазаревич – голодать до отмене «результатов Референдума».
Албанократия А. Вучич, Ивица Дачич (албанский католик) и Ана Брнабич (католичка) из Белграда Вам и России кричит «Победа», но они не величают «Красную армию», которая Югославию освободила от нацистов в 1944 году, а величают «Югославскую добровольческую армию» сформированную от их родственников арестованных под Сталинградом, которые при содействии Красной армии захватили тогда власть в Сербии и расстреляли около 200 000 сербов предпринимателей и имеющих имущество, которое им отняли.

Албанократия покупает у России оружие, но одновременно:
1. продает Западу и Албании – Косово и Метохию,
2. продали Сорошу судебную систему и систему Прокуратуры Сербии, ибо «ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ СЕРБИИ» подготовлены в США и названы «по-американски» АМАНДМАНЫ, хотя не являются простим дополнением, а меняют множество статей в Конституции Сербии, что не соответствует конституционно-правовой традиции на Балканах, в которой АМАНДМАНЫ это исключительно дополнения Конституции.
ПРОШУ ВАС ВАШИМ ПУБЛИЧНЫМ ГОЛОСОМ СПАСТИ ЖИЗНЬ СУЗАНЫ ЛАЗАРЕВИЧ И ПОТРЕБОВАТЬ — ОТМЕНИТЬ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ «Республиканского референдума от 16.01.2022 года» который не проводили в Косово и Метохии, чем эта албанократия из Белграда лукаво и посредственно демонстрирует отделение Косова и Метохии от Сербии!

Меня можете контактировать
по электронной почте bozzidar@inbox.ru
по skype: koloven1
по WhatsApp +7929 9 32 23 72
в Москве по тел. +79253808656

Спасибо за внимание и содействие

Профессор Божидар Митрович, д.ю.н., адвокат
руководитель кафедры Международного, славянского и экологического права университета МНЭПУ, Москва до 2019 года,
Директор Музея НЕПРЕРЫВНОСТИ СЛАВЯНСКОГО ПРАВА И КУЛЬТУРЫ С ЭПОХ ЛЕПЕНСКОГО ВИРА И ВИНЧИ, Москва
Председатель Совета по статусным вопросам Диаспоры Республики Сербии
член Совета по делам национальностей при Правительстве г. Москвы по 2018 год,
член Комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей по 2018 год,
Председатель Региональной общественной организации ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕРБОВ по 2017 год,
Адвокат Адвокатской палаты г. Москвы по 2017 год.