ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Ани Брнабић, председнику Владе Србије

 

Посольству Сербии в России — консулярному отделу

Милану Живковичу, Генеральному консулу

 

МИНИСТАРСТВУ ИНОСТРАНИХ ДЕЛ РОССИИ (в дальнейшем есть перевод на русский язык)

 

КОМПАНИИ flyredwings РЕД ВИНГС (в дальнейшем есть перевод на русский язык)

 

РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ

 

Поштована госпођо Брнабић,

Имам купљену карту за лет компаније РЕД ВИНГ, ћерке компаније АЕРОФЛОГ карата број 309 61 49 87 00 68 јер сам дошао због преласка на рад у државни универзитет (авиабилет купљен на flyredwings.com по заказу 6Z04V5)

 

Ова компанија је саопштила да су већ сви летови за Београд отказани.

 

Они тек треба да ми доставе смс поруку да је и мој лет откзан због корона вируса.

 

Пошто су то све глобалистичке игре (због враћања производње у колонијалне земље), молим Вас да ме званично известите:

1, да ли је Влада Србије обезбедила превоз за грађане Србије из Москве бесплатно или по разумним ценама по којима смо купили карту код превозника РЕД ВИНГС, јер су цене које прописују ЕР СРБИЈА и АЕРОФЛОТ неразумно повећане,

 

2, да ли Влада Србије може да постигне договор са миграционом службом Русије да се грађанима Србије продужи право боравка у Русији без визе до окончања ове ванредне ситуације везане и за отказивање летова РЕД ВИНГСА, ЕР СРБИЈЕ И АЕРОФЛОТА, јер ја на пример у миграционој картици имам указано право боравка у Русији до 3. априла 2020. године, али ћу бити принуђен да продужим боравак и после тога ако не нађем разумну цену прелета из Москве у Београд.

 

  1. да ли је компанија РЕД ВИНГС или матична компанија АЕРОФЛО дужна да обезбеди културни смештај за путнике због одбијених летова до краја ове ванредне ситуације, јер сам ја од 1 априла 2020. године отказао стан у којем станујем од 1. августа 2019. године – тражим од конзуларног одељења да инсистира на овој опцији у складу са Бечком конвенцијом о конзуларним пословима из чл. 19 и 20 Варшавске конвенције о међународном ваздушном саобраћају.

 

  1. од чега ћемо живети у време изолације коју нам намећете потпуно произвољно.

 

И даље сматрам да је ова игра са вирусом чиста измишљотина и ако сте као Влада Србије приморани да играте ту игру Влада Србије и Председник Србије, не можете ове глобалистичке игре и материјалне трошкове пренети на Србе, које сте већ давано одбацили и препутили судбини у иностранству.

 

И овај пут скрећем пажњу Вас лично и Републичког јавног тужилаштва Србије, које се понаша крајње неодговорно по разним питањима, да постоји важећи Закон о српској дијаспори и Србима у региону, али званични органи предвиђени овим законом не раде од 2013. године, што ће и у овој ситуацији обити о главу Срба у иностранству и одразити на статус и дискриминацију којој смо изложени не само од иностраних органа него и од органа Србије у овој ситуацији јер приуштите Србима произвољностима због неодговорности Владе Србије, Председника Србије (који се до проглашења ванредне ситуације није консултовао са Скупштином Србије о свим последицама) и неодговорности Републичког јавног тужиоца Србије, који сви игноришете Закон о српској дијаспори и Србима у региону.

 

Председник Србије је био обавезан да се обрати Скупштини Србије у вези проглашења Ванредне ситуације и да затражи да му се обезбеде средства за спровођење ових мера па и у односу на заборављене Србе у иностранству. Сматрам да је таква брзоплетост и самовоља недопустива као што је неразумно да највећи споменик једном политичару у Београду буде политичару који је саучествовао у геноциду над српским народом тиме што је са министром финансија одбијао да одобри средства за спречавање тифуса као убаченог средства БАКТЕРИОЛОШКОГ РАТА који је вођен против српског народа у Првом светском рату о чему сам ја као руководилац Катедре за међународно, словенско и еколошко право Међународног еколого-политолошког универзитета МНЕПУ довео 19 водећих српских генерала и стручњака за историју медицине који су у Истиоријском музеју Русије на ПреКрасном тргу у Москви поднели резултате али ни Службени гласник ни издавачка кућа Министарства одбране неће да објаве ЗБОРНИК РАДОВА о том бактериолошком рату када је Србија изгубила 20% становништва ако се добро сећам.

 

МОЛИМ ВАС ДА МИ ОДГОВОР ДОСТАВИТЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У РАЗУМНОМ РОКУ на мејл bozzidar@inbox.ru 

 

Прилог

1, авионска карта за 30. март 2020. године,

2, Про меморија о мом недавном говору у Палати Србије, када сте пред српским привредницима позивали Српске стручњаке да се врате из иностранства

 

Мене можете контактирати

на електронску адресу                 bozzidar@inbox.ru
по skype:                                        koloven1
у Београду  на тел.                       +38161 322 0670
у Москви  на тел.                          +7929 9 32 23 72
детаљније на                                 www.bozidar.ru

СпасиБо(же) Ваша добра дела и разумевање

профессор Божидар Митровић, доктор правних наука, адвокат

Руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета МНЕПУ, Москва до 2019. године,
директор Музеја НЕПРЕКИДНОСТИ СЛОВЕНСКОГ ПРАВА И КУЛТУРЕ ОД ЕПОХА ЛЕПЕНСКОГ ВИРА И ВИНЧЕ, Москва,
Председник Савета за статусна питања дијаспоре Србије,
члан Савета националности при Влади града Москве до 2018. године
члан Комисије за науку и образовање Савета националности до 2018. године
адвокат Адвокатске коморе града Москве до 2017. године,
председник Регионалне друштвене организацијије ОБЈЕДИЊЕЊЕ СРБА, Москва до 2017. године

 

НА РУСКОМ ЈЕЗИКУ ……………………………….. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ
Ане Брнабич, премьер-министру Сербии

 

Посольству Сербии в России – Консульскому отделу

Милану Живковичу, Генеральному Консулу Сербии в Росси

 

 

МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАНЫХ ДЕЛ РОССИИ

КОМПАНИИ flyredwings RED VINGS

ПОЖАЛУЙСТА, ЛЕТО ВЫ ЛЕТИТЕ 30 МАРТА 2020 ГОДА?

 

Уважаемая миссис Брнабич,
Я купил авиабилет для RED WINGS, дочерая компания авиокомпании AEROFLOТ № 309 61 49 87 00 68, потому что я приехал для согласования поступления на работу в государственный университет (билет приобретен на flyredwings.com по расписанию 6Z04V5)

 

Компания RED WINGS объявила, что все рейсы в Белград уже отменены.

 

Они еще не отправили мне текстовое сообщение, что мой рейс также был отменен из-за вируса корона.

 

Поскольку это все глобалистские игры (из-за возвращения производства в колониальные страны), пожалуйста, сообщите мне официально:
1, предоставило ли правительство Сербии транспорт для граждан Сербии из Москвы бесплатно или по разумным ценам, по которым мы приобрели билет у перевозчика RED VINGS, потому что цены, авиакомпании ER SERBIA и AEROFLOT, необоснованно увеличиваются,

 

2, может ли Правительство Сербии договориться с российской миграционной службой о продлении права граждан Сербии на пребывание в России без визы до конца этого чрезвычайного положения, связанного с отменой рейсов RED WINGS, ER SERBIA и AEROFLOT: например, в моей миграционной карте я имею право оставаться в России до 3 апреля 2020 года, но после этого я буду вынужден продлить свое пребывание, если не найду разумную цену на рейс из Москвы в Белград.

 

3, обязана ли компания РЕД ВИНГС или ее головная компания АЕРОФЛО обеспечить культурное размещение пасажирам из-за отказаных рейсов до окончания этой чрезвичайной ситуации — прошу чтобы Консульский отдел настаивал на этом варианте согласно Венской конвенции о консульских делах ина основании ст. 19 и 20 Варшавской конвенцией о международных воздушних перевозках.

 

4, на основании каких средств мы будем жить во время изоляции, которую вы навязываете нам крайне произвольно.

 

И впред считаю эту игру чистим вимислом и если Вы как Правительство Сербии вынуждени играть Правительсто Сербии и Президент Сербии не могут эти глобалистические игри и материальные расходы перекладивать на сербов, которых и так бросили на произвол судьбы.

 

И на это раз обращаю внимание и Вас лично и Прокуратуры Сербии, которая ведет себя крайне безответствено по разним вопросам, что существует Закон о сербской диаспоре и сербов в регионе, но органи предусмотренны этим законом не работают с 2013 года, что и в даной ситуации будет быт по карману сербов, которые проживают в загранице, прежде всего по причине безответвености Правительства Сербии, Президента Сербии (который не прокосультировался с Парламентом Сербии до провозглашения Чрезвичайной ситуации) и безответствености Главного прокурора Сербии, которые игнорируют существующий Закон о диаспори Сербии и сербов в регионе.

 

Президент Сербии был обязан обратиться в парламент Сербии в связи с объявлением чрезвычайного положения и попросить предоставить ему средства для осуществления этих мер включая и средства в отношении забытых сербов за рубежом. Я нахожу такую ​​поспешность и произвол недопустимыми, также как недопустимо и абсурдно, что самый большой памятник одному политическому деятелю в Белграде нецелесообразно посвящен политику, который со участвовал в геноциде против сербского народа, отказываясь одобрит своевремено вместе с министром финансов средства для предотвращения тифа в качестве формы БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ против сербского народа в Первой мировой войне, о которой я, как заведующий кафедрой международного, словенского и экологического права Международного эколого-политического университета, МНЭПУ привел 19 ведущих сербских генералов и эксперты по истории медицины, которые представили свои доклади по этому вопросу в Русском историческом музее на Прекрасной площади в Москве, но ни Официальная газета СЕРБСКИЙ ГЛАСНЫК, ни Министерство обороны не хотят опубликовать СБОРНИК ДОКДАДОВ о той бактериологической войне, когда Сербия потеряла 20% своего населения, если я правильно помню.

ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ОТВЕТ МНЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ В РАЗУМНЫЙ СРОК, отправив электронное письмо на адрес bozzidar@inbox.ru

 

В приложении предоставляю:
1, авиабилет на 30 марта 2020 года,
2, Памятную записку о моей недавней речи в Палате Сербия перед Вами и председателем Хозяйственной палаты Сербии, когда вы пригласили сербских экспертов вернуться из-за границы перед сербскими бизнесменами

 

Меня можете контактировать
по электронной почте   bozzidar@inbox.ru
по skype:                           koloven1
в Москве по тел.                  +7929 9 32 23 72
в Белграде по тел.              +38161 322 0670

Спасибо за внимание и содействие

Профессор Божидар Митрович, д.ю.н., адвокат

руководитель кафедры Международного, славянского и экологического права университета МНЭПУ, Москва до 2019 года,

Директор Музея НЕПРЕРЫВНОСТИ СЛАВЯНСКОГО ПРАВА И КУЛЬТУРЫ С ЭПОХ ЛЕПЕНСКОГО ВИРА И ВИНЧИ, Москва
Председатель Совета по статусным вопросам Диаспоры Республики Сербии
член Совета по делам национальностей при Правительстве г. Москвы по 2018 год,
член Комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей  по 2018 год,
Председатель Региональной общественной организации ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕРБОВ по 2017 год,
Адвокат Адвокатской палаты г. Москвы по 2017 год.

 

И что вы делаете официальное заявление по этим двум вопросам

——– Пересылаемое сообщение ——–
От кого: АО «Ред Вингс» <info@flyredwings.com>
Кому: bozzidar@inbox.ru
Дата: Среда, 11 марта 2020, 21:13 +03:00
Тема: Ваши авиабилеты на flyredwings.com по заказу 6Z04V5

flyredwings.com. Информация по заказу 6Z04V5

 

Здравствуйте,
Bozidar Mitrovic

 

 

Вы летите по маршруту:

 

Москва (DME) — Белград (BEG) Вылет: 30 марта 2020 в 16:20. Рейс: WZ−537

 

 

Перейти в личный кабинет

 

Не позволяйте мелким проблемам
портить ваш отдых
Добавьте в свой заказ
дополнительные услуги

 

Дополнительный
багаж

Оформить
Выберите место
в самолёте

Выбрать

 

 

Желаем приятного полета!

Cлужба поддержки +7-800-350-99-77 или через форму обратной связи на сайте

Акционерное общество «Ред Вингс»