Продавница

Home/Продавница
  • Ануш Балајан Језик: српски и јерменски (ћирилично и армен.) Издавач и производња: Београд : Удружење писаца Поета, 2014 (Београд : Publish) 125 стр. :20 cm ISBN 978-86-6319-056-6 COBISS.SR-ID 209587724
  • роман

    © Лука Јоксимовић Барбат Језик: српски (ћирилично) Издавач: АРТЕ – 2013. Србија, Београд. Штампа: No Kači, Београд.  - 193 стр. - 24 cm CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-31 ISBN 978-86-87133-83-9 COBISS.SR-ID 202070028
Go to Top