ПОРОДИЧНА ШЕТЊА

у Београду, полазак са Трга Николе Пашића

Недеља, 29. септембар 2019. у 17 часова!!!

 

Да ли смо у стању да прикажемо СНАГУ, СЛОГУ и ЈЕДИНСТВЕНИ ПОКРЕТ ПОРОДИЦА У СРБИЈИ?

 

================================================

Проф. Др Миладин М. Шеварлић / Professor Miladin M. Ševarlić, Ph.D.

нестраначки народни посланик / Индепендент Мember of Parliament of the Republic of Serbia

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет / University of Belgrade – Faculty of Agriculture, 11080 Београд – Земун / SRB – 11080 Belgrade – Zemun

Почасни професор ВолГАУ, Русија / Honorary Professor of the VolGAU, Russia

Специјални саветник за агропривреду / Special Advisor for Agribusiness
Економски институт, 11000 Београд, Краља Милана 16
Economics Institute, 11000 Belgrade, 16 Kralja Milana Street