Добио сам овај допис на немачком, па мислим да је важно да вас о томе обавестим. Ради се о далекосежним мерама (и ја овде лично тумачим да се неће моћи вршити дискриминација у транспорту или кретању путника на основу вакцинације, али то ћемо још видети.) Ту се могу очекивати сваковрсни притисци и дискриминације друге врсте, укључујући и притисак послодаваца као и других друштвених организација и институција.

Овде дајем текст најпре на српском, а потом на немачком језику.
***

Одличне вести из Савета Европе (ВЕ), водеће светске организације за људска права. Управно је тело Европског суда за људска права. Као што вероватно знате, Савет Европе је независан и одвојен од ЕУ. 47 држава, укључујући све државе чланице ЕУ, потписнице су Савета Европе и Европске конвенције о људским правима (ЕЦХР). Ово су сјајне вести за људе који су забринути због присилне вакцинације или дискриминације на основу вакциналног статуса.

Данас је изгласана резолуција Савета Европе којом се државама забрањује да вакцинацију против Ковируса учине обавезном или да је користе за дискриминацију радника или других људи који се сами нису вакцинисали. Овде је одломак текста са одређених места и пуна резолуција у оригиналу и на оригиналном линку.

7.3 У вези са обезбеђивањем високог прихватања вакцине: 7.3.1 Обезбеђивање обавештавања грађана да вакцинација НИЈЕ обавезна и да нико не врши политички, социјални или други притисак да се вакцинише ако то не жели да уради; 7.3.2 Осигуравање да нико није дискриминисан зато што не жели да се вакцинише, због могућих здравствених ризика или зато што не жели да се вакцинише;…

https://www.simonparkes.org/post/council-of-europe
https://pace.coe.int/en/files/29004/html

***

Ausgezeichnete Nachrichten vom Europarat (Council of Europe; CoE), der weltweit führenden Menschenrechtsorganisation. Er ist das Leitungsgremium des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist der Europarat unabhängig und getrennt von der EU. 47 Länder, darunter alle EU-Mitgliedstaaten, sind Vertragsparteien des Europarats und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Dies ist eine hervorragende Nachricht für Menschen, die sich Sorgen über Zwangsimpfungen oder Diskriminierung aufgrund des Impfstatus machen.

Heute wurde über eine Resolution des Europarates abgestimmt, die es den Staaten verbietet, die Impfung gegen das Covirus verpflichtend zu machen oder sie zur Diskriminierung von Arbeitnehmern oder anderen Personen, die sich nicht impfen lassen, zu nutzen. Hier ist der Textauszug von bestimmten Stellen und die vollständige Resolution im Original und Original-Link. 7.3 bezüglich der Sicherstellung einer hohen Akzeptanz des Impfstoffs: 7.3.1 Sicherstellung, dass die Bürger darüber informiert werden, dass die Impfung NICHT verpflichtend ist und dass niemand politisch, sozial oder anderweitig unter Druck gesetzt wird, sich impfen zu lassen, wenn er dies nicht selbst tun möchte; 7.3.2 Sicherstellung, dass niemand diskriminiert wird, weil er sich nicht impfen lässt, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken oder weil er nicht geimpft werden möchte; … TEILEN, TEILEN

https://www.simonparkes.org/post/council-of-europe

https://pace.coe.int/en/files/29004/html