У дан великог свесрпског празника СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА и прославњања пробоја Солунског фронта «Удружења за очување и неговање винчанске културе Неолит» и Свесрпски покрет «КолоДарни ОСВИТ КУЛТУРЕ на Лепенском Виру»
овиме Вас позивају да
15. септембар 2021. године од 12:00 да у Београду у Кнез Михаиловој улици код чесме присуствујете спектаклу
«КолоАз – СВЕ ЈЕ КОЛО»
1. представљању НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НАРОДА РАс/СРБА које је проистекло из природног феномена божанске лепоте «КолоАзног ОСВИТА КУЛТУРЕ на Лепенском Виру» (у форми круга Сунца које Сунчевим зрацима око планине Трескавац образује божанске лепоте «А» односно «Аз»), које су наши српски/слоВенски преци схватали као Коло» и
2. светске сензације експерименталне реконструкције првог гласа целокупног човечанства који је настао опонашањем тог природног феномена који смо експеримент извели 21. јуна 2021. године на Лепенском Виру применом метода савремених логопеда у процесу «вокализације првобитног А/Аз»

Уметнички центар ТАЛИЈА и остала уметничка друштва ће извести у Кнез Михаиловој улици у Београду сплет српских и других народних кола и песама који сведоче о нематеријалном културном наслеђу народа Рас/Срба.

У оквиру презентације на екрану ће бити приказани филмови о светској сензацији и вокализацији првобитног А/Аз на Лепенском Виру а деца ће стварати папирићима илустрацију «вокализације првобитног А/Аз» и дувањем опонашати божанске лепоте «А/Аз».

Придружите нам се у овој презентацији и радости откривања НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НАРОДА РАс/СРБА које је проистекло из природног феномена божанске лепоте «КолоАзног ОСВИТА КУЛТУРЕ на Лепенском Виру»

И овога пута подсећамо да је реч «култура» (и сама култура) настала из српске/древне руске речи «Коло» (на лат. COLO/Коло), јер су наши српски преци у епохи Лепенског Вира божанске лепоте А схватали као Аз односно као Коло (јединство кретања Земље око Сунца, природе и човека), на основу чега су открили да се то Коло узајамности цикличног кретања материјализује на пресеку дрвета у виду год-а (годова), што им је омогућило да у Лепенском Виру прецизирају годину дана као време васкрса природе, захваљујући чему су могли да пређу са номадског на седелачки облик живота (што је почетак културе) и почну у Винчи да граде куће од (божанског) дрвета и саде у браздама семе житарица и на истом месту убирају летину.

До виђења – у Кнез Михаиловој улици 15. септембра 2021. године.

Слободан Добрић, председник Удружења за очување и неговање винчанске културе Неолит

проф. Божидар Митровић, др правних наука