Из. бр. 8-8 од 13. августа 2017. године

 

СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Законодавна иницијатива Регионалне друштвене организације ОБЈЕДИЊЕЊЕ СРБА и посланика професора др Миладина Шеварлића за допуну Кривичног законика Србије са кривичним делом ПРЕВАРА У ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ ИЛИ ВРШЕЊУ ИЗБОРНЕ ФУНКЦИЈЕ

 

 

Поштовани,

Схватајући драматику у којој се нашао српски народ у оквиру цивилизацијске кризе, када природа и друштво не могу више опстати на преварама које су постале симбол ове цивилизације, и када је моћни принудни апарат свалио све противречности на српску породицу и појединце, који такав притисак не могу да истрпе, те решење траже ван њихове укупности, обраћамо Вам се да предузмете ванредне мере и на ванредном заседању Скупштине Србије подржите иницијативу да се прецизирају различити аспекти КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗБОРНИХ ПРЕВАРА, које спречавају да изборни систем одрази реални став бирача у Србији и међу српским народом, у ком смислу вам достављамо Законодавну иницијативу Скупштини Србије, да се допуни кривични законик овим кривичним делом, те да се у том смислу утврди:

 

Члан 208б

 

Превара у изборном систему или вршењу изборне функције

  • Лице које у изборном систему или вршењу јавне функције, у намери да другом обезбеди политичку, изборну или другу погодност, оснује странку, покрет или закључи коалициони партијски и други споразум, како би своју делатност и партијску и политичку активност остваривало супротно интересима чланова и симпатизера те странке и грађана, који за ту странку, коалицију или другу форму учествовања у изборима гласају, доведени у заблуду, на основу прокламованих циљева, политике и изборних интереса те странке, посланика или покрета, те прикривеним и лажним деловањем или прикривањем чињеница доведе чланове такве странке или коалиције или гласаче или грађане Србије у заблуду или их одржава у заблуди у изборном систему, или вршењу јавних функција и тиме причини штету или својој странци и коалицији, или гласачима, или другој странки, или другим учесницима изборног поступка, путем привлачења гласача или чланова услед заблуде у коју их је довео својим преварним радњама, казниће се затвором од две године до пет година, са одузимањем на тај начин стечене имовине непосредно или посредно, без застарелости дела и поступка одузимања имовине.

 

  • Ко дело из става 1. овог члана учини само у намери да другог оштети (изборна саботажа), укључујући и нетачно приказивање изборних резултата у изборном поступку, или незаконитом вршењу јавне функције, казниће се затвором од три до шест година, са одузимањем целокупне имовине, без застаре, независно од тога када се сазнало за намеру саботаже другог изборног учесника.

 

  • Ако је делом из ст. 1. и 2 овог члана прибављена имовинска корист, или је нанета штета, у износу који прелази четиристо педесет хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од четири до осам година строгог затвора и одузимањем имовине без застаре, независно од тога када се сазнало за такву форму изборне преваре.

 

  • Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист или је нанета штета у износу који прелази милион и петсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од пет до десет година са одузимањем имовине без застаре и независно од тога када се сазнало за такву форму изборне преваре.

 

  • Ако је кривично дело преваре у изборном систему или у вршењу јавне функције учињено у интересу неке стране организације, структуре, или тајне или јавне организације, или партије или секте, или верске заједнице ван српских земаља, такво лице у вршењу јавне функције казниће се затвором од седам до петнаест година затвора, са одузимањем имовине без застаре, независно од тога када се сазнало за такву форму изборне преваре, и од свих наследника таквог лица.

 

  • Ко поступа противно партијским документима, обећањима датим у изборном поступку са намером да доведе чланове своје странке и гласаче у заблуду у интересу друге партије или иностране структуре и организације, казниће се затвором од шест година до дванаест година строгог затвора са одузимањем целокупне имовине, без застаре и независно од тога када се сазнало за намеру саботаже другог изборног учесника.

 

  • Руководилац или друго лице службе државне безбедности, војне безбедности или било које друге обавештајне или контраобавештајне службе Србије или друге земље који буде приведен суду Србије због тога што је наговарао било које лице на кривично дело изборне преваре довођењем бирача или чланова странке у заблуду у интересу друге партијске структуре Србије или иностране структуре, казниће се затвором од седам година строгог затвора до двадесет година строгог затвора одузимањем целокупне имовине, без застаре и независно од тога када се сазнало за намеру саботаже другог изборног учесника.

 

Такође, предлажемо да председник Републике Србије формира Друштвени савет за праћење избора и изборних обећања, који би имао право контроле у Службеном гласнику, где се штампају изборни листићи и купују прекомерне тоне папира, које и јесу основа свих изборних фалсификата резултата, а које координирају неформалне језуитске групе, које су у спрези са неким партијама и службама које не служе српском народу и Србији.

 

Предлажемо да председник Друштвеног савета буде представник Регионалне друштвене организације ОБЈЕДИЊЕЊЕ СРБА.

 

Позивамо све српски настројене појединце и организације да подрже ову иницијативу у циљу одбране изборних права и воље српског народа и свих поштених људи у држави Србији.

 

Божидара Митровића можете контактирати по овим питањима

на електронску адресу                 bozzidar@inbox.ru

по skype:                                           koloven1

у Москви  на тел.        +7929 9 32 23 72

у Београду  на тел.          +38161 322 0670

СпасиБо(же) Ваша добра дела и разумевање

 

профессор Божидар Митровић, доктор правних наука,

руководилац Катедре међународног, словенског и еколошког права универзитета МНЕПУ, Москва

директор Музеја НЕПРЕКИДНОСТИ СЛОВЕНСКОГ ПРАВА И КУЛТУРЕ ОД ЕПОХА ЛЕПЕНСКОГ ВИРА И ВИНЧЕ, Москва, МНЕПУ

председник Савета за статусна питања дијаспоре Србије,

члан Савета националности при Влади града Москве

члан Комисије за науку и образовање Савета националности

адвокат Адвокатске коморе града Москве до 2017. године

председник Регионалне друштвене организацијије ОБЈЕДИЊЕЊЕ СРБА, Москва до 2017. године

 

Професор. Миладин М. Шеварлић, доктор наука

Народни посланик Скупштине Републике Србије

Ред. проф. у пензији, Пољ. факултет у Београду

Почасни професор ВолГАУ, Председник у УО Друштва српских домаћина

+381631064025 milsevar49@gmail.com

Тихомир Новаковић, адвокат Адвокатске коморе Аустралије