ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ

Александар ВУЧИЋ

predstavkegradjana@predsednik.rs

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

Председница Маја ГОЈКОВИЋ

Генералном секретару Срђану Смиљанићу, дипл. правнику,

с молбом да проследи епоштом председници Маји ГОЈКОВИЋ и

сваком народном посланику

sekretar@parlament.rs

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председница Ана БРНАБИЋ

predsednikvlade@gov.rs

 

Доставља се такође епоштом:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Први потпредседник и министар спољњих послова Ивица ДАЧИЋ, press@mfa.gov.rs

Потпредседник и министар унутрашњих послова  Небојша СТЕФАНОВИЋ, info@mup.gov.rs

 

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председница Снежана МАРКОВИЋ, дипл. правница

kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs

 

ВОЈСКА СРБИЈЕ

Генералштаб Војске Србије

Начелник Генералштаба генерал потпуковник Милан МОЈСИЛОВИЋ, vojska.srbije@mod.gov.rs

 

Њ.К.В. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК И ПРЕТЕНДЕНТ НА КРУНУ, ПРЕСТО И ТРОН СРБИЈЕ Александар Петра КАРАЂОРЂЕВИЋ, pr@dvor.rs,

 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ, kp@spc.rs, info@spc.rs

ВЛАДИКА АРТЕМИЈЕ, uredniksrbinaokup@gmail.com 

ИНСТИТУЦИЈАМА, СТРАНКАМА, ПОКРЕТИМА

 

ПЕТИЦИЈА: Ваш државни удар

 

Обраћам вам се, поштовани држављани Републике Србије који сте на највишим државним положајима и вршите највише државне функције:

председника Републике господине Александре ВУЧИЋУ,

председника Народне скупштине госпођо Мајо ГОЈКОВИЋ,

народног посланика свака народна посланицо и сваки народни посланиче,

председника Владе госпођо Ано БРНАБИЋ,

на основу члана 56 Устава.

Ви сте, Александре ВУЧИЋУ, у својству председника Републике Србије, у недељу 15. марта о.г. објавили у свом говору: https://www.youtube.com/watch?v=b9I3eiID7wc (масним словима су овде наглашени делови Вашег текста битни за ово еписмо):

 

„На основу писма које су Влади и мени, а на основу Устава Републике Србије, које је упутио министар одбране, и председница Владе и ја као Председник упутили смо писма председници Народне скупштине Републике Србије, а у складу са  одредбама члана 200, став 5, Устава Републике Србије којим је установљено да када Народна скупштина није у могућности да се састане одлуку о проглашењу ванредног стања доносе заједно председник Републике Србије, председник Народне скупштине  и председник Владе, под истим условима као и Народна скупштина.  Обавештавамо вас да смо донели одлуку о проглашењу  ВАНРЕДНОГ СТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Одлука гласи:

  1. Проглашава се ванредно стање на територији Републике Србије.“

Ви нисте пружили било какав доказ да Народна скупштина није у мо-гућности да се састане!

 

Влада јесте била забранила, и то пре увођења ванредног стања, скупове и у затвореном простору за више од 100 људи. Број 100 је произвољно изабран. Влада није своју одлуку доставила Народној скупштини на разматрање. То сте урадили да бисте створили утисак у народу да (зато) Народна скупштина није у могућности да се састане. Влада под Вашим руководством Ано БРНАБИЋ јесте ЗАБРАНИЛА Народној скупштини да се састане! Ви, Александре ВУЧИЋУ и Мајо ГОЈКОВИЋ сте то подржали и прихватили. Не постоји уставна одредба на основу које Влада може и сме, на основу које председник Републике и председник Народне скупштине имају права, да спречавају Народну скупштину, да јој забране, да се састане. Ви сте сви троје деловали као триумвират супротно и члану 109 Устава који гласи:

Председник Републике може, на образложени предлог Владе, распустити Народну скупштину.

Влада не може предложити распуштање Народне скупштине, ако је поднет предлог да јој се изгласа неповерење или ако је поставила питање свога поверења.
Народна скупштина се распушта ако у року од 90 дана од дана конституисања не забере Владу.

Народна скупштина не може бити распуштена за време ратног или ванредног стања.

Председник Републике дужан је да указом распусти Народну скупштину у случајевима одређеним Уставом.

Истовремено са распуштањем Народне скупштине председник Републике расписује изборе за народне посланике, тако да се избори окончају најкасније за 60 дана од дана расписивања.

Народна скупштина која је распуштена врши само текуће или неодложне послове, одређене законом. У случају проглашења ратног или ванредног стања поново се успоставља њена пуна надлежност, која траје до окончања ратног, односно ванредног стања.

То је супротно и следећим одредбама наглашеним масним словима члана 200 Устава,  који гласи:

Када јавна опасност угрожава опстанак државе или грађана, Народна скупштина проглашава ванредно стање.

Одлука о ванредном стању важи најдуже 90 дана. По истеку овог рока, Народна скупштина одлуку о ванредном стању може продужити за још 90 дана, већином од укупног броја народних посланика.
За време ванредног стања, Народна скупштина се састаје без посебног позива и не може бити распуштена.
Проглашавајући ванредно стање Народна скупштина може прописати мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права.
Кад Народна скупштина није у могућности да се састане, одлуку о проглашењу ванредног стања доносе заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, под истим условима као и Народна скупштина.

Кад Народна скупштина није у могућности да се састане, мере којима се одступа од људских и мањинских права може прописати Влада, уредбом, уз супотпис председника Републике.

Мере одступања од људских и мањинских права које пропишу Народна скупштина или Влада важе најдуже 90 дана, а по истеку овог рока могу се обновити под истим условима.

Кад одлуку о ванредном стању није донела Народна скупштина, Народна скупштина је потврђује у року од 48 сати од њеног доношења, односно чим буде у могућности да се састане. Ако Народна скупштина не потврди ову одлуку, одлука престаје да важи завршетком прве седнице Народне скупштине одржане по проглашењу ванредног стања.

Кад мере којима се одступа од људских и мањинских права није прописала Народна скупштина, Влада је дужна да уредбу о мерама одступања од људских и мањинских права поднесе на потврду Народној скупштини у року од 48 сати од њеног доношења, односно чим Народна скупштина буде у могућности да се састане. У супротном, мере одступања престају да важе 24 сата од почетка прве седнице Народне скупштине одржане по проглашењу ванредног стања.

Председник Републике  није распустио Народну скупштину! Влада му није поднела образложени предлог. То није учинила јер није могла да објективно образложи за-што предлаже распуштање Народне скупштине. Није било разлога за то. Ако деца могу да прате наставу преко телевизије, како је могуће да Народна скупштина не може да се састане? Народни посланик професор др Миладин ШЕВАРЛИЋ је још у недељу 16. марта о.г. писмено реаговао обраћањем Вама, председнице Мајо ГОЈКОВИЋ: https://www.youtube.com/watch?v=EHi1LTypvTc&feature=share&fbclid=IwAR38se5CE6K5KD2z2Ro96l087vBJo7AH43uFVDUqeSHZ26IfIEfVsyUUQg8

Шта сте ви урадили?

Ви сте СУСПЕНДОВАЛИ Народну скупштину. Учинили сте противуставан акт! Ни једна уставна одредба вам не дозвољава да суспендујете Народну скупштину, да суспен-дујете највише представничко тело и носиоца уставотворне и законодавне власти у Републици Србији!

Шта сте тиме учинили?

ИЗВРШИЛИ СТЕ ДРЖАВНИ УДАР! ПУЧ!

Под Вашим руководством Александре ВУЧИЋУ је извршен државни удар. Ово је Ваш други државни удар. Првим сте руководили 13. јануара 2013. године као први пот-председник Владе у Народној скупштини!

Опет сте погазили своју (двоструку) председничку заклетву Александре ВУЧИЋУ да ћете да браните Устав, и Ви председнице Народне скупштине Мајо ГОЈКОВИЋ и Ви, председнице Владе Ано БРНАБИЋ, сте погазили своје заклетве да ћете да поштујете Устав. Још сте дубље и потпуније утврдили своје нелегитимитете да будете на тим врховним државним положајима и вршите те функције.

С обзиром на све, на основу члана 56 Устава, упућујем Вам се с потпуном добронамер-ношћу према вама и љубављу према народу и земљи, следећа

П Е Т И Ц И Ј А

да

  • Ви, Александре ВУЧИЋУ јавно и писмено поднесете председнику Народне скупштине своју оставку на положај и функције председника Републике Србије без новог одлагања,

 

  • Ви, Мајо ГОЈКОВИЋ поднесете оставку на положај и функцију председника Народне скупштине без одлагања,

 

  • Ви, Ано БРНАБИЋ, поднесете оставку на положај и функцију председника Владе без одлагања,

 

  • Ви, народни посланици:

 

  • изаберете новог председника Народне скупштине, који ће до избора новог председника Републике вршити и послове председника Републике, према Уставу, и који ће да одреди мандатора привремене Владе (а који, ради непрекидности у овој ситуацији може да буде први потпредседник садашње Владе),

 

  • потпуно ускладите с Уставом још увек противуставне одредбе чланова 43, 81-83 Закона о избору народних посланика измењеног према противуставном Закону о изменама Закона о избору народних посланика од 8 фебруара о.г.,

 

  • ако се Александар ВУЧИЋ и овај пут оглуши о петицију да поднесе оставку да онда отворите и спроведете уставни поступак његовог разрешења због његових повреда Устава с тешким негативним последицама по народ и државу,

 

  • распишете и спроведете по Уставу слободне опште изборе.

 

С обзиром на Ваше, Александре ВУЧИЋУ, дирљиве изливе љубави:

 

„Молим вас драги пензионери као Бога. Не морам да вам говорим колико  вас волимо. Све ово што радимо – радимо само због вас.“

 

„Молим вас зато што вас толико волим и волимо.“

 

надам се да ћете без устезања да прихватите с пуно љубави према народу и држави ову добронамерну молбу и да дате добар пример председницама Маји ГОЈКОВИЋ и Ани БРНАБИЋ да исто учине.

 

Хвала вам на пажњи овом еписму.

 

Напомена:   С обзиром да сам старији од 65 година, не могу ово писмо да вам лично поднесем у писарницама као до сада нити да пошаљем поштом.

 

 

Београд, 18. март 2020 године

 

 

Др Љубомир Т. ГРУЈИЋ

редовни професор у пензији

Џона Кенедија 31/15

11070 Београд