ЧАСОПИСУ АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ДЕКАНУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

РЕКТОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

МИНИСТРУ ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 

Поштоване колеге

Сутра, петак 25. октобар је као и сваке године «European Day of justice». Правилно је превести  на српски језик: «Европски дан јустиције»

 

ЧЕСТИТАМ ВАМ НАСТУПАЈУЋИ ДАН ЈУСТИЦИЈЕ.

Предлажем да тим поводом

објавите моје текстове

1.1. ДАН ЕВРОПСКОГ ПРАВОСУЂА И СРПСКЕ «јУСТИције» 1 – 1 skraceno DAN EVROPSKOG PRAVOSUDJA I SRPSKE jUSTICIJE

1.2. «ПОРЕКЛО И ПРВОБИТНО ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ ЈУСТИЦИЈА (IUSTITIA) ПРЕМА ПРОЦЕСУ ЗАКОНА XII ТАБЛИЦА»

 

 

2.објавите моју малу књижицу «Leges duodecim tabularum као
доказ етРуског порекла Римског права», стр. 32 плус корице у пуном колору формата 99 х 99 мм

2 – 1 SERB KORICE Leges 2 – 2 SERB TEKST Leges duodecim

 

ТО СУ СВЕ СВЕТСКЕ НАУЧНЕ СЕНЗАЦИЈЕ О КОЈИМА СУ СЕ НАЈПОЗИТИВНИЈЕ ИЗРАЗИЛИ ВОДЕЋИ УНИВЕРЗИТЕТИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТИ У РУСИЈИ И СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА. ОВА НАУЧНА ОТКРИЋА СУ БИТНА ЗА ПРАВА АДВОКАТА У СУДСКОМ ПРОЦЕСУ, СВАКУ КОМПАНИЈУ И СВАКОГ ЧОВЕКА, ЈЕР СУ ТУЖИЛАЦ И ТУЖЕНИ ЈУСТИЦИЈА ДОК СУД МОРА СА ВЕЋИМ ПОШТОВАЊЕМ ДА ОБЕЗБЕДИ ЈУСТИЦИЈУ И ИСТУПАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ТУЖИОЦА И ТУЖЕНОГ.

 

Постаните мало отворенији за научна открића која се остварују у свету и посебно која остварујемо ми српски научници у врхунским универзитетима у свету. Тог дана у Београду се окупља већа група српских научника и уметника из целог света на оснивачку скупштину СРПСКЕ МЕЂУНАРОДНЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ како би превазишли затвореност академске и просветне заједнице Републике Србије према научним открићима водећих српских научника у свету. Контактирајте нас да би заједнички успели у томе. Да ли ће нас неко од вас позвати и примити време ће да покаже.

 

Ја већ 34 (тридесет четири године) радим и предајем као професор на несумњиво водећим универзитетима и правним факултетима у Москви (Русија) али моје радове објављују и водећи државни универзитети у САД. То нико у Србији скоро да не зна јер то средства јавног информисања не преносе иако ми је ректор Руског државног универзитета правосуђа уручио легитимацију руског професора на конференцији у Привредној комори Југославије још 2002. године пред 200 слушалаца семинара КАКО ВОДИТИ ЕКОНОМСКЕ СПОРОВЕ У РУСИЈИ када су снимале и телевизијске екипе и пратили новинари.

 

Ја сам, како би се то рекло, и практујући професор, што би требало бити највише научно звање, што се види и из мог чланка. Бивши декан Правног факултета у Крагујевцу је присуствовао на научној конференцији Руског државног финансијског универзитета на којој сам и ја говорио када сам то предложио у вези једног изванредног предавања колеге који је као и ја и професор и адвокат у исто време јер то руски прописи допуштају. Но ја увек у први план истичем моја научна открића, али је катастрофа управо у томе што у Србији постоји затвореност према новом, иако је то основа и претпоставка (сваке) науке.

 

На Научно-практичној конференцији Руског државног универзитета правосуђа «Судски поступак: проблеми теорије и праксе/Судебный правопорядок: проблемы теории и практики», 19 – 21 априла 2006 године изложио сам рад под називом: «Порекло и значење речи јустиција и његова примена у процесу Закона XII таблица» који је објављен у Зборнику са ове конференције. У предговору Зборника је наведено: «У делу посвећеном историји права објављујемо истинску научну сензацију: у чланку професора Б. Т. Митровића наведени су поуздани аргументи у корист признања словенског права као претече и основе – римског права». Рад је објављен у Годишњаку Пенсилванијског државног универзитета 2007. године, под називом «Origin and Meaning of the Word „Юстиция/iustitiaand its Use in the Tvelve Tables and Code of Arbitazh Procedure of the Russian Federation» као први рад јер је главни уредник овог зборника и чувени амерички и енглески професор  права Вилијам Батлер (William Elliott Butler) био арбитар у неколико инвестиционих спорова (у којима сам ја као руски адвокат заступао америчку компанију у међународној арбитражи и руским трговачким судовима) где је питање порекла речи јустиција имало огромно значење управо како га ја тумачим. Превод тог текста на српски језик достављам у целости.

 

Министарство правде Републике Србије и Европска комисија за ефикасност правосуђа (СЕПЕЖ) су позвали све правосудне институције, адвокатуру, јавно бележништво и удружења да предузму активности ради информисања грађана о њиховим правима и олакшавања приступа правди, и да о истим обавесте Министарство правде (cepej@mpravde.gov.rs) као и СЕПЕЖ (cepej@coe.int) или путем формулара доступног на сајту СЕПЕЖ-а.

 

Сматрам да мој текст чак и у скраћеном облику најпрецизније остварује ову функцију «информисања грађана о њиховим правима и олакшавања приступа правосуђу» јер најпрецизније одређује ко је у судској сали јустиција а ко обезбеђује јустицију.

 

Мене можете контактирати

на електронску адресу                 bozzidar@inbox.ru
по skype:                                           koloven1
у Београду  на тел.                        +38161 322 0670
у Москви  на тел.                           +7929 9 32 23 72
детаљније на                                  www.bozidar.ru

СпасиБо(же) Ваша добра дела и разумевање

профессор Божидар Митровић, доктор правних наука,
директор Музеја НЕПРЕКИДНОСТИ СЛОВЕНСКОГ ПРАВА И КУЛТУРЕ ОД ЕПОХА ЛЕПЕНСКОГ ВИРА И ВИНЧЕ, Москва,
Председник Савета за статусна питања дијаспоре Србије,
члан Савета националности при Влади града Москве до 2018. године
члан Комисије за науку и образовање Савета националности до 2018. године
адвокат Адвокатске коморе града Москве до 2015. године,
председник Регионалне друштвене организацијије ОБЈЕДИЊЕЊЕ СРБА, Москвадо 2017. године

 

 

 

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%2 – 1 SERB KORICE Leges 2 – 2 SERB TEKST Leges duodecim