(Поднети захтев је имао 485 потписника)

ТЕМА: Ваше обезбеђивање поштовања и спровођења Устава

Поштовани:
господине министре унутрашњих послова ВУЛИН,
господине директоре полиције РЕБИЋУ,
господине начелниче генерал потпуковниче МОЈСИЛОВИЋУ ,

 Ради очувања наше државе, слободе и права: народа и човека, наше безбедности, остваривања демократије и владавине права гарантованих Уставом (његови чланови 1-6, 8, 16, 18-27, 39, 43, 46, 47, 50-56, 59-65, 89),

 ради решавања настале унутрашње ситуације изазване противуставним делима државних руководилаца (ДОДАТАК)
и
 ради заустављања саботаже Устава, што је кривично дело (Чланови 314 и 361 Кривичног законика), и опструкције његове примене на законе и на друге опште, домаће и међународне, акте које доноси Народна скупштина и спроводе највиши државни руководиоци противно својим усмено и писмено јавно датим заклетвама да ће да поштују Устав, чије кршење је кривично дело (Члан 361 Кривичног законика):

– Народна скупштина делујући супротно Преамбули и члановима 1-4, 21, 97-99, 118, 182, 194, 200 Устава и одбацујући Захтев Народне иницијативе поднете јој 26.11.2020. г. (јер јој је рок, дат у складу с чланом 114 Устава, за спровођење Захтева истекао 25.02.2021.г.; видети ДОДАТАК);

– председник Републике Александар Вучић снажним непрестаним деловањима супротним Преамбули и члановима 1-6, 8, 118, 111-115, 182, 194, 200 Устава,

– Влада, под руководством њеног председника Ане БРНАБИЋ, вођењем политике супротно Преамбули и члановима 1-3, 18-27, 39, 43, 46, 47, 50-56, 59-65, 89, 97, 182, 186, 192, 194, 200 Устава,

– Уставни суд неизвршавањем својих уставних дужности и игнорисањем својих уставних права утврђених у Преамбули и члановима 1-4, 166-168, 194 Устава,

– Републички јавни тужилац неизвршавањем својих уставних обавеза и дужности према Преамбули и члановима 156 и 158 Устава,

 с обзиром да су они тиме паралисали рад највиших државних органа, изгубили легитимитет за вршење тих највиших државних функција по Уставу и изгубили надлежност да њима одговарате за свој рад и да зато, на основу Преамбуле и чланова 1-3 Устава, сада директно одговарате народу Републике Србије,

 с обзиром да се на територији Републике Србије налазе стране војне формације које делују супротно нашем Уставу и Резолуцији СБ УН 1244 с отвореним, и то јавним, претњама оружане нове ратне агресије и даљег истребљивања Србског народа и уништавања наше државе,

на основу наведених одредби Устава допуњених његовим члановима 116, 118, 124, 136, 139, 141, 156, 158, 176 и 195, тражимо, Иницијативни одбор Народне иницијативе и удружење грађана Уједињени Народ Србије на основу чланова 1, 2, и 3 (тачке 2-5, 7 и 8) његовог Статута, да се свим својим личним и одбранбеним снагама Републике Србије потпуно и одано ставите у службу народа Републике Србије и да својим ауторитетом мирнодопски ефикасно делујете у року од 15 (петнаест) дана на Народну скупштину да народни посланици без даљег одлагања изврше своју заклетву и спроведу по Уставу (члан 118 Устава) у дело следећи:

З А Х Т Е В
да садашњи сазив Народне скупштине:

1. покрене и ефикасно спроведе до 1. маја ове године уставни поступак (члан 118 Устава) разрешења председника Републике Александра ВУЧИЋА због његових многобројних повреда Устава с дубоким негативним последицама по државу и народ,

2. поништи сва документа које је председник Републике Александар ВУЧИЋ потписао или које је председница Владе Ана БРНАБИЋ потписала, супротно Уставу и/или Резолуцији Савета безбедности Уједињених Нација 1244,

3. чланове 43, 81-83 Закона о избору народних посланика усклади с Уставом обезбеђујући да сваки народни посланик буде представник народа (члан 2 Устава) што се постиже гласањем за посланичке кандидате појединачно, лично, а не за папир – изборну листу, и да будемо сви једнаки пред Уставом и законом (члан 21 Устава),

4. чланове 18 и 19 Закона о избору председника Републике усклади с Уставом и да се то оствари следећом одредбом ради максимално могућег и остварљивог испуњења уставне одредбе (члан 111 Устава) да председник Републике изражава државно јединство : за председника Републике је изабран кандидат који је добио више од 50% гласова свих бирача легитимно уписаних у бирачки списак; ако ни један кандидат није испунио тај услов, онда се расписује и одржава други изборни круг у року од 60 дана у коме не могу да учествују лица која су била председнички кандидати у првом изборном кругу и за председника Републике је изабран кандидат који је добио више од 50% гласова свих бирача; а ако ни један кандидат није испунио тај услов онда је за председника Републике изабран кандидат међу кандидатима из оба круга гласања који је добио највише гласова бирача; и да тај Закон допуни новим чланом о ограничењу броја бирања кандидата за председника Републике према јасном и изричитом 3. ставу члана 116 Устава,

5. члан 12 Закона о председнику Републике усклади с 3. ставом члана 116 Устава,

6. распусти постојећу и изабере нову Републичку изборну комисију,

7. распише опште изборе (за председника Републике, народне посланике и одборнике) до 30. јуна о.г.

8. спроведе до 2. октобра о. г. опште изборе по Уставу и по изборним законима усклађеним с Уставом.

9. Да по Уставу изабрани следећи сазив Народне скупштине стави ван снаге сваки домаћи и откаже сваки међународни акт супротан Уставу Републике Србије и/или Резолуцији СБ УН 1244, а који су донеле или усвојиле власти Републике Србије у њено и наше име од доношења садашњег Устава 08.11.2006. г.

Надамо се да ћете спровести овај Захтев. У супротном бисте нас приморали да се обратимо грађанима да народ Републике Србије директно спроведе своју сувереност на основу чланова 1 – 3 Устава.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ и ДОКАЗИ су дати у ДОДАТКУ («ПРЕДЛОГ И ЗАХТЕВ ПОТПИСНИКА НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ», број 02-1601/20 од 26.11.2020. г.).

Потписници (азбучним редом презимена):

* Звездица означава да је лице члан Иницијативног одбора Народне Иницијативе спроведене по Уставу и закону од 8.ог до 14.ог новембра 2020. године.