( Напомена: 17. августа 2018. године смо објавили ПОЗИВ свим Србима и осталим становницима Србије, који је упутио проф. др Божидар Митровић, за оснивање Покрета Уставобранитеља. Тада су, у оквиру позива дати и Општа правила организовања Уставобранитеља, образац Приступнице и Приступница проф. Митровића. Овде, у виду засебног чланка дајемо Општа правила, а они који желе да приступе Покрету Уставобранитеља образац Приступнице могу да преузму на:
https://www.homoverbum.com/poziv-svim-srbima-i-ostalim-stanovnicima-srbije-prof-dr-bozidar-mitrovic/ )

На основу Устава Србије, у складу са Уставом Србије и ради заштите Устава Србије утврђују се ова

У циљу подршке сваком државном органу и сваком добронамерном појединцу у оквиру законодавне, судске и извршне власти Србије, струковних, научних, образовних, територијалних органа управе и самоуправе, свакој јединици и врховној команди Војске Србије, носиоцима сваког другог облика организовања у друштву, Српској православној цркви и Патријарху Српском Иринеју, средствима јавног информисања и свима другима у Србији који су организовани да бране:
I. Устав Србије као највиши законодавни акт у Србији и основ територијалне целовитости Србије, или/и
II. Устав Српске православне цркве као израз непрекидности српске и словенске духовности од најстаријих времена,
А. формирају се иницијативни органи самоорганизовања УСТАВОБРАНИТЕЉА
Б. те ће се са тим циљевима где год је то могуће, формирти самоиницијативно или на предлог виших облика самоорганизовања:
i. УСТАВОБРАНИТЕЉСКИ ОДБОР са називом територијалне јединице или струке у оквиру које делује, и
ii. УСТАВОБРАНИТЕЉСКИ САВЕТ од три члана, који ће у име локалног или струковног ОДБОРА УСТАВОБРАНИТЕЉА деловати између два заседања као извршни, оперативни орган, од којих се један од њих одређује за Председника Савета и Председника ОДБОРА УСТАВОБРАНИТЕЉА.

1. До 2. септембра 2020. године именоваће се:
a. ГЛАВНИ САВЕТ УСТАВОБРАНИТЕЉА од најмање седам чланова,
b. Председник ГЛАВНОГ САВЕТА УСТАВОБРАНИТЕЉА и
c. три помоћника Председника ГЛАВНОГ САВЕТА УСТАВОБРАНИТЕЉА.
2. Пожељно је да у Савете односно Одборе УСТАВОБРАНИТЕЉА поред појединаца који се залажу за заштиту Устава Србије и принципа територијалне целовитости Србије и непартијских родољуба уђу и:
a. представници различитих партија и покрета који су осведочено на линији бескомпромисног очувања територијалне целовитости Србије и на линији бескомпромисног поштовања и очувања Устава
b. православна свештена лице и духовници других вероиспосвести на том простору који се залажу за заштиту Устава Србије и територијалну целовитост Србије,
3. Сваки УСТАВОБРАНИТЕЉ потписаће Приступницу у којој ће изјавити да добровољно и без икакве новчане накнаде приступа раду УСТАВОБРАНИТЕЉА ради поштовања Устава Србије, и да гарантује да се не налази у било којој другој јавној или тајној служби која би могла да му нареди непоштовање Устава Србије или саботирање рада УСТАВОБРАНИТЕЉА
4. Уколико било који ОДБОР или САВЕТ УСТАВОБРАНИТЕЉА оцени у било ком моменту да било који орган извршне, законодавне или судске власти или јавног информисања или други орган или појединац, укључујући и Председника Србије угрожавајуће не поштују Устав Србије и принцип територијалне целовитости Србије имају обавезу:
a. да о томе обавесте надлежне државне органе, полицију и тужилаштво и више органе покрета УСТАВОБРАНИТЕЉА ради покретања поступка за утврђивање кривичне одговорности лица, органа и организација који крше Устав и принцип територијалне целовитости Србије или позивају на крешење Устава и територијалне целовитости Србије,
b. да од ГЛАВНОГ САВЕТА УСТАВОБРАНИТЕЉА затраже да одобри мере грађанске непослушности према законима Србије за одређну територијалну јединицу или према одређним субјектима или на територији целе Србије, ако надлежни органи из било ког разлога не покрећу кривичне поступке и не предузимају мере за заштиту Устава и принципа територијалне целовитости Србије, које мере грађанске непослушности могу трајати док се непоштовање Устава не прекине или док надлежни органи не предузму одговарајуће мере за поштовање Устава Србије и принципа територијалне целовитости Србије,

5. Главни Савет УСТАВОБРАНИТЕЉА има обавезу да координира рад свих одбора, савета и других органа УСТАВОБРАНИТЕЉА и да усклађује рад свих самоорганизованих органа УСТАВОБРАНИТЕЉА са Уставом и законима Србије ради одбране Устава Србије,
6. УСТАВОБРАНИТЕЉИ немају статус политичке партије и у УСТАВОБРАНИТЕЉЕ могу ступити припадници свих партија, свих вероисповести, у Србији и ван граница Србије и из српског расејања у циљу одбране Устава Србије и принципа територијалне целовитости Србије,
7. Главни савет УСТАВОБРАНИТЕЉА ће прописати форму Повеље и значке УСТАВОБРАНИТЕЉА и предложити у даљем најактивније УСТАВОБРАНИТЕЉЕ за орден и друге форме признања и адекватне награде,
8. Статус УСТАВОБРАНИТЕЉ и право да у свом пословању користи тај назив могу стећи и правна лица која прихватају ова Правила и која о томе обавесте Главни савет УСТАВОБРАНИТЕЉА на електронску пошту bozzidar@inbox.ru
9. Обавезује се Главни савет УСТАВОБРАНИТЕЉА да до 30. септембра 2018. године иницира преко народних посланика и других облика организовања допуну Кривичног законика Србије са Кривичним делом ПРЕВАРЕ У СФЕРИ ИЗБОРНИХ ПРАВА И ПОЛИТИЧКОГ ДЕЛОВАЊА, са најстрожим обликом кажњавања због последица којима се угрожава стабилност Србије и њена територијална целовитост.

________________________ професор Божидар Митровић, доктор правних наука.