Аутор: проф. Др Божидар Митровић

 

На Филолошком факултету Универзитета у Београду од 25. до 27. августа 2018. године, одржан је Шеснаести  међународни конгрес слависта 2018.

Свечано отварање Међународног конгреса слависта 2018. године у Београду можете чути и видети на сајту конгреса – овде.

Тематика XVI међународног конгреса слависта у Београду 2018. г. утврђена је са  допунама унетим на заседању МКС у Прагу 31. августа 2015 и усвојена на састанку Председништва МКС у Београду 3. децембра 2015. године.

 Ово показује одређену стабилност у организацији скупова слависта, али и одређену статичност и недовољну флексибилност у све динамичнијем свету. Али оваква статичност је и «разумљива» када се зна да одговарајући центри моћи помно прате и диригују свиме што је везано за СлоВене и њихово осамостаљивање и осазнавање.

 На овогодишњем скупу слависта биле су предвиђена различите форме рада и разматрања научних тема и проблема славистике као што су пленарна заседања, четири секције (1. Језик, 2. Књижевност, култура, фолклор, 3. Питања славистике, 4. Специјалне теме Конгреса), округли столови, заседања комисија по предложеним темама.

Поводом конгреса објављен је опширан Програм и књига Теза и резимеа  свих радова који су представљени азбучним редоследом назива земаља из којих су аутори. У књизи теза и аутореферата у одвојеном делу су представљени аутори и резимеи радова по тематским блоковима (Глобализација и славјанское словообразование …).

Организатор је називе комисија, називе округлих столова и тематских блокова препустио иницијаторима и оним мученицима који су радили прелом материјала за конгрес. Наиме дизајнери, који су радили прелом, некаквим приручним програмима прилагођавали су словенске језике српском, па се тиме створила значајна «универзализација» и «стандардизација» «словенског језика» без икакве свести и намере организатора о тој неопходности.

Очигледно да преводиоци и коректори нису били планирани буџетом организатора, те се тиме невољно достигао највиши ниво «стандардизације» заједничког «словенског језика» импровизацијом у прелому!

И овога пута су српски лингвисти пропустили да укажу на идентичности српског језика и језика који су српски али се називају «хрватски», «босански» па и «црногорски». Српски лингвисти и посебно они који су као руководиоци Института за стандардизацију српског језика пријавили су радове о «безличним реченицама» које су и тематски биле не само безличне него и бесмислене и врло мало су биле везане за словенска питања.

Са друге стране српске «научнице» су у резимеу рада заузеле критички став према српском језику и гордо истакле «Добијени налази ће се узети као основ за још једну проверу утемељености феминистичке критике српског (и било ког другог) језика.» Какве то везе има са Конгресом слависта, остало је, барем мени, непознато!

Тако српска наука о језику наставља суноврат и оставља и српски језик и српски народ без икакве (научне) заштите.

У исто време линвисти из «суверене Хрватске» су наставили и на овом скупу слависта да већ и у називима радова промовишу хрватски језик и да се боре за признавање тог језика изнедреног из српског, или прецизније речено идентичног српском језику, те су им наслови тој политичкој борби и одговарали, иако је прокламовано да се конгрес клони политике. Но они су без икаквог скривања давали више политичке него научне «смјернице» за нормирање тог непризнатог језика, како и сами наводе већ и у резимеима радова:

Нормирање хрватскога језиксловног називља», «Хрватска дијалектна лексикографија «(свих трију хрватских наречја»!)», «Говорна ријеч хрватског стандардног језика», «Хрватски дијалектни фраземи са саставницима – непроменљивим врстама речи», «Славени у језичној слици свијета говорника хрватскога језика (лингвокултуролошка перспектива)»).

Али како и бива са неоснованим тезама и захтевима, не само у науци него и у судници, хрватски аутори су сами дали на конгресу доказе да хрватски језик као одвојен језик није никад постојао. У раду хрватског научника «Два пријевода са српскога на хрватски из Јужне Угарске у XIX стољећу» је наведено (цитат): «God. 1808. Somborac I. Ambrozović objavio je prijevod Pritča iliti po prostomu poslovica J. Muškatirovića „na ilirički jezik”, a 1873. Subotičanin F. Bodolsky prijevod epa János vitéz S. Petőfija na „bunjevačko naričje”, nastao prema srpskomu prijevodu J. Jovanovića Zmaja. Značajke dvaju prijevoda upućuju na jezičnu situaciju južnougarskih Hrvata u XIX. st., ali i na specifičnosti u stabilizaciji i širenju modernoga hrvatskoga standardnoga jezika te na dinamiku hrvatsko-srpskih jezičnih veza.».

Дакле доказују да никаквог језика под називом «хрватски језик» није било! Ипак они инсистирају да је то хрватски језик, као што је и удбаш и језуита (који се цели вијек представља као највећи српски националиста) у Хагу тражио да му преведу оптужницу «са хрватског на српски језик» да би могуће тако тај језик био признат. Али српски лингвисти о томе ни слова а камоли телевизија да тако нешто забележи на конгресу слависта.

Представнике РТСа није интересовало ни како је настала реч СлоВени, јер им из «комитеје» још није дата директива да о томе извештавају, те се ни на затварању нису појавили.

Ја сам ипак новинарки телевизије Србије у паузи конгреса предао водич «Тајна руског храма» у којој је објашњено како је настала реч СлоВени и текстом и графички. Као и у наведеном цитату где је «илирско» и «буњевачко» приписано хрватском језику и хел(В)енско је Запад приписао Грцима иако Хел(В)ени (КолоВени/СлоВени) никакве генетске везе немају са Грцима. Али о томе није било ни једног јединог слова на Конгресу слаВиста.

По угледу на «научнике» из Хрватске и «научници» из суверене Босне и Херцеговине у АВНОЈевским границама су промовисали већ у самом раду тзв. «босански језик» («Босанскохерцеговачки лингвистички атлас: пројекат …», «Англицизми – мотиватори у творби изведеница у савременом босанском језику»).

Да ли су представници српских «учених лингвиста» полемисали са оваквим тврдњама о творби новоЈезика на тлу Балкана у циљу стварања новоНација, није нам познато, јер је одговор директора Института за стандардизацију српског језика био недовољно јасан на ово моје питање. А и зашто би кад су били заузети «безличним реченицама» и још бесмисленијим «рефератима» у границама – колико им је служба за коју су плаћени допустила.

Овога пута учењаци из Црне Горе су нас поштедели научних тема о такозваном «црногорском језику», али су говорили о «црногорским средствима јавног информисања».

На секцији где су се у суботу 25. августа 2018. године у сали 11 Филолошког факултета скупили етнолингвисти предао сам српским ауторкама интересантног рада о стању етнолинвистике у Србији књигу «Первоначаљноје значењије слова Москва/Првобитно значење речи Москва» и изложио на руском језику свим присутним славистима следеће:

«Ја сам Србин, али сам професор на универзитету у Москви у Русији. Ситуација у етнолинвистици у Србији је катастрофална, јер стручњаци за језик нису спремни да учествују у интердисциплинарним научним истраживањима, на која и овде позивам и без којих савремена наука не може да се развија. Етнолингвисти очигледно изучавају «статику зграде» од десетог спрата, односно од десетог века слоВенског покрштавања као да до тада СлоВени нису постојали.

Молио бих руководиоца секције да ме не прекида совјетским методима јер покушава да ме спречи да изнесем критичке и, пре свега, методолошке примедбе, без уважавања којих не можемо говорити о науци етнолинвистике, а без критике нема ни развоја науке. У књизи коју предам српској научници – постоји поглавље ТЕРМИНОЛОШКИ РАТ ПРОТИВ НАРОДА РАС (Срба и Руса и свих осталих СлоВена), јер је то најстрашнији рат који се водио и води против СлоВена а нико га и не примећује и нико му се и не супротставља, иако нас на темељу њега хиљадама година потискују и асимилују.» Нешто касније сам свим присутнима, у време дискусије, показао сам књигу «КолоВени (СлоВени) и непрекидност културе и права» и у њој објављену Златну плочицу из Пиргија (сада градић Сант Севера на обали Тиренског мора) на којој је била исписана реч «КолоВени» из које је погрешно била прочитана реч «СлоВени».

Да ли је то допрло до свести слависта не могу гарантовати јер и међу ауторима из слоВенских земаља има много неСлоВена јер је то стална тежња и оних са Запада и оних са Истока. Представник Института Украјинске академије наука се касније правдао, да није могао да ми приђе и затражи књигу «од свих оних учесница конгреса које су ме окружиле» после мог кратког излагања, што је наравно била само шала.

Укупно мало је било радова који су разматрали опште слоВенске проблеме.

И даље на оваквим слоВенским конгресима доминира хришћанска епоха или традиција у слоВенским језицима, од епохе касног покрштавања СлоВена, мада су прехришћански обреди, традиција и обичаји толико укорењени да се у скоро сваком раду појављују.

Али тумачења тих обичаја су усмерени да забашуре практичност тих обичаја. Тако ауторка о визуелним обредима при сахрањивању не наводи када су ти обичаји настали, а још мање када су настала тумачења тих очигледно дохришћанских обреда. Тако обичај стављања дуката на очи умрлог везује за тумачења непознатог порекла и ауторка ни једног тренутка није споменула практичне аспекте тог обичаја, иако је колоДарна веза између овостраног и оностраног такође Светлог као сјаја дуката сасвим могуће тумачење. Даће Бог да се Институт славистике Руске академије наука ослободи блискоисточног утицаја, када ће и методолошке сугестије бити могуће дати.

Ни на овом конгресу слависта није било ни најмање могућности да се укаже да је Римска империја проценила да им је држање окупационих војних логора изузетно скупо, па су покоравање СлоВена наставили наметањем окупационог писма Латина, које ми помирљиво називамо: «латиница».

Овде ваља истаћи и оне ретке српске ауторе, као што је Далибор Соколовић, који је у раду «У потрази за новом парадигмом језичке политике и планирања мањинских словенских језика» покушао да нађе заштиту словенских језика, па могуће и српског језика, а посебно онда када су Срби били конститутивни народ у Хрватској и Црној нам Гори, пре него што је тамо наметнут римски, територијални концепт организовања једнонационалних држава, због чега су у  двадесетом веку и почињена незабележена у историји човечанства етничка чишћења и потискивање Срба, а српски језик потпуно прогнан и азбука се уништавала чекићима, варварским методама, јавно и на улицама, пред телевизијским екранима и новинарима.

Пленарно заседање којим је завршен XVI међународни конгрес слависта у Београду 2018. Године, започето је, како и приличи покореним народима, латинском химном Gaudeamus igitur, коју је, гле симболике, отпевала Сања Вучић, у намери да не само Србима него и свим СлоВенима промени свест. Но не можемо да грешимо душу; Сања Вучић је својом лепотом и прекрасно изведеним старим српским песмама улепшала овај скуп и учинила га грандиозним.

Професор философије Милош Мандић, који је «случајно» или, како учи етимологија слоВенских језика «с лучем Божјим», сео поред мене, када смо се упознали, предложио је да се на следећем Конгресу слависта уведе Комисија за КолоВенистику као нову систематичнију науку о непрекидности слоВенске културе од епоха Лепенског Вира и Винче, те сам и снимио његову белешку на Програму конгреса, као важан закључак. Како

каже народ слоВенски «Из Мандићевих уста у Божије уши!»

Председнику комисије за етимологију словенских речи и језика предао сам књигу «Первоначаљноје значењије слова Москва» и указао му на поглавље ТЕРМИНОЛОШКИ РАТ ПРОТИВ НАРОДА РАС (Срба и Руса и свих осталих СлоВена).

Следећи конгрес слависта одржаће се 2023. године у Паризу. Испоставило се да сам претходног дана Председници комитета слависта Француске дао неколико мојих књига, тако да ме је позвала да се заједнички сликамо. Даће Бог да се на следећем конгресу детаљно изложи, на овом степену развоја науке, најпрецизније научно објашњење – како је настала реч СлоВени, што сам на иницијативу и уз помоћ Симе Мраовића из Париза превео на руски, енглески, француски, кинески, јапански, немачки и српски језик.

Надам се да се организатори тог конгреса у Паризу неће стидети да све изречено преводе на руски језик, како су то пропустили организатори у Београду говорећи искључиво на српском језику и занемарујући да сви слависти на конгресу, па и кинески и амерички, и енглески и норвешки скоро перфектно говоре руски језик, али скоро да не разумеју српски због Вука Караџића и његових из Ватикана финансираних реформи.

Надајмо се да ће Филолошки факултет Универзитета у Београду коначно добити у свим салама достојно озвучење и цивилизован систем хлађења и грејања простора који ће се користити не само за овако значајне међународне манифестације већ и за студенте у редовној и допунској настави о непрекидности словенске писмености од епоха Лепенског Вира и Винче.

Организаторима поред свих критика треба честитати на достојно организованом Конгресу слависта са вером у боље сутра свих СлоВена и надом да ће светски моћници коначно допустити да СлоВени, а и други у свету, изучавају историју СлоВена до петог века када су себе звали КолоВени, односно РАз/Рас (родПервоначала), што се спречава, јер је за њих Праначало било Коло, или представа о ХелиоЦентричном систему против кога се инквизиција манијакално борила, јер су нашу славну историју приписали другим народима и цивилизацијама, а нас на том таласу и дан данас потискују.

СпасиБо(же) Ваша добра дела и разумевање

 Профессор Божидар Митровић, доктор правних наука

Руководилац Центра међународног, словенског и еколошког права универзитета МНЕПУ, Москва

Директор Музеја НЕПРЕКИДНОСТИ СЛОВЕНСКОГ ПРАВА И КУЛТУРЕ ОД ЕПОХА ЛЕПЕНСКОГ ВИРА И ВИНЧЕ, Москва, МНЕПУ

Председник Савета за статусна питања дијаспоре Србије,

члан Савета националности при Влади града Москве

члан Комисије за науку и образовање Савета националности при Влади Москве