Обавештавамо све сараднике (досадашње и будуће) да нећемо више радити лектуру и коректуру приспелих чланака (одабраних за објављивање). Немамо услова за то.

Наставићемо са објављивањем чланака који, по мишљењу уредника, завредњују пажњу, али ће, убудуће, сва одговорност за евентуалне словне, граматичке и друге грешке падати на терет аутора чланка.

Уредник: Лука Јоксимовић Барбат