(Питање које је проф. др Љубомир Грујић упутио свима онима који би по Уставу Републике Србије требало да буду најодговорнији за одлуке које се доносе и за дешавања у Републици Србији. Да ли поступају на одговоран начин?)

 

ПРЕДМЕТ Петиција: Које сте обавезе преузели према мигрантима?Које сте обавезе преузели према мигрантима?

 

Поштовани

 

госпођо др Бранкице Јанковић, поверенице за заштиту равноправности,

господине Александре ВУЧИЋУ, проглашени председниче Републике Србије,

 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

 

СРЕЋАН ВАМ ВАСКРС СВИМА КОЈИ ГА СЛАВИТЕ!

 

Повод  да вам се обраћам на Васкрс су вести о веома  узнемирујућим догађајима објављене на интернету:

 

https://facebookreporter.org/2020/04/16/ванредно-стање-и-мигранти/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+facebookreporter%2FkFXR+%28СРБски+ФБРепортер%29

 

http://srpskidnevnik.com/tema-dana/potvrdjeno-sve-o-cemu-se-pisalo-austrija-vraca-migrante-u-srbiju-sporazum-potpisan-2019-godine/

 

Синоћ је на интернет новинама «SRPSKI DNEVNIK»:

http://srpskidnevnik.com/tema-dana/udarna-vest-poverenica-jankovic-u-narednoj-fazi-migrantima-cemo-ponuditi-da-nasele-srbiju/

 

саопштено да сте Ви, поверенице за заштиту равноправности  др ЈАНКОВИЋ, између осталог, изјавили:

Potrebno je kvalitetnije upravljanje migracijama u Srbiji

Treba razmisliti, ponuditi opciju da ti ljudi ostanu u delovima Srbije koji su pusti.

Tu bi trebalo uraditi selekciju, detaljnu bezbednosnu procenu, iako niko u ovoj fazi ne želi da ostane u Srbiji, možda će se to promeniti u nekoj novoj fazi

Јankovićeva navodi da nadležni treba da reaguju u skladu sa zakonom i da procene da li su vrednosti koje bi bile promovisane na tim skupovima u skladu sa zakonima i Ustavom.

 

Ако их нисте читали прочитајте их и ви, и читалац, читатељка.

 

Република Србија је држава српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на влада-вини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским принципима и вредностима.  (Почетак члана 1 Устава)

 

Насељавање миграната  мења демографску структуру становништва  У Републици Србији. Њихов наталитет гарантује да би Срби ускоро постали национална мањина у Србији и она би престала да буде држава Србског народа. То значи промену Устава. За то је потребна референдумска сагласност држављана Републике Србије. Без ње се чини тешка повреда Устава, права  и слобода држављана Републике Србије.

 

Република Србија  уређује и обезбеђује:

  1. остваривање и заштиту слобода и права грађана;
  2. одбрану и безбедност Републике Србије и њених грађана; мере за случај ванредног стања;
  3. систем преласка границе и контроле промета роба, услуга и путничког саобраћаја преко границе; положај станаца и страних правних лица;
  4. својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине;

(Тачке из члана 97 Устава)

 

Масовно насељавање миграната онемогућава државу да извршава ове своје обавезе. Зато је то про-тивуставно дело.

 

Странци, у складу са међународним уговорима, имају у Републици Србији сва права зајемчена Уставом и законом, изузев права која по Уставу и закону имају само држављани Републике Србије. (члан 17 Устава)

 

Свако има право да се слободно креће и настањује у Републици Србији, да је напусти и да се у њу врати.
Слобода кретања и настањивања и право да се напусти Република Србија могу се ограничити законом, ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка, заштите јавног реда и мира, спречавања ширења заразних болести или одбране Републике Србије.
Улазак странаца у Републику Србију и боравак у њој уређује се законом. Странац може бити протеран само на основу одлуке надлежног органа, у законом предвиђеном поступку и ако му је обезбеђено право жалбе и то само тамо где му не прети прогон због његове расе, пола, вере, националне припадности, држављанства, припадности одређеној друштвеној групи, политичког мишљења или где му не прети озбиљно кршење права зајемчених овим уставом.
(Члан 39 Устав)

 

Ове одредбе Устава захтевају да упознате држављане Републике Србије како су, на који начин, мигранти ушли у Републику Србију, колико њих је при уласку у Републику Србију потписало да су дошли да би се настанили у њој, а колико је потписало да су само у пролазу кроз Србију, да ли им је то одобрено, ко им је одобрио и да ли они поштују њен Устав и закон док су у њој. Колико њих није потписало било шта од тога?

 

Странац који основано страхује од прогона због своје расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или припадности некој групи или због својих политичких уверења, има пра-во на уточиште у Републици Србији.

Поступак за стицање уточишта уређује се законом. (Члан 57 Устава)  

Ово значи да странац (мигрант) треба да тражи од Републике Србије одобрење да може да се креће и/или настани у њој, на њеној територији, ако испуњава законске услове и ако поштује њен Устав.

 

Ни Република Србија ни Србски народ ни њени држављани нису напали ни један други народ или државу из којих потичу и долазе мигранти. Република Србија нема ни било какве посебне обавезе према њима ван општих међународних аката које је Република Србија прихватила и потписала. Посебне обавезе према њима имају владе држава чије оружане снаге воде ратове у земљама миграната.

 

«Свака птица у свом јату» (народна пословица). Ни Република Србија ни Србски народ ни њени држављани нису одговорни за јад који је снашао избеглице са ратних и других подручја. Из хуманих разлога њима треба помоћи да оду тамо куда су пошли или да се врате у своје земље, у свој народ, или захтевати да их прихвате Уједињене Нације као лица без државе док не стекну ново држављанство.

 

Циљ миграната је досељавање у земље и народе водећих држава Европске Уније.

 

Циљ миграната није досељавање у Србију. Ви, др ЈАНКОВИЋ, се надате да ће циљ да им се промени. Заправо, Ви предлажете нашој држави да им својим позивом промени циљ. Зашто?

 

Ви сте, државни функционери највишег ранга, обавезни да штитите интересе, права, безбедност, слободу и просперит држављана Републике Србије. Зато сте на тим положајима. Ко се не брине о свом дому не може да се брине ни о другима.

 

Упућивање странцима да се насељавају у Србији захтева од Србије да преузме одређене обавезе које могу да изађу из оквира међународних уговора, Устава и закона. Ви сте обавезни да поштујете Устав и закон по којима странац може да тражи да му се одобри усељавање и насељавањеу Србији. Ни ви ни било који државни орган нити сте обавезни нити имате права по Уставу и закону да упућујете позив странцима да се настањују, насељавају, у Србији. То је дело против државе и народа!

 

Јесте ли ви икада били исељеници? По вашим иступањима закључујем да нисте и да не знате како странац може да се усели и настани у другој држави. При томе многе државеправе чак разлику међу странцима зависно из које државе долази странац. Све у складу с међународним нормама.  На чему се заснива ваша великодушност, брижљивост, према мигрантима и ваша малодушност и небрижљивост према држављанима Републике Србије? Који су то ваши циљеви и интереси?

 

Ви не показујете способност да се бринете о Србском народу као државотворном народу Републике Србије и о њеним држављанима а представљате се као врло брижни за странце. Зашто?

 

Ваша је дужност, и то посебно са гледишта поштовања равноправности, да предложите нашим државним органима, да се упути позив свим нашим исељеницима да се врате у отаџбину под условима који не смеју да буду лошији од оних које хоћете да понудите странцима. Тек када се то среди, онда можете да предлажете нашој држави да размотри насељавање странаца, миграната, и то само оних који су то писмено тражили.  Ако Ви знате Уставне и законске одредбе које вам дозвољавају супротно, изнесите их. Дотле немојте да узнемиравате народ таквим предлозима под видом заштите равноправности под којим се крије страшна неравноправност према Србском народу и држављанима Републике Србије.

 

С обзиром на све претходно укратко изложено, а на основу члана 56 Устава подноси вам се петиција и тражим да одговорите јавно на постављена питања од општег значаја на шта сте уставно обавезни:

 

П Е Т И Ц И Ј А

да Ви, поверенице за заштиту равноправности др Бранкице ЈАНКОВИЋ:

1) објавите на основу којих Уставних и/или законских одредби (које су у складу с Уставом) Република Србија има обавезу, треба, «ponuditi opciju da ti ljudi ostanu u delovima Srbije koji su pusti,

2) зашто ради минималног поштовања начела равноправности људи не понудити, не пружити, не обезбедити, барем исте услове као за мигранте,  држављанима Републике Србије који су се иселили или који се спремају за исељење да се врате односно да остану у својој земљи;

да Ви, проглашени председниче Републике Александре ВУЧИЋУ:

3) јасно одговорите који, какав, када и с ким је државни руководилац потписао споразум за насељавање Србије мигрантима, и на основу одлуке ког државног органа, или на основу које уставне/законске одредбе,

4) јасно одговорите колико је миграната остало у Србији до ванредног стања,

 

5) јасно одговорите колико је миграната ушло а колико доведено у Србију у току ванредног стања и која државна институција је то одобрила.

 

Т Р А Ж И М

  1. да Ви, поверенице за заштиту равноправности др Бранкице ЈАНКОВИЋ, јавно наведете уставне и законске одредбе на основу којих Република Србија је дужна и/или треба да (буде прва и једина која) предлаже масовно досељивања, настањивање, миграната на својој територији, а која чак није узрочник њиховог напуштања њихове отаџбине,
  2. да Ви, проглашени председниче Републике Александре ВУЧИЋУ јавно објасните зашто, на основу којих уставних и законских одредби дозвољавате да се мигранти насељавају у Србији у току ванредног стања, чак и у току тз. «полицијског часа» важећег за држављане Републике Србије,
  3. да Ви, проглашени председниче Републике Александре ВУЧИЋУ јавно објасните зашто упркос вишеструким на Уставу документовано доказно образложеним упозорењима на Ваша противуставна деловања с тешким последицама по државу и народ, молбама, петицијама, захтевима, да поднесете оставку у складу са члановима 116 и 117 Устава, је још нисте поднели?

Хвала вам на пажњи и, надам се, на прихватању петиције, испуњењу сва три захтева и на васкрсавању србског духа наших предака у србским генерацијама млађим од моје.

 

Београд, Васкрс 2020. г.

Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији

Џона Кенедија 31/15,

11070 Београд