Мишел Чосудовски у својој књизи „Глобализација сиромаштва и нови светски поредак“, језиком економских чињеница, а пре свега праћењем финансијских токова, кроз југословенски сценарио, разоткрива сценарио глобалне колонизације у режији владара из сенке.

 

Разлог постојања оваквог сценарија је мрачни људски нагон за моћи, похлепом, подчињавањем других. Наговештаји погубних последица по нашу цивилизацију све су видљивији. Праве реакције још увек нема. Зашто?

 

Зато што нема ИСТИНЕ. Зато што је ИСТИНА уклоњена из свега што се тиче одлучивања, организовања и деловања у име заједнице. Уместо ИСТИНЕ данас имамо такозвано, квази, тобожње, псеудо, назови, фол… Користећи ово, импутирана власт ствара привид свега и даје му легитимитет. Помоћу такозване демократије, тзв. медија, тзв. судства, тзв. власти, владари из сенке спроводе свој наум, а то је губитак личног и националног идентитета,
што за последицу има нестајање народа и држава, можда и самог човека.

 

Да би усмеравали вишак вредности себи, они негирају значај заједништва, доприноса заједници и општем добру и, уместо тога, пропагирају такозвану индивидуализацију. Њихов крајњи циљ је глобална контрола људских и природних ресурса и ропски статус за већину људске популације на Земљи.

 

Они данас контролишу и експлоатишу велики број држава преко својих марионета, чије председнике постављају по принципима такозване демократије. Свој наум остварују служећи се митом, уценама, преварама, лажима, претњама, убиствима… Уз подршку и логистику владара из сенке, њихове марионете по истим принципима званично владају у име својих народа, а незванично на корист својих господара и себе. Како прекинути ово зло?

 

Ради опстанка људске врсте, требало би дефинисати циљеве и начине да што већи број појединаца буде укључен у рад за добробит заједнице. Рад који би био посвећен напретку и оплемењивању, заснован на спрези и хармонији са окружењем.

 

Како артикулисати заједнички интерес појединаца, који чине већину? Како наћи најмањи заједнички именилац појединаца који су при томе медијски дезинформисани, заглупљени и затровани, међусобно СУКОБЉЕНИ због незнања и сујете, НАПУЈДАНИ верски, идеолошки, страначки, национално, класно, расно, родно, генерацијски…

 

На који начин ОСВЕСТИТИ и ОРГАНИЗОВАТИ појединце који су део изманипулисане, дезорјентисане, слуђене, немоћне и безвољне масе, а да се при томе владари из сенке, преко својих марионета, полтрона, проданих душа, не умешају са новим сценаријима, како би спровели свој крајњи циљ.

 

Шта учинити да благостање буде не само материјално стање, већ стање духа, уз осећање испуњености, остварења, креативности, животне радости и могућности за рад сваког појединца на корист заједнице а самим тиме и себе.

 

Одговор на ово питање могао би бити ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА ПОЈЕДИНАЦА КРОЗ ПОСВЕЋЕНОСТ ЗАЈЕДНИЦИ. Ово би се могло остварити едукацијом кроз школски систем и објективним информисањем путем медија, ради схватања смисла живота и животних мисија сваког појединца у њему.