Осамнаесто ТЕМАТСКО ИЗЛАГАЊЕ на десетом ЗАСЕДАЊУ ФОРУМА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОФЕСОРА
СрбинИнфо – Центар

Dr Dragoslav Slović otkrio: Srpskim državnim parama Albanci od Srba kupovali zemlju na Kosmetu

FRONT 69

FORUM PROFESORA – prof. dr Dragoslav Slović: „Ekonomski aspekti rešavanja kosovskometohijskog čvora“

Media group 011

PROFESORSKI FORUM:Dragoslav Slović Ekonomski aspekti rešavanja KIM

У Београду је 6. фебруара 2021. године одржано ДЕСЕТО ЗАСЕДАЊЕ ФОРУМА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОФЕСОРА.

На овом, јубиларном, заседању говорио је професор Драгослав Словић, уникални мултидисциплинарни научни истраживач и доктор економских наука, доктор правних наука, доктор политичких наука, доктор психолошких наука и доктор математичких наука.

Тематским излагањем «Косово и Метохија — српска земља и економска улагања и права Срба и српскох организација» професор Словић инео је један од кључних проблема српског друштва и чињенице које се вештим манипулацијама скривају од српског народа.

Ово тематско излагање организовано је у циклусу «Косово и Метохија — res extra comercium/»ствар ван трговачког промета», који је започео и најавио професор и академик САНУ Часлав Оцић, доктор економских наука.

У уводном изглагању Гордана Кангрга-Микулић, иницијатор ове форме разматрања битних друштвених проблема истакла је уникалност стурчних достигнућа професора Словића у пет различитих наука и да се његови научни резултати и многобројне књиге користе на многим универзитетима у свету.

Медијатор проф. Божидар Митровић је истакао да су на заседањима ФОРУМА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОФЕСОРА професори различитих универзитета из Србије али и из неколико земаља Европе изложили 18 (осамнаест) озбиљних, системских проблема. Иако наука није апсолутна истина оно што су професори изнели као озбиљне друштвене проблеме и пропусте у систему у Србији наилази на потврде и у свету. Тако је председник Мађарск Орбан потврдио — оно што је већ изнето тематским излагањима на ФОРУМУ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОФЕСОРА а то је чињеница да је Србија «предворије за кинеску вакцину», што значи да је власт у Србији претворила српски народ у заморчиће не само за кинеску већ и за немачко-америчку вакцину за коју се управо над Србима испитује трећа, експериментална фаза.

Инспирисан тим констатацијама проф. СлоВић је изнао своја значајна истраживања у области био-хемије и медицине о размножавању организама па и патогених организама у оквиру чега је и патентирао методе за ограничења раста броја појединих организама и вируса. То је била прва стручна, иако на популаран начин изложена, концепција његових истраживања, која је наишла на позитиван одзив и у Русији и у САД.

Професор Драгослав Словић је својим тематским излагањем «Косово и Метохија — српска земља и економска улагања и права Срба и српскох организација» показао своје мултидисциплинарно научно-истраживачке способности.

Говорио је и са философског становишта умножавања енергије и са еконоског становишта мултипликације добити. Компарирао је појам «државног суверенитета» са позиције теорије државе и права и појам «економског суверенитета» са позиције инвестиција и посебно иностраних инвестиција којима се ограничава «државни суверенитет због приоритета својине».

И управо са позиције својине правних лица из уже Србије и физичких лица из ужег простора Србије који су инвестирали у привредни развој тог дела Србије који називамо Косово и Мехохија професор Словић је говорио о чињеници несумњиве целовитости Србије где су својинска права ових субјеката несумњива иако их руководство привремених институција на Косову и Метохији игноришу али нажалост у свим досадашњим преговорима са тим институцијама и њиховим покровитељима из Европске Уније и из САД игнорише и највише «партијско» и државно руководство Србије, што је највећа замерка професора.

Професор је успео да величанственим метафорама учини тематско излагање значајног друштвеног проблема занимљивим и да при томе не замори присутне и гледаоце бројним прецизним финансијским показатељима и безбројним доказима из јасних и неспорних статистичких извора. Међу присутнима је било неколико врсних познавалаца ових финансијских и економских проблема као бивши министар финансија Србије, бивши гувернер Народне банке Југославије али је професор Словић успешно контролисао себе у излагању да се као финансијски експер не упусти у штуро излагање неумољивих цифара које штите својину српских компанија, правних и физичких лица и власника на Косову и Метохији као саставном делу Србије.

Професор је са једне стране излагао мултидисциплинарно и на високом академском нивоу, крајње поштујући све аспекте политкоректности, тако да у појединим тренуцима износећи финансијске показатеље и њихову, како је рекао «на први поглед невероватну противречност» није хтео чак да извлачи закључке већ је то препустио многобројним гледаоцима и присутним стручњацима, јер су директан пренос вршили медија портали «Фронт 69», «Медија гроуп 011» и «Србин инфо» и за румунско говорно подручије представних Друштва српско-румунског пријатељства.

У том прецизном навожењу чињеница проф. Словић је указао да су српска правна лица са простора уже Србије и српске банке инвестирале на простор админстративног дела Косова и Метохије 12 милијарди долара у апсолутној вредности а да је у моменту привремене сецесије на балансу административног дела Косова и Метохије било 3,8 милијарди тих истих (америчких) долара средства правних и физичких лица са простора уже Србије. Професор није хтео да улази у извлачење закључака где је преостала сума нестала.

Када је проф. Словић завршио своје излагање, због многобројних гледалаца медијатор овог заседања проф. Митровић је истакао неколико битних момената, указавши да се захваљује на систематичности, значају питања али да излагање не сматра окончаним. већ ради само неких прецизирања:
1. огромни научни рад професора Словића на подручију неколико различитих наука, његов рад на Косову и Метохији и познавање финансијских токова и чињеница да још није укључен ни у један тим за преговоре ни са Албанијом, ни са привременим органима на Косову и Метохије, ни у Бриселу ни са САД потврђују да валст у Србији:
1. апсолутно нестручно води све ове преговоре и да су лица која у њима учествују немају ни потребна знања, нити потребног радног искуства и питање је шта и за кога раде,
2. да преговоре које води Александар Вучић води као крајњи аутократа који не консултује не само било које стручњаке Србије већ ни званичне органе у Србији нити полаже рачуне Скупштини Србије нити саопштава са ким и о чему преговара што говори о његовом апсолутизму невиђених размера,

2. професор Словић је указао на «својину» као «економску форму суверенитета» која је изнад многих категорија у друштву. Професор Митровић је указао да је својина на том високом, владајућем месту те се од периода «Римског права» својина презентује не само као основ Римског друштва него темељ и смисао Западног капиталистичког система. Но професор Божидар Митровић је указао да је и у Римско време постојао философски појам који је у Римској, територијалној цивилизацији био изнадад појма «својине» и у сфери теорије државе и права а то је «међа, граница» као основ братоУбиства када је Рем убио Ромула, као перпетум мобиле империјалних освајања и данас реализације неоколонијалних захвата Запада и окупације Косова и Метохије од стране НАТО. Предавање професора Словића кроз компарацију «правног суверенитета» и «економског суверенитета/својине» показује управо на примеру Косова и Метохије да:
1. је «граница/међа Ромула и Рема» и у дејству САД, Европске Уније и НАТО изнад «појма својине» јер Територијална, Римска, једнонационална концепција Римске државе у којој су «Сви становници Рима — римљани» а «Сви становници Француске — Французи», због чега су терористи ОВК и НАТО протерали 250 000 Срба са Косова и Метохије да би «Сви становници Косова — били Шиптари/Албанци», чиме Запад показује своју зверску суштину и води перманентном братоУбиству јер је и АлбВенија формирана од већине слоВенских племена и управо запад занемарујући «својину» у општеприхваћени принцим међународног јавног права «О територијалној недељивости Србије» гура у братоУбиство, док је са друге стране приморао комунистичке власти у Југославији и Србији да стави својину изнад свега и врати
1. експроприсану и национализовану својину и имовини јеврејима и бившим власницима али овде и на Косову и Метохији игноришу сва својинска права Срба, српских банака, српских правних и физичких лица, о чему властодршци у Србији не проговарају ни једне једине речи за шта ће кад тад морати да кривично одговарају,
3. професор Словић је дипломатски и на високом академском нивоу, не наводећи сопствени закњучак изнео светску сензацију у којој прецизним изношењем чињеница да су српске банке, српске компаније, правна и физичка лица преносом средстава и директнох инвестиција у износу 12 милијарди USD док је на балансима тзв власти на административном простору Косова и Метохије затечено у моменту привремен сецесије свега 3,8 милијарди USD:
1. да су српска средства коришћења за куповину наркотика, за освање и корупцију политичке елите у САД, Европи и за терор над српским народом, за етничка чишћења Срба са Косова и Метхоје тако да су у првим фазама давали за станове, земљиште енормне суме да би се укљештили албански терористи у енклаву или зграду док су све остале протеривали без игде ичега — паљењем станова, паљењем кућа, убијањем и перманентним терором који над Србима траје од 1941. године и продужен за комунистичким терором 1944. године,
И у при овим појашњењима проф. Словић је задржао дух високог академизма али је појаснио да је ипак био примљен од стране Ане Брнабић која је прихватила неспорно оправдан приступ професора Словића али никаквих битних резултата није било због тога што је цео систем у ужој Србији постављен да се нестручно разматрају та питања а документација разбацује и нико о њој не води рачуна.

Проф. Митровић је указао да је овако јавно изношење података и ставова овог великог српског стручњака какав је неспорно проф. Словић угрозило његов живот уколико највиши органи власти не предузму мере да се знања и ставови професора Словића јавно изнесу пред Европску заједницу, пред САД у томе је позвао и Владу и председника да узму курс који предлаже проф. Словић.

Данко Васовић, легендарни српски новинар, и председник Београдског одбора Уставобранитеља је истакао да је Александара Вучић одговоран за предају система Газиводе и за прикључење електропривредног сисмема Косова и Метохије — Албанији, због чега није учињена ни једна нота протеста већ се пљачка Србија на неУставан начин чиме се чини и кривично дело отцепљења дела српске територије о чему сви органи у Србији злочиначки ћуте.

Неки од присутних су замерили Данку Васовићу да је изнео нетачне и непроверене чињенице али је овај новинар презентовао са сајтова — чињенице које је изнео и позвао и тужилаштво и све остале да дигну глас против отуђења елетроенергетског система Србије као дела суверенитета Србије, што је била и основа концепције изванредног тематског излагања професора Словића.

Медијатор је подржао Данка Васовића јер је ФОРУМ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОФЕСОРА једино место на коме се могу изнети битни друштвени проблеми о којима владајућа «партократска» и државна врхушка ћути или не износи било какве чињенице већ пласира измишљене афере са истим таквим аутократама и истим таквим силеџијама и истим таквим криминални елементима покушавајући да изазову и грађански рат сукобљавајући навијаче Црвене звезде и Партизана а не само старлете и певаљке које свакодневно гледамо у ријалитима и у свим без изузетка новинама.

ОСАМНАЕСТО, ИСТО ТАКО ВЕЛИЧАНСТВЕНО ТЕМАТСКО ИЗЛАГАЊЕ НА ФОРУМУ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОФЕСОРА И ЈАРКУ ДИСКУСИЈУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА
FRONT 69

FORUM PROFESORA – prof. dr Dragoslav Slović: „Ekonomski aspekti rešavanja kosovskometohijskog čvora“

Media group 011

PROFESORSKI FORUM:Dragoslav Slović Ekonomski aspekti rešavanja KIM

Професор Митровић је већ на самом почетку као закључак упутио све присутне и гледаоце да прочитају јасне и оштре поруке:
1. Срба из покрета «Отаџбина» са Косова и Метохиеј председнику САНУ у коме траже и његову оставку прако блога Јова Вукелића и Славка Живанова.
2. Јање Гаћеше у облику «Писма са Косова или о узурпацији српске имовине» које преноси «Нови Стандард», што потврђује високо интересовање за друштвени проблем који је изнет на овом десетом, јубиларном заседању ФОРУМА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОФЕСОРА које је било ОСАМНАЕСТО ТЕМАТСКО ИЗЛАГАЊЕ ОЗБИЉНИХ ДРУШТВЕНИХ ПРОБЛЕМА
ПРЕС СЛУЖБА ФОРУМА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОФЕСОРА